КЗЯТПС-2023

ХІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»
25 — 26 травня 2023 р.

 СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Stephen Radzevich Specifics in kinematics of gearing with intermediate balls
EATON Corp., USA
21
Volodymyr Chupryna Parameterization of complete spindle units models in CAD
State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification, Cherkasy
23
Natalia Karyachenko Numerical solution of the problem of transverse oscillations of movable flexible working bodies transporting concentrated loads
Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
25
Vadim Medvedev, Olga Dubinina The special form’s modeliny of inductore for magnetic-pulse processing
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Kyiv
26
Borys Sereda, Dmytro Sereda, Dmytro Kiforuk, Igor Bilozir, Anton Prolomov Increasing the durability of the rear axle reducer of trucks
Dnipro State Technical University, Kamianske
28
Irina Kruglyak1, Ruslan Kryvko1, Kiril Guliaev1, Dmytro Sereda1, Igor Chyzhov2 Increasing the reliability of the pressure mechanism of rolling mill
1Dnipro State Technical University, Kamianske
2Zaporizhzhya Foundry and Mechanical Plant LLC, Zaporizhzhya
29
Andrii Polishchuk1, Oleh Polishchuk1, Mykola Rubanka2, Svitlana Lisevich1 Equipment for recycling crushed polyethylene terephthalate into consumables for 3D printing
1 Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi
2 Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv
30
Andrii Polishchuk1, Oleh Polishchuk1, Mykola Rubanka2, Svitlana Lisevich1 Development of 3D printing equipment using a mixture of polymer material and metal powder
1 Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi
2 Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv
32
Anna Ben, Anton Matiukhin Аnalysis of the temperature factor influence on the titanium alloys deformation character during extrusion
National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia
34
Клименко С.Ан., Клименко С.А., Манохін А.С. Температура на плямах спалаху в зоні контакту стружки із передньою поверхнею інструменту ізPcBN
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
36
Хавін Г.Л., Хоу Чживень Математична моделювання взаємозв’язку зміни форми інструменту і втрати ваги при механічній обробці полімерних композиційних матеріалів
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
38
Ковальов В.Д., Кметь І.А., Коваленко А.В. Вимірювання геометричних параметрів та параметрів шорсткості деталі в процесі обробки на важких токарних верстатах для реалізації системи адаптивного оптимального управління процесом різання
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
39
Лавріненко В.І.1, Полторацький В.Г.1, Скрябін В.В.1, Солод В.Ю.2, Кашинський І.С.2, Гумаров О.В.2 Сучасні розробки в нанесенні функціональних покриттів із наявністю борвмісних сполук на зерна шліфпорошків алмазів
1Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
40
Калафатова Л. П., Носов Р. О. Аналіз варіантів підвищення продуктивності механічної обробки корпусних деталей в умовах сучасних автоматизованих виробництв
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, м. Луцьк
42
Тонконогий В.М., Голофєєва М.О., Левинський О.С., Клімов С.В. Підвищення точності дефектоскопіі виробів з неметалевих гетерогенних матеріалів методом активної термографії
Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
44
Петраков Ю.В., Романов Я.С. Корекція управляючої програми контурного фрезерування
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
46
Луців І.В., Волошин В.Н., Лось І.Г. Широкодіапазонні плунжерно-клинові токарні патрони з пружними ланками
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль
48
Шевченко О.В., Бєляєва А.Ю. Ефективність вібраційного дроблення стружки при токарній обробці
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
50
Клименко Г.П., Васильченко Я.В., Шаповалов М.В., Хорошайло В.В., Сікорьский А.О. Оптимальні стратегії заміни інструменту для забезпечення надійності технологічнох системи
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
52
Четвержук Т.І., Повстяной О.Ю., Редько Р.Г., Полінкевич Р.М., Залета О.М. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD/CAM систем
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
53
Широков В.В.1, Максимук О.В.2, Шахбазов Я.О.1, Широков О.В.1 Вплив свинцю та інших легуючих елементів на зносотривкість струмоз’ємних вставок з алюмінієвих псевдосплавів
1Українська академія друкарства, м. Львів,
2 Львівський національний університет ім. Івана Франка, м.Львів
55
Кузнєцов Ю.М., Столярчук Д.П. Автоматизовані системи зварювання з маніпулюванням
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
58
Рудь В. Д., Самчук Л. М. Експериментальне дослідження механічних характеристик композиційного пористого матеріалу
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
60
Пальчевський Б.О. Принципи визначення надійності мехатронних технологічних комплексів
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
63
Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Косянчук В.В. Зміна мікротвердості твердосплавного інструменту з покриттям при магнітно–абразивному обробленні
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
65
Буріков О. О., Майборода В. С. Залежність напружень поверхневого шару від зміни робочого зазору та часу обробки магнітно-абразивного полірування
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
66
Заставський К.О., Майборода В.С. Вплив форми оброблюваної деталі на сили опору при магнітно-абразивному обробленні
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
68
Охріменко О.А.1, Клочко О.О.2, Фролов В.К.1, Шуплєцов Д.К.1, Сухіна Є. В.3 Інноваційна технологія виготовлення зуборізного довбача
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
3Науково-технічний центр «СодікоМ-Дніпро», м. Київ
70
Бабенко А.Є., Боронко О.О., Трубачев С. І., Лавренко Я. І. Програмний комплекс розрахунку коливань пластинчасто-оболонкових систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
72
Четербух О.Ю., Шахбазов Я. О., Широков В. В., Паламар О.О. Порівняльна силова характеристика плоскоштанцювального преса
Українська академія друкарства, м. Львів
73
Четербух О.Ю.1, Шахбазов Я. О.1, Мельников О.В.2, Олянишен Т.В.3 Дослідження величини пружної деформації деталей плоскоштанцювального преса
1 Українська академія друкарства, м. Львів,
2 ІТ СТЕП Університет, м. Львів
3 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
74
Ковальов Ю.А., Плешко С.А., Рубанка М.М., Савенко А.А. Аналіз конструкцій гальмівних роликів гравітаційних конвеєрів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
75
Кондрашев П.В. Вплив магнітного поля на якість внутрішньої мікроструктури при лазерному сплавленні порошку
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
77
Пірогов Д.О., Воронцов Б.С. Перспективи використання та оброблення заготовок із титану отриманих за технологієюxBeam 3Dmetal printing
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
79
Цибуленко В.О., Воронцов Б.С. Планування процесу адитивного та субтрактивного гібридного виробництва процесу плавлення в порошковому шарі(PBF)
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
81
Тітов В.А., Злочевська Н.К., Максимів І.М., Корева В.О. Моделювання процесу профілювання внутрішньої поверхні трубчастої заготовки
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
82
Бельмас І.В., Задорожній В.А. Абразивна безкінцева шліфувальна стрічка Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське84
Малєгін Р.Д., Алієв Е.Б. Методика проведення експериментальних досліджень роботи диспергатора-гомогенізатора рідких кормів
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
85
Роїк Т. А., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Бровкин А. О. Вибір абразивних матеріалів для шліфування зносостійких деталей з легованих композитів для друкарських машин
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
88
Тулупов В.І., Онищук С.Г. Дослідження енергоефективних способів обробки деталей машин
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
90
Gao Xingmin. Сurrent state and price policy of vice production in Сhina
National Technical University of Ukraine «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
92
Дядя С.І., Козлова О.Б., Тришин П.Р., Яхно Д.А. Контроль коливань при кінцевому фрезеруванні розподілом їх на швидкісні зони
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
94
Симонюк В.П., Тимощук А.А. До технології селективного лазерного спікання Луцький національний технічний університет, м. Луцьк95
Стецько А.Є. Метод підвищення ресурсу деталей із кольорових сплавів формуванням Ni-Co-P зміцнювальних поверхневих шарів
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
97
Нечаєв В.П., Рязанцев А.О. Вдосконалення технології нанесення захисних плазмових покриттів
Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
98
Залюбовський М.Г.1, Панасюк І.В.2, Кошель О.С.2 Аналіз машин з рухомими робочими ємкостями для обробки деталей виробів легкої промисловості
1 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
2 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
99
Філатов Ю.Д.1, Сідорко В.І.1, Ковальов С.В.1, Ковальов В.А.2, Юрчишин О.Я.2 Полірування полімерних оптичних матеріалів
1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
101
Солнцев О.В. Теоретичні дослідження 3D-принтера на основі механізму паралельної структури
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
103
Кошель С.О.1, Кошель Г.В.2 Дослідження структури механізму з структурною групою четвертого класу третього порядку
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
105
Щербина К. К., Торчілов Д. Р. Динамічний аналіз хонінгувальної головки
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
107
Валецький Б. П. Реінжинірінг мехатронного складу
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
109
Лещенко О. I. 3D-моделювання кінцевих радіусних фрез
Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь (м. Дніпро)
110
Биков М.С., Нешта А.О., Дегтярьов І.М., Марков Р.В. Проблеми рівноміцності шпилькових з’єднань у місцях стику кришки та корпусу відцентрових насосів
Сумський державний університет, м. Суми
111
Авраменко С. Є., Доленко О. В., Дегтярьов І. М. Перспективи застосування циклоїдних передач у механізмах наведення озброєння на безпілотних наземних мобільних роботизованих платформах
Сумський державний університет, м. Суми
112
Колос В.О., Іванов В.О., Павленко І.В. Причинно-наслідкова діаграма ішикави процесу проєктування верстатних пристроїв
Сумський державний університет, м. Суми
113
Кононович В.М., Дегтярьов І.М., Корнієнко А.О. Вдосконалення штифтових конічних з’єднань деталей насосного обладнання
Сумський державний університет, м. Суми
114
Денисюк В.Ю. Визначення похибок обробки деталей при використанні засобів активного контролю
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
115
Долгов М.А.1, Смирнов І.В.2, Тарасовська С.О.1, Скиба В.А.2 Міцність зчеплення плазмових покриттів при дослідженнях на відрив та зсув
1 Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
117
Шепеленко І.В.1, Немировський Я.Б.2, Магопець С.О.1, Красота М.В.1 Проведення прискорених зносостійких випробувань гільз циліндрів
1 Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
2 Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир
118
Бойко С.В., Соловей В.В. Використання вторинних полімерів у 3D-друці
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
120
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Коваленко О.М., Сидюк Д.М. Моделювання розпізнавання багатовимірних об’єктів в векторному просторі
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
122
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Сидюк Д.М., Коваленко О.М., Концептуальні завдання машинобудування для забезпечення життєвого циклу виробу
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
125
Ашкелянець А.В.1, Миронова Т.М.2, Бондарев С.В.1, Сех В.І.1 Моделювання процесу кування для розробки технології отримання багатошарових поковок 1Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків
2 Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
127
Луста Ю. Р., Мачуга О. С. Розв’язування задач взаємодії лісових машин з робочим середовищем за допомогою принципу суперпозиції сил
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
129
Хворостяний В. В., Бодунов В. Є., Качинська І. Р. Методика оцінки ступеню локалізованого пошкодження елементів конструкцій з багатошарового скла методом статичного продавлювання пуансоном
Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, м. Київ
131
Фришев С.Г.1, Лукач В.С.1, Василюк В.І.1, Ікальчик М.І.1, Волоха М.П.2, Яблонський П.М.2 Моделювання процесу транспортування коренеплодів цукрових буряків після викопування
1 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
133
Венжега В.І.1, Пасов Г. В.1, Рудик А.В.2 Дослідження особливостей обробки поверхонь при двосторонньому торцевому шліфуванні
1 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2 Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, м. Черкаси
134
Литвиняк Я.М., Юрчишин І.І., Литвиняк О.Я. Синтез профілю зубців площинного зачеплення
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
135
Стахова А.П.1, Ігнатенко П.Л.2 Дослідження резонансу та характеристик коливальної системи
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
136
Пасов Г.В., Венжега В.І., Кологойда А.В., Кужельний Я.В. Сільськогосподарські самоскиди та їх особливості
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
139
Мурашковська В.П., Остапенко О.В. Розв’язок задачі на прогин струни в середовищі MathCad
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
141
Цивінда Н.І., Пікільняк А.В., Зюган У.І., Зуєв І. О. Аналіз вибору оптимальних параметрів технологічної системи  в виробничих умовах
Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
143
Петрина Д. Ю. Порівняння вимог до характеристик твердості цементованого шару бурової шарошки світових фірм виробників
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
144
Макруха Т. О., Пузирьов О. Л., Кисельова Ю. О. Використання адитивних технологій в освітньому процесі для спеціальності 131 «Прикладна механіка»
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький
146
Олійник С.Ю. Дослідження зміни динамічних характеристик технологічної системи при використанні магнітом’яких еластомерів в вузлах пристосувань
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
148
Юрковець В.І., Вислоух С.П. Моделювання процесу складання вісесиметричних деталей для вертикальної схеми типу «втулка-вал»
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
150
Кальченко В. В., Кальченко В. І., Венжега В. І., Машковцев Д. С. Аналіз методів шліфування зі схрещеними осями розподільного валу та круга
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
152
Качан О. Я., Уланов С. О., Шаломєєв А. В., Шаломєєв В. В. Підвищення довговічності дисків компресорів гтд із титанових сплавів
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
154
Банзак О.В., Банзак Г.В., Лещенко О.І., Жеребцова Л.Н. Розробка методів і засобів контролю ядерних матеріалів і стан захисних бар’єрів на АЕС
Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку, м. Одеса
156
Яровий Ю.В. Дослідження питомої роботи формоутворення при фрезеруванні Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса 158
Стрельчук Р. М. Моделювання міжелектродного зазору при електроерозійному шліфуванні зі змінною полярністю електродів
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
159
Лупкін Б.В.1, Антонюк В.С.1, Андреєв О.В.2, Толстой С.А.2, Майорова К.В.3 Вплив температурного фактору на міцність під час свердління полімерних композиційних матеріалів
1Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2 Державне підприємство «АНТОНОВ», м. Київ
3Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
160
Лавріненков А.Д., Мироненко В.А. Моделювання процесу осаджування заготовок із порошкового матеріалу штампуванням обкочуванням
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
162
Рубанка М.М.1, Манойленко О.П.1, Ставрук С.В.2 Доцільність використання cистеми автоматизованого проєктування TopSolid в інженерній практиці
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Інженерна компанія «Технополіс», м. Київ
164
Сергєєв О.С. Удосконалення технології механічної обробки гідро- і пневмоциліндрів
Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ», м. Харків
166
Медведєв Б.В., Серебрянський А.А., Алєксєєв О.М. Євтухов А.В. Побудова та аналіз імітаційної моделі електродвигуна постійного струму як функціонального елемента привода обертання заготовки круглошліфувального верстата
Сумський державний університет, м. Суми
168
Заяць І.А., Довгополов А.Ю. Розроблення прототипу механізованого робота для транспортування озброєння
Сумський державний університет, м. Суми
170
Панченко А.В., Довгополов А.Ю. Підвищення антикорозійних властивостей сталей аустенітного класу методом високотемпературної обробки в розплавах солей
Сумський державний університет, м. Суми
171
Некрасов Ю.О., Довгополов А.Ю. Дослідження впливу вмісту кисню на швидкість насичення поверхні деталі атомами азоту та вуглецю при карбонітрації Сумський державний університет, м. Суми172
Майданюк С.В., Адаменко Ю.І., Плівак О.А., Марченко О.М. Вплив радіуса заокруглення різальної кромки на якість обробки отворів у композиційних матеріалах
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
173
Адаменко Ю.І., Майданюк С.В., Плівак О.А., Прокопчук Д.В. Інструмент для контурного різання композиційних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
175
Акимов О.О., Міщенко М.В., Феденько В.М., Шевченко Д.Т. Оцінювання впливу неявних відмов кульок підшипника на його ресурс
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Черкаси
177
Деркач О. Л., Кобзар В. Л. Застосування характеристик розсіювання енергії для вібродіагностики пошкоджень у полімерних композитних матеріалах
Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ
178
Сила І.М., Боднар С.І., Ряполов І.Є. Методика оцінки характеристик аеродинамічного навантаження двохоболочкових плануючих парашутів
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Черкаси
179
Сила І.М., Боднар С.І., Ряполов І.Є. Пропозиції щодо створення парашутної системи із застосуванням пружної ланки
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Черкаси
180
Кириченко А.М., Завгородній Б.М. Утворення деталей методом 3D-друку з просторових шарів
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
181
Дуванський О.М., Чухліб В.Л. Зміна довжини уступу поковки в залежності від початкових параметрів кування при виробництві корпусів запірної арматури
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
182
Молчанов В. Ф. , Часов Д. П. , Латишев Д. В. Підвищення точності обробки деталей на шліфувальних верстатах
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
184
Мозговий О.В. Вплив структурних елементів на розсіювання механічної енергії композитамиAl-SiC
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м.  Вінниця
186
Єпішкін О. В., Бень А. М. Тепле штампування в автомобільній промисловості
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
188
Романенко В.В., Блощицин. М.С., Жегет І.М. Інтенсифікація процесу лазерного різання металічних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
190
Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Юрченко Ю.В. Застосування лазерного термоциклування для покращення характеристик зносостійких покриттів деталей спеціального призначення
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
192
Романенко В.В., Блощицин М.С., Жегет І.М. Вдосконалення процесу лазерного різання металів при застосуванні додаткових технологічних операцій
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
193
Блощицин М.С., Головко Л.Ф., Романенко В.В., Гаряжа А.О. Особливості застосування лазерного випромінювання для видалення татуювань та дефектів шкіри
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
195
Кушнірчук А.С. Аналіз геометричної точності після механічної обробки деталей отриманих FDM друком
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
196
Мазур М.П., Ткачук В.П., Соколан К.С. Визначення розмірів нерівностей при обробці торових поверхонь дисковим багатокромковим інструментом
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
198
Калініченко В.В. Формування комплексу енергоефективних умов процесу токарної обробки на важких верстатах
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, м. Тернопіль
200
Зінько Р.В., Глобчак М.В., Демчук І.Б. Виготовлення безповітряного колеса з еластичного поліуретану
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
201
Кошовий М.Д.1, Ащепкова Н.С.2 Дистанційне керування автономним мобільним роботом
1 Національний аерокосмічний університет «ХАІ ім. М.Є. Жуковського», м. Харків
2 Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро
203
Руденко Н.В., Руденко О.Л. Особливості фазових та структурних перетворень при лазерному нагріванні
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків
204
Яглінський В.П.1, Гутиря С.С.1, Аніченко А.К.2 Орієнтація руху платформи гексаподу за додатковими векторами
1Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
2 Одеський національний технологічний університет, м. Одеса
205
Оборський Г.О., Яглінський В.П., Гутиря С.С. Силові діаграми демпферних систем гексаподу
Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
206
Пасічник В.А.1, Бурбурська С.В.1,2, Лашина Ю.В.1 Моделювання і аддитивне виготовлення хірургічних навігаторів для кастомних ортопедичних імплантатів
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2ТОВ «Остеоніка», м. Львів
207
Мандровська С.О., Стельмах Н.В. Огляд, аналіз і прогноз систем керування малогабаритними БПЛА
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
209
Чурсов С.О. Прогнозування властивостей гумокордних матеріалів пневматичних шин при накопиченні механічних пошкоджень властивості корду при випробуванні на розтяг
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
210
Палієнко В.О.,Чухліб В.Л. Класифікація колінчастих валів
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
213
Пилипенко О.І. Вібраційний контроль зубчастих передач редукторів газотурбінних двигунів
Почесний член національного програмного комітету конференції, м. Чернігів
214
Макатьора А.В., Макатьора Д.А., Зенкін М.А., Механізм переміщення ножа, що здійчнює рух по замкнуті траєкторії
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
216
Гончар Н.В.1, Гребенніков М.О.2, Криворученко В.Л.1, Слободян А.Г.1 Оптимізація технологічного процесу виготовлення лопаток в умовах одиничного виробництва ГТД
1 Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
2 ЗМКБ «Івченко-Прогрес», м. Запоріжжя
218
Пермяков О.А.1, Шепеленко І.В.2, Przemysław Jóźkowicz3 Технологічне проектування процесів відновлення деталей та реверсивний інжиніринг
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Центральноукраїнський національний технічний університет, м.Кропивницький,
3 HERMES TECHNIC , м.Легніца, Польща,
219
Кологойда А.В., Пасов Г.В., Сіра Н.М. Адитивне виробництво та використання 3D технологій в автомобільному транспорті та галузевому машинобудуванні.
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
221
Онисько О.Р., Лукань Т.В., Левицький Є.М. Основи автоматичного розрахунку  формоутворення профілю ходових валів
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
223
Динник О.Д., Приходько О.М., Майба А.О. Дослідження впливу швидкості різання на на якість обробленої поверхні під час хонінгування
Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж» Сумського державного університету, м. Конотоп, Сумська область.
224
Данильченко Ю.М.1, Кривошея А.В.2, Щоголь А.О.1 Формоутворення зубчастого профіля черв’ячним інструментом
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
226
Музичка Д.Г., Солод В.Ю., Музичка В.А. Дослідження впливу концентрації зерен шліфувального круга на теоретичну довжину твірної головного різального конусу
Дніпровський державний технічний університет м. Кам’янське
228
Музичка Д.Г.1, Чернишов О.В.1, Коваленко О.К.1, Музичка А.Р.1, Дербаба В.А.2, Щербіна Є.Ю.2 Дослідження впливу зернистості шліфувального круга на теоретичну довжину твірної головного різального конусу
1 Дніпровський державний технічний університет м. Кам’янське
2 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро
230
Майборода В.С., Гаврушкевич Н.В., Овсієнко Л.Г. Характер витіснення порошка відновлювальним стрижневим елементом з робочої зони при магнітно-абразивному обробленні
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ
232
Нєженцев О.Б. Розвиток системи моніторингу енергоспоживання вантажопідйомних машин
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
233
Жирний А. В., Кайдаш К. І. Модернізація танку Т-64 під час капитального ремонту
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м.Черкаси
235
Яворський І.М.1,2, Юзефович Р.М.1,3, Мацько І.Й.1, Личак О.В.1 Аналіз вібраційних сигналів від тонкої пластини з тріщиною
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
2Бидгощська політехніка, Бидгощ, Польща 3 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
237

СЕКЦІЯ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ І МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

Касянчук І.О., Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Встановлення теплоізоляційних параметрів деревинно-полімерного матеріалу
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
238
Яремчук Л.А. Товщина плівки захисно-декоративного покриття на термодеревині
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
240
Дацків Г.М., Кшивецький Б. Я. Щодо зміни міцності клейових з’єднань термічно модифікованої деревини ясена і сосни немодифікованої при впливі природних факторів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
241
Буйських Н. В. Щодо питань термінології на деревинні та паливні тріски
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
242
Жежик К. В., Сапон С.П. Технології виготовлення плінтусів із застосуванням універсального деревообробного обладнання
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
243
Полева Ю.І. Системи автоматизованого проектування столярних виробів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
245
Попівнич В.В. Технології гнуття деревини при виготовленні столярних виробів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
248
Лопатько Л.С. Використання наночастинок металів для удосконалення характеристик дерево-композитних матеріалів
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
249
Копанський М.М., Козак Р.О., Ортинська Г.Є., Кусняк І.І. Вплив питомого вмісту ріпакових частинок у вихідній композиції на властивості паливних брикетів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
250
Козак Р.О., Бірук В.С. Водопоглинання та набрякання за товщиною легких стружкових плит із вмістом стружки з стебел соняшника
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
252
Чернецький О.М., Кусняк І.І., Бехта Н.С. Вплив модифікування шпону на водостійкість фанери
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
254
Ортинська Г.Є., Лютий П.В. Дослідження властивостей соєво-протеїнів клеїв для виготовлення фанери
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
256
Маєвський В.О., Ференц О.Б., Копинець З.П., Сторожук В.М., Гончар І.М., Кобринович М.С. Вихід та нормування струганого шпону
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
258
Маєвський В.О., Мороз Р.О., Воронович С.В., Копинець З.П., Миськів Є.М. Дослідження виходу клеєних щитів з дубових пиломатеріалів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
260
Кшивецький Б.Я., Кіндзера А.Р., Сомар Г.В. Дослідження стану поверхні термічно модифікованої деревини ясена для формування полівінілацетатних клейових з’єднань
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
261
Мariana Udovytska1, Volodymyr Mayevskyy2, Oleksandr Udovytskyi2 Prediction of transverse hogging of lumber
1 Technological College of the Ukrainian National Forestry University, Lviv
2 Ukrainian National Forestry University, Lviv,
263
Кушпіт А.С., Ільків М.М., Кушпіт О.М. Дослідження міцності рейкового щита личкованого hdf плитою на статичний згин
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
265
Щупаківський Р.Б., Андрашек Й.В. Закономірності зміни кольору шпону деревини бука та вільхи при термомеханічному ущільненні
Національний лісотехнічний університет України м. Львів
266
Лакида Ю.П., Губар С.М. Щодо особливостей використання вживаних меблів як сировини для виготовлення ДСП
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
269
Пінчевська О.О., Спірочкін А.К. Вплив коефіцієнта вологопровідності на кінетику сушіння
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
270

СЕКЦІЯ 3.ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ

Іскович-Лотоцький Р.Д.1, Веселовська Н.Р.2, Залізняк Р.О.2, Шевченко В.В.1 Аналітичний огляд типових математичних моделей гідроприводів вібраційної та циклічної дії
1 Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
2 Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
272
Веселовська Н.Р., Романов В.В., Пастушенко О.І. Відомі конструкції насосів з гідравлічним приводом
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
274
Гнатюк О.Ф. Гідроімпульсний привідвіброударного пристрою завантажувально-розвантажувального кузова односкадного клапана-пульсатора
Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир
277
Яхно О.М., Гнатів Р.М., Ночніченко І.В. Явища переносу в навколишньому середовищі
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
279
Куліков О. А., Ратушний О. В. Дослідження залежності напірних та енергетичних характеристик від кількості лопатей в контрроторному ступені
Сумський державний університет, м.Суми
281
Куліков О. А., Ратушний О. В. Дослідження залежності напірних та енергетичних характеристик контрроторного ступеня від збільшення діаметра лопатевого диску
Сумський державний університет, м.Суми
283
Аврунін Г.А., Мороз І.І. Можливості застосування радіально-поршневих гідромоторів в якості мотор-коліс для гідроприводів мобільних машин
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
285
Шалапай В.В., Мачуга О.С. Втрати потужності у гідроциліндрі внаслідок протікання гідравлічної рідини через нещільність
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
287
Кириченко А.М., Щербина К.К., Годорожа В.А. Функціональний портрет шестеренного гідравлічного насосу
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
289
Апаракін А.Р. Реалізація гідростатичних підшипникових опор цапф вала-сектора кулько-гвинтового гідропідсилювача руля
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
291
Сіра Н.М., Кологойда А.В., Кужельний Я.В. Регулювання швидкості руху вихідної ланки гідроприводу
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
292
Кривошеєв В.Є., Ночніченко І.В. Експериментальне дослідження впливу магнітного поля на гідродинамічну кавітацію з ефектом люмінесценції Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ293
Начовний І.І.1, Павленко А.А.2, Осташко І.О.1 Дослідження напружено-деформованого стану дросельної втулки щілинного ущільнення поршневих та плунжерних насосів високого тиску
1 ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро
2 Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
295

СЕКЦІЯ 4.ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Орловський Б.В. Оптимізація параметрів робочого процесу пресу волого-теплової обробки виробів з текстилю за узагальненим показником якості
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
296
Орловський Б. В., Місяць М.В. Аеродинамічний захват маніпулятора деталей крою з текстилю
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
297
Березненко С.М., Жданова О.А, Білоцька Л.Б. Специфіка формоутворення деталей швейних виробів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
300
Дворжак В. М. Комп’ютерна симуляція маніпулятора
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
302
Орловський Б.В., Манойленко О. П., Безуглий Д. М. Об’єктно-орієнтований аналіз каркасних 3D текстильних структур
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
304
Гуменюк О.Л., Сахута Л.А., Коленченко А.Ю. Композиційна суміш горохового борошна і солоду житнього як поліпшувач для хлібобулочних виробів з борошна пшеничного вищого сорту
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
306
Гуменюк О.Л., Манжай В.П., Гайдай Т.О. Пошук поліпшувача для хліба з пшеничного борошна вищого сорту з кукурудзяним борошном
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
309
Бусел О.В., Гуменюк О.Л., Іваненко К.М., Пасов Г.В. Особливості використання розробленого сушильного агрегату для гарбузового насіння
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
311
Болховітіна О.І., Шидакова-Каменюка О.Г., Чубаха О.В. Органолептичні та фізико-хімічні властивості хліба з додаванням борошна насіння гірчиці
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
314
Гончарук О.О., Ототюк О.С. Використання лазерних технологій в харчовій промисловості
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
315
Фабриченко К. Ю. Вивчення впливу рослинної сировини на органолептичні та фізико-хімічні властивості безлактозного йогурту
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
317
Чинчик О.С., Сидорак І.Я. Особливості технологічних процесів вирощування сої для потреб переробної промисловості
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», м. Кам’янець-Подільський
319
Глушак В. С., Денисова Н.М. Використання керобу в технології виробництва вершково- шоколадного морозива
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
321
Легейда А.В., Денисова Н.М. Методи інтенсифікації процесу бродіння хлібобулочних напівфабрикатів. Використання електромагнітних випромінювань
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
323
Курочка А.М., Денисова Н.М. Застосування гарбузового шроту та стевіазоїду в технології хлібобулочних виробів оздоровчого призначення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
325
Семенов А.О., Скрипник В.О. Методика інактивації бактерій порошкових продуктів харчування з використанням оптичного випромінювання ультрафіолетового діапазону
Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
327
Савченко Б.М., Слєпцов О.О., Савчук Б.П., Трашутін Є.І. Вторинна переробка біорозкладних полімерних матеріалів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
329
Савченко Б.М., Сова Н.В., Савчук А.П., Лімаз Я.Є. Циклічна вторинна переробка полівінілхлориду
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
330
Рубанка М.М.1, Поліщук О.С.2, Демішонкова С.А.1 Зниження динамічних навантажень приводу рукавичного автомата
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
331
Рубанка М.М.1, Поліщук О.С.2, Рубанка А.І.1 Сучасний стан обладнання розкрійного цеху швейного підприємства
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
333
Савченко Б. М., Слєпцов О. О., Пушкарьов Д. В., Василенко В. М. Вплив параметрів 3D друку на теплопровідність полімерних композитів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
335
Ковальов Ю.А., Плешко С.А., Рубанка М.М. Доцільність використання в приводі вʼязальної машини маховика з регульованим моментом інерції
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
336
Сова Н.В., Слєпцов О.О., Розвора Л.В., Ходикін А.О. Композиційні полімерні матеріали з хімічноактивними наповнювачами
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
338
Савченко Б.М., Сова Н.В., Федорів Т.Р., Слєпченко Р.Ю. Адитивні технології виробництва електропровідних полімерних композитів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
339
Савченко Б.М., Слєпцов О.О., Булгаков Є.С., Педченко Р.Р. Створення нетканих матеріалів на основі полімерних композитів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
340
Савченко Б.М., Слєпцов О.О., Свістільнік Р.Ф. Температурна залежність питомого електричного опору струмопровідних полімерних покриттів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
341
Корнієнко І.М.1, Кузнєцова О.О.1, Гуляєв В.М.2, Непошивайленко Н.О.2, Анацький А.С.2, Філімоненко О.Ю.2, Коваленко А.Л.2, Корнієнко Ю.М.2 Біотехнологія використання прополісу в хлібопеченні
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
343
Пристинський С. В.1,2, Плаван В. П.1, Шуляк Р.О.2 Дослідження реологічних властивостей та морфології сумішей мультикомпонентних полімерних відходів
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 ТОВ «Костал Україна», м. Переяслав-Хмельницький
345
Горобець В. А., Манойленко О. П., Дворжак В.М. Порівняльний аналіз механізмів переміщення матеріалів швейних машин
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
347
Ляшок І.О., Іщенко О.В., Соколовський В.А., Антоненко Д.О. ПВХ-композиції з кальцій-цинковими стабілізаторами
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
349
Бондаренко О.П.1, Цапко О.Ю.1,2, Цапко Ю.В.3, Ліхньовський Р.В.3 Обґрунтування теплоізоляційних параметрів вогнезахисної штукатурки для бетону
1 Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
2 Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс», м. Київ
3 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
351
Yurij Khlibyshyn, Oleh Hrynyshyn, Iryna Pochapska. particularities of bitumen modification by oxidation of paraffin tars
Lviv Polytechnic National University, Lviv
353
Дудченко О.В., Бутенко О.О. Особливості нанесення нікелевого покриття
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
355
Sergii Verbytskyi, Larysa Borsoliuk, Nataliia Patsera Enhanced production technology of restructured meat products with the use of a microcutter
Institute of Food Resources of NAAS, Kyiv
357
Хребтань О.Б., Волкова Р.М. Особливості застосування печей для крафтових пекарень.
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів.
358
Рубанка А.І., Герасименко О.Д., Лобеко В.О. Використання принципів трансформації при проєктуванні дитячого одягу
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
359
Самохвалова О.В., Касабова К.Р., Бабаєв С.О. Плодоовочева паста як функціональний інгредієнт у технології рахат-лукуму
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
360
Кайдаш М.Д. Аналіз механізму утворення кратного балона при осьовому змотуванні нитки з текстильного пакування
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
362