КЗЯТПС-2021

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»

26 — 27 травня 2021 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Равська Н.С.1, Клочко О.О.2, Корбут Є.В.1, Ніколаєнко Т.П.3, Парненко В.С.1 Імітаційне моделювання — основа управління процесами
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
2 Національний технічний університет України «ХПІ», м. Харків,
3 Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
16
Шинкаренко В.Ф., Красовський П.О., Місан Н.А. Структурні мутації в адаптивно-функціональній еволюції об’єктів техніки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
18
Бардін О.О.1, Малявко С.М.2 Геологічна неминучість розподілення технічного і питного водопостачання протягом поточного сторіччя
1 ІГТП “ГЕОЇД”, м.Чернігів
2 КП “Чернігівводоканал”, м.Чернігів
22

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Radzevich S. P. Crossed-axes gearing with high-conformal contact in the lengthwise direction of the gear teeth
EATON Corp., USA
24
Fedorynenko D.Y. High-speed spindle concept for smart manufacturing
Tohoku University, Japan
26
Shepelenko I.V., Nemyrovskyi Ya.В., Medvedieva O.V., Gutsul V.I., Mirzak V.Ya. Resource-saving and environmentally friendly technology for applying anti-friction coatings
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi
28
Xuhong Wei, Vorontsov B.S. Research on a new type of centrifugal lathe fixture
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
29
Кузнєцов Ю.М., Поліщук М.М. Мобільний робот з генератором аеродинамічної піднімальної сили
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
30
Мироненко Є.В., Міранцов С.Л., Гузенко В.С. Вдосконалення конструкцій збірних різців для прорізання глибоких пазів та відрізання на важких токарних верстах
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
33
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Пилипенко Д.О. Про вплив постійних магнітних полей для зміцнення робочих поверхней деталей типа «вал»
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
35
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Пелипинко О.О. Об’ємне зміцнення зразків в сильному магнітному полі
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
37
Луців І.В., Волошин В.Н., Буховець В.М. Гідравлічні токарні патрони із втулковими затискними елементами для затиску кілець
Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, м. Тернопіль
39
Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. Розробка проєктних критеріїв моделювання технологічних процесів та систем
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
41
Веселовська Н.Р.1, Іскович-Лотоцький, Р.Д.2 Використання гібридного моделювання при розробці гідроімпульсного привода віброударного пристрою
1 Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
2 Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
43
Пермяков О.А.1, Іщенко М.Г.2 Синтез та систематизація компоновок портативних верстатів агрегатно-модульної конструкції
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 АТ «Турбоатом», м. Харків
45
Шахбазов Я. О., Широков В. В., Коломієць А. Б., Широков О. В., Паламар О. О. Про контактну жорсткість системи шліфувальний круг – кристал алмазу при правці методом точіння
Українська академія друкарства, м. Львів
46
Широков В.В., Шахбазов Я.О., Широков О.В. Зміцнення бінарних сплавів на основі ванадію та титану зовнішнім і внутрішнім окисненнням,
Українська академія друкарства, м. Львів
48
Цибуленко В.О., Воронцов Б.С. Технологія селективного лазерного плавлення (SLM)
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
49
Саленко О.Ф., Костенко А.О., Цуркан Д. О. Оцінка досяжної точності 3-D виробів, отримуваних WAAM процесом
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
50
Огінський Й.К.1, Гридін О.Ю.2, Власов А.О.1, Гречаний О.М.1, Васильченко Т.О.1 Нові конструкторські рішення у процесах беззливкового прокатування
1 Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
2 Падерборнський університет (Німеччина)
52
Чухліб В.Л.1, Палієнко В.О.1, Біба М.В.2 Дослідження формозміни при куванні пустотілих циліндрів з внутрішнім уступом
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Micas Simulation Ltd, Oxford, Great Britain
54
Чухліб В.Л., Дуванський О.М. Прогнозування розподілу металу при куванні корпусів запірної арматури
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
55
Марков О.Є., Панов В.В., Іванова Ю.О., Мусорін А.В. Дослідження та розробка процесу розкочування ступінчастих конусних кілець
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
56
Федорчук Д.Д., Дмитрієв Д.О. Виготовлення дослідного зразка прокатної волоки з неприводними роликами для обробки трубчастих виробів
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
58
Дмитрієв Д.О., Русанов С.А., Чурсов С.О. Моделювання руху колеса при подоланні перешкод від властивостей матеріалу пневматичної шини
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
60
Олійник С.Ю.1, Калафатова Л.П.2 Дослідження конструкції оправки для встановлення тонкостінних великогабаритних оболонок на операціях механічної обробки
1 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
2 Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
62
Хавін Г.Л., Хоу Чживень Оцінка зношування інструменту при обробці полімерних композиційних матеріалів
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
64
Загородний А.І., Завгородній Б.М., Кириченко А.М. Програмування друку тіл з гвинтовими поверхнями на 3D принтері з поворотною віссю
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
65
Пилипенко О.І., Колесник Д.М., Березняк А.М. Засоби технічного діагностування зубчастих передач вертольотних редукторів
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
67
Яглінський В.П.1, Гутиря С.С.2, Чепков І.Б.2, Даник Ю.Г.3, Бєліков В.Т.4, Перспективи створення конструктивних варіантів бойових платформ підвищеної прохідності
1Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
2 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України, м. Київ
3 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
4 Одеська військова академія, м. Одеса
69
Яглінський В.П.1, Гутиря С.С.2, Чепков І.Б.2, Даник Ю.Г.3, Бєліков В.Т.4, Відтворення рівня акселераційних навантажень на комбінованих модульних тренажерах
1Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
2 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України, м. Київ
3 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
4 Одеська військова академія, м. Одеса
71
Пермяков О.А.1, Клочко О.О.1, Камчатная-Степанова О.В.1, Ковальов В.Д.2, Васильченко Я.В.2, Сапон С.П.3 Моделювання технологічних процесів оброблення великомодульних зубчастих коліс
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків,
2 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
3 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
73
Гасанов М.І.1, Клочко О.О.1, Шелковий О.М.1, Мироненко Є.В.2, Шаповалов М.В.2 Відновлення великогабаритних загартованих зубчастих коліс методом високошвидкісної лезової обробки
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
75
Марчук В.І.1, Марчук І.В.1, Джугурян Т.Г.2 Керування температурою на операціях безцентрового шліфування
1 Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
2 Щецинська морська академія, м. Щецин, Польща
77
Солових Є. К., Катеринич С. Є., Солових А. Є., Магопець С. О., Дубовик В. О. Підвищення експлуатаційних параметрів і вимог в сучасному двигунобудуванні
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
78
Шаповал М.В., Вірченко В.В., Криворот А.І., Скорик М.О. Аналіз роботи розчинонасоса різних конструктивних рішень
Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», м. Полтава
79
Погребняк Р.П., Коптілий О.В. Спеціальні верстати для обробки залізничних коліс в технологічних лініях масового виробництва
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
82
Погребняк Р.П.1, Погребняк М. Р.2 Технологічні схеми оброблювання залізничних коліс в Україні
1 Національна металургійна академія України, м. Дніпро
2 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро
84
Корбут Є.В., Родін Р.П. Підвищення працездатності інструменту для обробки волокнистих полімерних композиційних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
86
Литвиненко О.А., Бойко Ю.І. Дослідження стійкості твердосплавних фрез
Національний університет харчових технологій, м. Київ
88
Дядя С.І., Козлова О.Б., Коршунова Н.І. Забезпечення якості обробки при кінцевому фрезеруванні в умовах дії автоколивань
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
89
Бабенко А.Є., Боронко О.О., Лавренко Я.І., Трубачев С.І. Автоматизована система визначення динамічних характеристик машинобудівних конструкцій
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
91
Васильєв Є.А.1, Попов С.В.2 Спосіб хонінгування невеликих отворів
1 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
2 Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
92
Міцик А.В.1, Федорович В.О.2 Фізико-технологічні властивості віброкиплячого шару робочого середовища в резервуарі віброверстата для оздоблювально-зачищувальної обробки
1 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
93
Стецько А.Є. Зміцнення поверхонь швидкозношувальних деталей машин комплексним методом Українська академія друкарства, м. Львів95
Тулупов В.І., Онищук С.Г. Дослідження способу зміцнення металевих зразків методом алюмотермії Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ97
Філатов Ю.Д.1, Сідорко В.І.1, Ковальов С.В.1, Гаращенко В.В.1, Ковальов В.А.2 Продуктивність полірування та шорсткість оброблених поверхонь елементів опто- та мікроелектроніки
1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
98
Денисюк В.Ю., Симонюк В.П., Лапченко Ю.С. Засоби активного контролю в машино- та приладобудуванні і перспективи їх розвитку
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
100
Гальчук Т.Н., Миxальчук О.О. Технологічне забезпечення кінематичної точності зубчастиx коліс
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
102
Пастернак В.В., Янчишин Т.В. Проектування дільниці з розробкою технологічного процесу механічної обробки деталі ступиця STP 00.20.017
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
103
Скляр В.М. Аналіз методів обробки колінчастих валів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
104
Мозговий О.В. Вплив термоциклювання на розсіювання механічної енергії волокнистими композитами алюміній-бор-сталь
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця
106
Кальченко В.В., Кальченко В.І., Кужельний Я.В., Скляр В.М. Аналіз конструкцій коробок перемикання передач автомобілів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
108
Морочко В.В. Дослідження складових сил шліфування під час обробки циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
110
Молчанов В.Ф. Методи підвищення точності при механічній обробці
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
112
Лещенко О. I. Можливості CAD систем для аналізу параметрів зрізу в процесі фрезерування
Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь
113
Мурашковська В.П., Скляр В.М., Слєднікова О.С. Тенденції розвитку міського громадського транспортного середовища
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
114
Кальченко Д.В., Єрошенко А.М. Дослідження процесу двостороннього шліфування торців роликів підшипників на верстатах з ЧПК орієнтованими кругами з конічними калібрувальими ділянками
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
116
Венжега В.І., Пасов Г.В., Морочко В.В. Дослідження динамічних характеристик шпиндельного вузла верстата ВЗ208Ф4 при шліфуванні циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
118
Кальченко Д.В. Підвищення точності та продуктивності двостороннього шліфування торців роликів підшипників кругами з конічними калібрувальними ділянками
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
120
Яровий Ю.В., Ткаченко Б.О., Ісаєнко І.В. Дослідження шорскості поверхні при обточуванні
Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
122
Онисько О.Р., Cлободяник М. З. Дослідження осьових відхилів при точінні замкової нарізі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
123
Тришин П.Р., Гончар Н.В., Лаговський О.В. Дослідження циклічної довговічності щіткових дискових полімерно-абразивних інструментів
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
124
Степаненко Д.Р. Моделювання процесу різання з урахуванням динамічних характеристик обладнання
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
125
Колос В.О., Амелін М.М., Іванов В.О., Павленко І.В. Вдосконалення технологічної підготовки виробництва за рахунок автоматизації процесу проектування верстатних пристроїв
Сумський державний університет, м.Суми
126
Каряченко Н.В.1, Ропай В.А.2 Виявлення характеру нелінійних залежностей напружень від відносних деформацій при стисканні різних типів гум
1 Національна металургійна академія України, м. Дніпро
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське,
127
Широкий Ю.В. Визначення температурних полів при іоно-плазмовій генерації наноструктур на поверхні міді
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
128
Рубанка М.М.1, Олійник О.Ю.2 Підвищення довговічності роботи привода круглов’язальної машини
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
129
Банзак О.В., Банзак Г.В. Вплив коефіцієнта варіації на величину оптимального рівня технічного обслуговування
Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку, м. Одеса
131
Кошель С.О.1 , Кошель Г.В.2  Дослідження просторового механізму обладнання легкої промисловості
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
133
Кошель С.О.1 , Кошель Г.В.2  Проєктування програмоносія обладнання легкої промисловості
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
135
Романенко В.В. Особливості технології отримання біметалів лазерно-ливарним методом зі змінною швидкістю сканування лазерного випромінювання
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
137
Романенко В.В., Сімогостицький А.О. Новий підхід до виготовлення біметалічних матеріалів полегшеної конструкції та з корозійностійкими властивостями
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
139
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Салій С.С., Юрченко Ю.В. Застосування комбінованих лазерних процесів для виготовлення композитних біметалевих елементів авіаційних двигунів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
141
Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Юрченко Ю.В., Жегет І. М. Застосування лазерного модифікування поверхонь для покращення характеристик клейових з’єднань деталей авіаційної техніки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
142
Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Жегет І. М. Лазерне модифікування поверхонь склеювання композитних велосипедних зірок
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
143
Митрохін О.А., Кузяєв І.М., Казіміров І.П. Деякі аспекти дослідження пластичного деформування металів
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро
144
Зуєв І.О., Цивінда Н.І. Підвищення ефективності технологічного підготовлення ремонту гірничо-металургійного обладнання
Криворізький національний університет м. Кривий Ріг
145
Руденко Н.В. Вплив стану поверхні на витривалість
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
147
Неведомський В.О.1, Чернишов О.В.2, Музичка Д.Г.2, Музичка В.А.2 Комбінована кам’яна станина металообробного верстата
1 ТОВ «ТехноСКАРМ» м. Нікополь
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
148
Дегтярьов І.М., Нешта А.О., Самардак М.П., Парфенцев І.С. Порівняльний аналіз конструкцій конічних та циліндричних штифтових з’єднань
Сумський державний університет, м. Суми
150
Кологойда А.В. Основні проблеми роботи коробок передач автомобілів та способи їх вирішення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
152
Vakulenko S., Modern research methods of non-stationary vibration process in the lathe during cutting
National technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
153
Морозова І.В. Комплесний підхід до вирішення завдань поліпшення параметрів і характеристик складних об’єктів
Національний авіаційний  університет, м. Київ
154
Бень А.М., Матюхін А.Ю. Моделювання формоутворення біметалевих заготовок методом видавлювання
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
155
Ленок А.А., Обдул В.Д., Матюхін А.Ю. Сучасні технології виготовлення крутозагнутих відводів
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
156
Губська В.В. Дослідження руху шасі по перешкоді у вигляді сходового маршу
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
157
Губська В.В. Моделювання руху циліндричного резервуару і рідини з вільною поверхнею при заданому гармонічному русі резервуару
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
159
Козирєв О.С., Луценко Д.В. Ітераційний підхід при розв‘язанні зворотної задачі теплопровідності
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
160
Феденюк Д.В., Шелковий О.М. Оптимізація завантаженості транспортних потоків складальних операцій машинобудування в системі імітаційного моделювання
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
162
Шелковий О.М., Стрельчук Р. М. Дослідження зносу зв’язки кругів при електроерозійному шліфуванні зі зміною полярністю електродів
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
163

СЕКЦІЯ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ І МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

Удовицька М.В.1, Маєвський В.О.2, Удовицький О.М.2 Спосіб отримання клеєних щитових конструкцій з деревини із врахуванням текстурних особливостей
1 Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”, м. Львів
2 Національний лісотехнічний університет України, м.Львів
164
Пінчевська О. О., Лакида Ю. П., Спірочкін А. К. Шляхи використання низькоякісної деревини сосни
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
166
Чернецький О.М., Кусняк І.І. Застосування термопластичних полімерів у виробництві фанери
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
167
Ломага В.В.1, Цапко Ю.В.1, Цапко О.Ю.2 Стійкість на вимивання з деревини водорозчинних фосфоро-амонійних солей вогнезахисного покриття з поліуритановою оболонкою
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
2 Український державний науково-дослідний інститут “Ресурсˮ, м. Київ
168
Маєвський В.О., Копинець З.П., Ференц О.Б., Миськів Є.М., Якуба М.М. Напрями економії деревинної сировини під час виготовлення віконних блоків з тришарового клеєного бруса
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
169
Буйських Н.В. Щодо стандартизації пиломатеріалів
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
171
Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Дослідження ефективності додаткового оброблення поверхні виробів із термомодифікованої деревини
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
172
Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю. Дослідження параметру зносостійкості поверхні паркетної дошки
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
173
Пінчевська О.О., Баранова О.С. Сучасні тенденції у дизайні меблевих виробів та інтер’єрів
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
174
Дацків Г.М., Кшивецький Б. Я. Щодо пришвидшених експериментальних досліджень міцності клейового з’єднань термічно модифікованої деревини клеями на основі ПВА
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
175
Копанський М.М., Петришак І.В. З’ясування можливості використання опалого листя для виготовлення м’яких волокнистих плит
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
177
Ляшеник А. В.1, Дадак Ю.Р.2, Дорундяк Л. М.2, Максимів Ю. В.2 Математична модель турбулентного руху повітряних потоків у циклоні  
1Коломийський політехнічний коледж НУ «Львівська політехніка», м. Коломия
2 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
179
Ортинська Г.Є. Шляхи модифікування соєвих протеїнів у виробництві деревинних композиційних матеріалів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
180

СЕКЦІЯ 3. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ

Ночніченко І.В., Яхно О.М. Дифузійні процеси масопереносу у прикладних задачах гідроаеромеханіки у багатокомпонентних системах
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
182
Аврунін Г.А.1, Самородов В.Б.2, Пелипенко Є.С.2 Аналіз трансмісій сільгоспмашин з використанням об’ємних гідроприводів
1Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
2Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
184
Шаргородський С.А.1, Моторна О.О.1, Гречко Р.О.1, Іванов М.І.2 Особливості роботи гідростатичної трансмісії у режимі екстреної зупинки
1 Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
2 Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики
186
Панкратов Є.В., Стельмах Н.В. Розробка функціональної схеми гідравлічної трансмісії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
188
Зінько Р.В.1, Бойко О.Д.2 Багатосекційні шини – спосіб підвищення безпеки руху транспортних засобів
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2 Національна академія сухопутних військ, м.Львів
190
Зінько Р.В.1, Круць Т.І.2 Дослідження системи вентиляції салону великогабаритного автобуса
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2 Львівський державний автомобільно-дорожній коледж, м.Львів
192
Пасов Г.В., Венжега В.І. Анімаційне моделювання прямолінійного поступального руху за допомогою гідроциліндрів
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
194
Завальнюк І.П., Завальнюк О.П., Нестеренко В.Б. Модернізація системи управління судновими компресорами пускового повітря
Херсонська державна морська академія, м. Херсон
196
Кривошеєв В.Є., Ночніченко І.В. Експериментальне дослідження гідродинамічної люмінесценції при кавітації в потоці рідини з додаванням аргону
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
198
Костюк Д.В., Ночніченко І.В., Галецький О.С., Муращенко А.М. Візуалізація гідродинамічних процесів в елементах гідроприводу
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
200
Довгополий М. М., Ночніченко І. В. Особливості застосування явища переносу при моделюванні робочих процесів у гідравлічному демпфері
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
202
Зінько Р.В.1, Демчук І.Б.2 Глушник з перфорованими трубами
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2 Хмельницька АЕС, м. Нетішин
203

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бабак Т.Г., Демірський О.В., Хавін Г.Л. Моделювання интенсивности появи відкладень на поверхні пластинчастих теплообмінників
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
206
Пристинський С. В., Будаш Ю. О., Плаван В. П. Перспективи вторинної переробки багатокомпонентних відходів полімерів методом лиття під тиском
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
207
Місяць М.В., Орловський Б.В. Класифікація контактних та безконтактних пневматичних захоплювачів деталей крою з текстилю
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
209
Орловський Б.В., Місяць М.В. Механізм процесу відокремлення текстильних деталей крою з магазинного завантажувального пристрою
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
211
Дворжак В. М. Силовий аналіз механізму четвертого класу для приводу петлетвірних органів основов’язальних машин
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
213
Акимов О.О. Дослідження впливу параметрів бобінотримача машини БП-340 на його крутильні коливання
Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
215
Кайдаш М.Д. Визначення тиску на нитконосій з нелінійною характеристикою податливості
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
217
Березін Л.М. Тенденції у виробництві панчішно-шкарпеткового обладнання
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
219
Березін Л.М. Проектування клинів в’язальних машин з консольними балками рівної міцності
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
221
Гревцева Н.В.1, Городиська О.В.2, Брикова Т.М. Вплив виноградних порошків на показники якості кондитерських виробів
1 Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
2 Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів
222
Кисилевська А.Ю., Бабов К.Д., Безверхнюк Т.М., Коєва Х.О. Порівняння національних та європейських законодавчих і нормативних вимог до організації виробництва фасованих мінеральних вод
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса
223
Бусел О. В., Денисова Н.М. Апарат для збору та відокремлення гарбузового насіння механічним способом
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
226
Шаніна О.М., Боровікова Н.О., Гавриш Т.В., Гирка Г.І. Вплив виду упакування на зберігання безглютенового рисового хліба
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків
228
Іваненко К.М., Хозей О. В. Застосування буряка печеного в технології борошняних виробів
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
229
Матвійчук С.С. Альтернативи шовку в сучасній текстильній промисловості
Мукачівський державний університет, м. Мукачево
230
Білей-Рубан Н.В., Горчакова О. Характеристика стилю family look та його роль в дизайні одягу
Мукачівський державний університет, м. Мукачево
231
Долошко Т.А., Клименко Т. Є. Виготовлення дитячого календаря з відкриваючими елементами
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
233
Палюх О. О., Дзядик Є. А. Вплив дискретного нанесення клею на розрахунок технологічних витрат при виготовленні інтегральних обкладинок
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
234
Дебелий Б.С., Савченко Б.М., Слепцов О.О. Вплив пластифікатора на фізико-механічні показники еластичних виробів, отриманих методом адитивного виробництва Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ236
Чоботько І.І. Технологічний пристрій для безпечного формування породних відвалів стійких до самозаймання
Інститут фізики гірничих процесів НАН України, м. Дніпро
237

СЕКЦІЯ 5. ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Sereda B.P.1, Kruglyak I.V.1, Kruglyak D.О.2, Bilozir I.V.1 Formation of molybdene coatings on construction materials in SHS conditions 1Dnipro State Technical University, Kamyanske 2 Zaporizhia State University, Zaporizhia16
Sereda B.P.1, Kruglyak I.V.1, Kruglyak D.О.2, Babko I.O.1 Formation of chrome coatings on construction materials using SHS 1Dnipro State Technical University, Kamyanske 2 Zaporizhia State University, Zaporizhia17
Sereda B.P., Kruglyak I.V., Sereda D.B., Prolomov A.A. Formation of silicon coatings on construction materials under non-stationary temperature conditions Dnipro State Technical University, Kamyanske18
Zinkovskii A.P.1, Lopata L.A.1, Ahieiev M.S.2, Lopata V.N.3 Study of the spraing process and properties of electric ARC spraing coatings 1 Institute of Strength Problems GS Pisarenko NAS of Ukraine, Kyiv 2 Kherson State Maritime Academy, Kherson 3 Electric Welding Institute E.O. Paton NAS of Ukraine, Kyiv 19
Смирнов І.В.1, Лопата О.В.1, Мазанко В.Ф.2 Вплив електропластичного ефекту на дифузійні процеси при електроконтактному припіканні 1Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 2 Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ 21
Середа Б.П., Волох В.І., Середа Д.Б. Вплив структури і розміру зерна на магнітні властивості конструкційних матеріалів при деформаційних навантаженнях Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське22
Салій С.С.,Головко Л.Ф., Романенко В.В., Блощицин М.С. Виготовлення корозійностійких біметалів комбінованими лазерно-ливарними процесами Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ24
Мазанко В.Ф.1, Герцрікен Д.С.1, Зайцева Н.В.1, Богданов С.Є.1, Новомлинець О.О.2, Міронов Д.В.3 Вплив швидкості деформації на особливості деформування при різних видах обробки та рухливість атомів у металах і сплавах 1 Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, м. Київ 2 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів 3 Самарський державний аграрний університет, м. Самара28
Долгов М.А., Калініченко В.І. Порівняльний аналіз методів поверхневого зміцнення титанових сплавів Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, м. Київ30
Федорчук В.Є.1, Фальченко Ю.В.1, Петрушинець Л.В.1, Рябець Ю.А.1, Коваль В.А.1, Кисла Г.П.2 Вплив різних захисних газів на зварювання алюмінієвих сплавів плавленням 1 Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ 2 ТОВ «Технології високих енергій», м. Вінниця31
Казимиренко Ю. О., Лебедєва Н. Ю., Дрозд О. В., Косач О. В. Техніко-економічні аспекти впровадження нових композиційних матеріалів і покриттів у суднобудівних технологіях Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв33
Коваль Ю.Н.1, Герцрікен Д.С.1, Мазанко В.Ф.1, Новомлинець О.О.2, Міронов В.М.3 Особливості взаємодії металів з нерозчинними домішками за умов мартенситних перетворень 1 Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, м. Київ 2 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів 3 Самарський державний аграрний університет, м. Самара35
Лебедев В.О. Cпосіб регулювання процесу механізованого електродугового зварювання плавким електродом Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ37
Лебедев В.О. Ефективне механізоване електродугове зварювання стикових швів листових металоконструкцій Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ39
Петрушинець Л.В., Фальченко Ю.В., Федорчук В.Є., Половецький Є.В. Дослідження впливу термічної обробки на ріст інтерметалідного прошарку та міцність біметалу Al/Ti Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ42
Болотов Г.П., Болотов М.Г., Руденко М.М. Дифузійне зварювання у тліючому розряді залізкобальтових сплавів із сталями у вузлах ультразвукових установок Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів43
Бойко І.О., Пашинський В.В., Єрьомкін Є.А. Електроди для ручного дугового зварювання сталі 110Г13 з вуглецевими стрижнями Технічний університет «Метінвест політехніка», м. Маріуполь44
Демченков С.О., Устінов А.І. Вплив структури високоентропійних сплавів CrFeCoNiCu, отриманих методом електронно-променевого осадження на їх механічні властивості Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ45
Лебедев В. О. Cучасне обладнання для подвійного механізованого та автоматизованого зварювання вологим способом Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон47
Копилов В. І., Єрко О. О., Люшенко Є. О. Оцінка зносостійкості плазмових покриттів за параметрами активації руйнування поверхневих шарів Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського », м.Київ49
Берднікова О.М., Алексеєнко Т.О., Кушнарьова О.С., Половецький Є.В., Єремєєва Л.Т., Лось О.А. Комплексний експериментально-аналітичний підхід до оцінки фізико-механічних властивостей зварних з’єднань високоміцних сталей Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ52
Калюжний С.М., ВойнаровичС.Г., КислицяО.М. Корозійна стійкість мікроплазмових біосумісних цірконієвих покриттів для ендопротезів Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ53
Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Ластівка О.В. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ55
Томіна А.-М.В.1, Калініченко С.В.2, Начовний І.І.3 Зносостійкийкомпозит на основі політетрафторетилену 1 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське 2 ТОВ «Спецтехоснастка», м. Кам’янське, Україна 3 Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро56
Майданчук Т.Б., Лук’янченко Є.П., Степченко Д.М., Резнік С.А. Високопродуктивна технологія зварювання вертикальних стикових швів Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ57
Білобородченко В.І. Лазерне термозміцнення робочих поверхонь прес-форм (частина 1) Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 58
Бурлаченко О.М., Вігілянська Н.В., Грищенко О.П. Керметні плазмові покриття з аморфною структурою Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ60
Бреус А.О., Торосян О.В. Дослідження точіння загартованої сталі 45 інструментом з покриттям Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м.Харків61
Бреус А.О., Сердюк О.Л., Баранов О.О. Вуглецеві наноструктури з модифікованого графіту Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків63
Кошевий А.Д.1, Кошева А.А.2, Голуб Д.М.1, Жаріков С.В.1, Водолазький А.О.1 Наплавлення втулок пресів гарячої обробки металів самозахисним порошковим дротом 1 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 2 ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ64
Нагорна І.В., Ющенко С.М. Оцінка блокуючого ефекту іонно-модифікованого бар’єрного прошарку Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів65
Зяхор І.В., Завертанний М.С., Наконечний А.О., Левчук А.М., Шило Ю.А. Структура різнорідних з’єднань жароміцних нікелевих сплавів при контактному стиковому зварюванні опором Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ66
Клюєва О.О., Русанов С.А, Клюєв О.І., Шатохіна І.А. Визначення дії інгібиторів корозії у розчинах засобів транспорту при різних умовах експлуатації автомобілів Херсонський національний технічний університет, м. Херсон68
Семак П.М., Великий П.П. Вплив температурного і водневого чинників на зміну структури низьколеговоної конструкційної сталі Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів69
Тунік А.Ю.1, Адєєва Л.І.1, Григоренко С.Г.1, Степанюк С.М.1, Моссоковская І.А.1, Ковальчук Д.В.2 Вивчення процесів формування структури зливків, отриманих методом адитивної технології при послідовному наплавленні дротом титанових сплавів 1 Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ 2 ПрАТ «НВО «Червона Хвиля», м. Київ70
Геращенко М. О., Приходько С.М. Дослідження показників якості матеріалів парашутних систем Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, м. Чернігів71
Антіпін Є.В., Дідковський О.В., Зяхор І.В., Кавуніченко О.В., Самотрясов С.М. Технологія контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок високої та надвисокої зносостійкості Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ72
Антіпін Є.В., Дідковський О.В., Руденко П.М., Кавуніченко О.В., Зяхор І.В. Експертна система визначення розрахункових параметрів натягу при контактному стиковому зварюванні оплавленням довгомірних рейкових плітей залізничних рейок з одночасним їх введенням у розрахунковий температурний інтервал закріплення Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ73
Начовний І.І.1, Начовний Ів.І.2, Павленко А.А.1, Ситар В.І.1, Томіна А.-М.В.3 До розробки гідродинамічних ущільнень із дроселювальною втулкою 1ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро 2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро 3 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське76

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Savenko V.1, Blagodyrev V.2, Okruzhkin A.3, Fesenko N.4, Ezhov S.1, Nechayev A.5 Progressive innovative technology based on a universal system of precast-monolithic bezel-less frame (KUB-2.5) 1 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv 2 Invest Mono KUB, Melitopol, Zaporozhye region 3 LLCK Gradostroy, Obukhov, Kyiv region 4 LLC company PCK Monolit, Melitopol, Zaporozhye region 5 Kyiv aircraft repair plant, Kyiv77
Савенко В.І.1, Благодирьов В.О.2, Окружкін А. А.3, Фесенко М. В.4, Єжов С. В.1, Нечаєв А. М.5 Прогресивна інноваційна технологія на базі системи збірно-монолітний каркас універсальний безригельний (КУБ-2,5) 1 Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ 2 ВБК Інвест Моно КУБ, м. Мелітополь, Запорізька обл. 3 ТОВ компанія БК»Містобуд», м. Обухів, Київська обл. 4 ТОВ компанія ВБК Моноліт, м.Мелітополь, Запорізька обл. 5 Київський авіаремонтний завод, м. Київ79
Кочевих М.О. Особливості отримання бетонів для дорожніх стримувальних конструкцій Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ82
Болотов М.Г., Болотов Г.П. Застосування мігруючих інгібіторів корозії (МІК) для підвищення корозійної стійкості залізобетону Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів83
Гоц В.І., Пальчик П.П., Шпеко А.С. Легкі бетони на основі алунітовміщуючих порід пористої структури Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ84
Іванишин В.А. Порядок зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок як засіб раціонального використання і охорони земель Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів86
Савченко О.В., Корзаченко М.М., Гаврик О.Ю. особливості влаштування обмежувальних стовпчиків у міському середовищі Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів88
Сахно Є.Ю., Терещук О.І., Коваленко С.В. Аналіз моніторингу теплоспоживання та енергетичні обстеження будівель Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів90
Білик С.І., Білик А.С., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевої балки із змінною висотою стінки і полиці Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ 92
Білик С.І., Цюпин Є.І. Методика та моделювання зносу цинковго покриття металевих просторових металевих конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ94
Молодід О. С., Шарикіна Н. В. Дослідження впливу технологічних чинників на якісні показники відновленого захисного шару залізобетонних конструкцій Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ 95
Школа О. В., Мосичева І. І. , Марченко М. В., Котляр А. С., Мельниченко Г.С. Грунтові компоненти і способи формування штучних портових територій Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса 96
Shkola A. V., Marchenko M. V., Mosicheva І. І., Potapov A. А. Metallurgical slags as a structural soil environment of artificial territories of marine terminals Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa98
Савченко О.В., Ітченко Д.М., Кравцова О.С. Застосування сучасних систем реалістичного візуального моделювання у дизайні інтер’єрів Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів99
Пілічева М. О.1, Анопрієнко Т. В.2 Аналіз базового набору геопросторових даних земель сільськогосподарського призначення 1 Харківський національний ун-т міського господарства ім.О. М. Бекетова, м. Харків 2 Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків 101
Завацький С. В. Формування технічних компетенцій у майбутніх дизайнерів середовища в процесі вивчення курсу «Будівельна фізика» Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів103
Антошкін О.А. Перспективи розвитку ультразвукової діагностики при проведенні пожежно-технічних експертиз Національний університет цивільного захисту України, м. Харків104
Мозговий А. О., Спіранде К. В. Досвід оцінювання за зовнішніми ознаками технічного стану великопанельних будинків незавершеного будівництва Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків105
Пилипенко В. Н., Педорич А. В. Дослідження тривалого навантаження анкерних стрижнів на основі спірально армованих матеріалів Академія Державної пенітенціарної служби, м.Чернігів107
Гончар О.А., Рудзей Д.Г. Комплексна переробка фосфогіпсу як  техногенної сировини Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ 108
Барбаш М.І. Використання технологій ВІМ-моделювання для підвищення ефективності розробки проектної документації Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів109
Бойко О.Л.1, Крячок С.Д.2, Прусов Д.Е.3 Застосування безпілотних літальних апаратів для лідарної зйомки території аеропорту 1 Національний авіаційний університет, м. Київ 2 Національний університет «Чернігівська політехніка»,  м. Чернігів 3 Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ110
Бойко О.Л.1, Галайда А.В.2, Чудовська В.А.3 Використання БПЛА при вирішенні задач оцінки стану водоохоронних територій 1 Національний авіаційний університет, м. Київ 2 ГО «Всеукраїнська аеро-геодезична асоціація» 3 Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ112

СЕКЦІЯ 7. РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Мачуга О. С. Раціоналізація енергозабезпечення лісозаготівлі шляхом використання відходів деревини та гідроресурсів в якості поновлюваних джерел енергії Національний лісотехнічний університет України, м. Львів 115
Єщенко О.І. Розробка інженерних рішень при застосуванні теплонасосної установки Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ117
Копей В.Б., Легедза І.М. Модель системи керування довжиною ходу плунжера свердловинного штангового насоса шляхом зміни дорезонансної частоти приводу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ119
Епіфанов О.О.1, Димо Б.В.1, Долганов Ю.А.1, Анастасенко С.М.2 Експериментальне дослідження двохфазних закритих термосифонів для економайзерів котлів 1 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 2 Первомайська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Первомайськ121
Дешко В.І., Буяк Н.А., Білоус І.Ю., Горбатенко С. Д. Вплив рівня теплового захисту на тепловий комфорт громадської будівлі Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ123
Дешко В.І., Сапунов А.П., Буяк Н.А. Споживання енергії/ексергії первинного палива системою «Джерело теплоти – огородження будівлі» Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ124
Хлібишин Ю.Я., Почапська І.Я. Підвищення екологічної безпеки шляхом модифікування бітумів Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів126
Закладний О.О. Смарт система технічного діагностування електропривода Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ128
Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б., Вербицький С.Т. Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому, просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності: спотереження та аналіз Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, відділ сейсмічності Карпатського регіону, м.Львів130
Вакал В. С.1, Вакал С. В.1, Яновська Г. О.2 Технологічні аспекти розроблення гуматовмісних добрив пролонгованої дії 1 Науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, м. Суми 2 Сумський державний університет, м. Суми132
Трус І.М., Гомеля М.Д. Методи стабілізаційної обробки низько- та високомінералізованих вод в процесах її баромембранного опріснення Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ133
Іваненко О.І., Гомеля М.Д., Оверченко Т.А. Технічні рішення по зниженню викидів монооксиду вуглецю з димовими газами печей для випалювання електродів Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ136
Гнатів І.Р. Процеси природного самоочищення на гідродинамічно-активних ділянках гірських річок Львівський національний аграрний університет, м. Львів137
Кірюхіна Д.В., Ілляш О.Е. Загальна характеристика системи управління відходами у Полтавській області Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», м. Полтава139
Олійник Р.В., Кихтенко Я. В. Вплив хмарності на ефективність сонячної енергетики Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ141
Діхтярук І.В. Використання пакету simulink для моделювання дугових перенапруг при однофазних замиканнях на землю в мережах напругою6-35кВ Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів142
Приступа А.Л., Кулик Б.І., Гломозда М.В. Підвищення надійності електропостачання пульта централізованого нагляду за об’єктами Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів144
Безручко В.М., Буйний Р.О., Ткач В. І. Інтеграція пристроїв ідентифікації однофазних замикань на землю в SCADA-систему диспетчерського управління Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів146
Дешко В.І., Білоус І.Ю., Гетманчук Г.О. Експериментальне дослідження якості повітря в багатоквартирному житловому будинку сімейного типу Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ148
Білик Т.І.1, Веренікін О.М.2, Бондаренко А.О.3, Гетьман А.О.3, Тремасова П. С.3 Підвищення екологічної безпечності безфосфатних мийних засобів для водних екосистем зміною компонентного складу 1 ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ 2 Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ 3 Національний авіаційний Університет, м. Київ150

СЕКЦІЯ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ. ЕЛЕКТРОНІКА

Cherednikov O.M., Golub V.M., Boyarov V.T. Statistics in approaches for forecasting the reliability and safety of helicopter flights State Research Institute for Testing and Certification of Arms and Military Equipment, Chernihiv152
Meleshko О., Kushchevskyi D.R. Software for performing clients-side end-to-end encryption National Aviation University, Kyiv154
Pakhaliuk B.1, 2, Shevchenko V. 2, Strzelecki R. 1 Zakis J.3 1 Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland 2 Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv, Ukraine 3 Riga Technical University, Riga, Latvia155
Arkhyrei M. Assessment of complex objects based on information parameters National Aviation University, Kyiv157
Заріцький О.В. Метод аналізу слабоструктурованих даних в інформаційній технології моделювання професійної діяльності Національний авіаційний університет, м. Київ158
Мелешко Є.В.1, 2, Якименко М.С.1, Семенов С.Г.2 Метод виявлення мережі ботів у рекомендаційній системі 1 Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький 2 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 160
Костюк Ю.В.1, Самойленко Ю.О.2, Костюк І.В.3 Критерії оцінювання захищеності інформаційних систем та мереж 1 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 2 Національний університет харчових технологій, м. Київ 3 Керівник відділу АСУТП ТОВ «ТІСЕР», м. Київ162
Кузовик В.Д.1, Кучеренко В.Л.1, Хірс І.І.2 Забезпечення ефективності експлуатації біомедичної апаратури на мобільних діагностичних комплексах 1 Національний авіаційний університет, м. Київ 2 АТ «Укртелеком»163
Фешанич Л.І., Фертіль І.І. Синтез оптимальної за швидкодією системи керування газоперекачувальним агрегатом з газотурбінним приводом Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ164
Денисов О. І., Березняк А. М., Бурсала О. О. Концепція побудови електроприводу для точного позиціонування бортових авіаційних систем Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м.Чернігів166
Терлецький Т.В.1, Кайдик О.Л.1, Денисюк В.Ю.1, Пташенчук В.В.1, Приступа А.Л.2 Забезпечення необхідного рівня надійності розпізнавання об’єкта спостереження 1 Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 2 Національний університет «Чернігівська політехніка» м. Чернігів167
Морозова Т.М.1, Рзаєва С.Л.1, Рзаєв Д.Д.2 Моделювання CRM-системи як єдиної інформаційної платформи підприємства 1 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 2 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ169
Жирова Т.О.1, Котенко Н.О.1, Дакова Л.В.2 Дослідження фреймворків для розробки мобільних додатків. 1 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 2 Державний університет телекомунікацій, м. Київ 171
Монченко О.В., Мовчан Н.С. Модернізація апарату «Дарсонваль» Національний авіаційний університет, м. Київ173
Корнієнко С.П.1, Шевага В.В.2, Казначей С.М.2 Алгоритм розрахунку показників якості оцінки результатів випробування 1 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів 2 Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів174
Корнієнко І.В.1, Руденко О.В.2, Кравченко В.С.2 Управління вхідним потоком замовлень на випробування 1 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів 2 Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів175
Іванець О. Б. Використання індивідуального меж норми при оцінюванні складних об’єктів Національний авіаційний університет, м. Київ176
Передерко А. Л. Вимоги до часу наростання каналу вимірювання вібраційних сигналів Державний університет інтелектуальних технологій і звꞌязку, м. Одеса177
Дубягін О. Б. Оптимізація характеристик керуючого впливу на структурований обʼєкт на основі моделі міжрівневого балансу 179
Баклан І. В., Баришич Л. М. Дивіденди Харсані та значення шаплі як метод оцінки еволюційної гри з переносною цінністю Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ181
Єременко В. С., Осінцева М. Б. Застосування методу головних компонент для опрацювання спектрів вільних коливань Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ182
Торосян Г. Д., Бєлявський О. В., Торосян О. В. Ефективність застосування пристрою розширення інтерфейсу мікро-ЕВМ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків184
Ковальчук В.В.1, Сморж М.В.2, Мамука К.В.2 Електротехнічні складові нового типу: плівки з нанокластерами 1 Одеський державний екологічний університет, м.Одеса 2 Національний авіаційний університет, м. Київ186
Лазоренко В.В., Бебешко Б.Т., Хорольська К.В. Аналіз методів прогнозування кібератак Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ188
Криворучко О.В, Десятко А.М., Шестак Я.І., Захаров Р.Г. Моделювання інформаційної системи підприємства Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ190
Палієнко О.О., Савченко Т.В. Криптографічні механізми інфраструктури відкритих ключів Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ191
Почапський Є.П., Клим Б.П., Великий П.П., Толопко Я.Д. Магнетоакустична система МАЕ-1ЛР для діагностування виробів та елементів конструкцій з феромагнетних матеріалів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів193
Пославський Д. В., Сторчак А. С. Заходи та засоби забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ195
Журбенко Д.О., Сторчак А.С. Розв’язання задачі факторизації за допомогою алгоритму ройового інтелекту бджолиних колоній Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ197
Третяк В. В. Можливості використання графічних методів класифікаційної обробки даних в задачах структурного синтезу для автоматичного проектування технологічних процесів Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків199
Скиба О.В., Камак Д.О. Підходи щодо оцінювання якості програмного забезпечення, призначеного до застосування у збройних силах України Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів200
Гумен М.Б.1, Гумен Т.Ф2. Система моніторингу скорочення м’язів руки 1 Національний авіаційний університет, м. Київ 2 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» м. Київ202
Майданюк С.В.1, Терпило Н.М.2, Свиридюк Б.М.2 Математичне моделювання епідемій, зокрема пандемії Сovid-19 1 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» м. Київ 2 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №255, м. Київ204
Клим В.Ю. Деякі задачі кіберзахисту систем електронного голосування Університет митної справи та фінансів м. Дніпро206
Сатюков А. І., Мошель М. В., Журко В. П. Експериментальні дослідження спектральних характеристик освітлювачів вимірювальних приладів Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів208
Манаєв К.В. Візуально-блочна модель синхронного генератора з обмоткою збудження Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, м. Запоріжжя209
Неласа Г.В., Семерюк Т.М. Реактивний та проактивний підходи для управління ризиками в інфокомунікаційних мережах Національний університет “Запорізька політехніка”, м. Запоріжжя211
Катаєва М.О.1, Ігнатенко П. Л.2 Розробка методу вимірювання параметрів рельєфу нанооб’єктів 1 Національний авіаційний університет, м. Київ 2 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів 213

СЕКЦІЯ 9. ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ.

Alkhasov Samir. Main directions of cooperation development in the republic of Azerbaijan IMEX LLC, Baku, Azerbaijan215
Alkhasov Yashar. Principles of selection of grammar material at the national school Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan219
Tural Mamedov. On the question of the state’s right to self-defense Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan220
Imamalieva Leyla. Heritage of nizami in russian and european scientific research Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan221
Григор’єва Н.С., Гуменюк Л.О., Шабайкович В.А. Якість продукції при пандемії коронавіруса Луцький національний технічний університет, м. Луцьк223
Єремєєв І. С.1, Єщенко О.І.2 Людський чинник як головне джерело ризиків у виробничо-технологічній сфері 1Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Київ 2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ225
Анісімова Л. А., Ковнір А. Р. Необхідність впровадження стандартів якості на виробництві косметичних засобів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ227
Ємельянова О.М., Титок В.В. Роль виконавчої документації у підвищенні якості будівельної продукції Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ230
Калита П.Я. Системний менеджмент для якості та сталого розвитку Українська асоціація досконалості та якості232
Середа Б. П., Муковська Д. Я., Середа Д. Б. Формалізація транспортно-технологічного процесу рециклінгу відходів металургійногов виробництва Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське233
Козлов Р.Д., Сапон С.П.
Синтез стратегії підготовки інженерів нового покоління
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
234