Тематика конференції

Робота конференції традиційно проводиться за 9 тематичними секціями:

Секція 1. Технологічні процеси та системи машинобудівного виробництва.

Секція 2. Технології деревообробки і меблевого виробництва.

Секція 3. Гідравлічні та пневматичні системи.

Секція 4. Технологічні процеси та системи хімічної, легкої, переробної та харчової промисловості.

Секція 5. Зварювання та споріднені процеси і технології. Матеріалознавство.

Секція 6. Сучасні ефективні технології у будівництві, архітектурі та дизайні. Геодезія та землеустрій.

Секція 7. Раціональне природокористування та ресурсозбереження. Електроніка. Електроенергетика, електромеханіка.

Секція 8. Інформаційні системи та технології. Комп’ютерна інженерія. Кібербезпека. Інформаційно-вимірювальні системи.

Секція 9. Економічні, правові та соціально-психологічні аспекти забезпечення якості та ефективності процесів і систем. Проблеми освіти.