КЗЯТПС-2021

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»

26 — 27 травня 2021 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Равська Н.С.1, Клочко О.О.2, Корбут Є.В.1, Ніколаєнко Т.П.3, Парненко В.С.1 Імітаційне моделювання — основа управління процесами
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
2 Національний технічний університет України «ХПІ», м. Харків,
3 Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
16
Шинкаренко В.Ф., Красовський П.О., Місан Н.А. Структурні мутації в адаптивно-функціональній еволюції об’єктів техніки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
18
Бардін О.О.1, Малявко С.М.2 Геологічна неминучість розподілення технічного і питного водопостачання протягом поточного сторіччя
1 ІГТП “ГЕОЇД”, м.Чернігів
2 КП “Чернігівводоканал”, м.Чернігів
22

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Radzevich S. P. Crossed-axes gearing with high-conformal contact in the lengthwise direction of the gear teeth
EATON Corp., USA
24
Fedorynenko D.Y. High-speed spindle concept for smart manufacturing
Tohoku University, Japan
26
Shepelenko I.V., Nemyrovskyi Ya.В., Medvedieva O.V., Gutsul V.I., Mirzak V.Ya. Resource-saving and environmentally friendly technology for applying anti-friction coatings
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi
28
Xuhong Wei, Vorontsov B.S. Research on a new type of centrifugal lathe fixture
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
29
Кузнєцов Ю.М., Поліщук М.М. Мобільний робот з генератором аеродинамічної піднімальної сили
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
30
Мироненко Є.В., Міранцов С.Л., Гузенко В.С. Вдосконалення конструкцій збірних різців для прорізання глибоких пазів та відрізання на важких токарних верстах
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
33
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Пилипенко Д.О. Про вплив постійних магнітних полей для зміцнення робочих поверхней деталей типа «вал»
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
35
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Пелипинко О.О. Об’ємне зміцнення зразків в сильному магнітному полі
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
37
Луців І.В., Волошин В.Н., Буховець В.М. Гідравлічні токарні патрони із втулковими затискними елементами для затиску кілець
Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, м. Тернопіль
39
Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. Розробка проєктних критеріїв моделювання технологічних процесів та систем
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
41
Веселовська Н.Р.1, Іскович-Лотоцький, Р.Д.2 Використання гібридного моделювання при розробці гідроімпульсного привода віброударного пристрою
1 Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
2 Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
43
Пермяков О.А.1, Іщенко М.Г.2 Синтез та систематизація компоновок портативних верстатів агрегатно-модульної конструкції
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 АТ «Турбоатом», м. Харків
45
Шахбазов Я. О., Широков В. В., Коломієць А. Б., Широков О. В., Паламар О. О. Про контактну жорсткість системи шліфувальний круг – кристал алмазу при правці методом точіння
Українська академія друкарства, м. Львів
46
Широков В.В., Шахбазов Я.О., Широков О.В. Зміцнення бінарних сплавів на основі ванадію та титану зовнішнім і внутрішнім окисненнням,
Українська академія друкарства, м. Львів
48
Цибуленко В.О., Воронцов Б.С. Технологія селективного лазерного плавлення (SLM)
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
49
Саленко О.Ф., Костенко А.О., Цуркан Д. О. Оцінка досяжної точності 3-D виробів, отримуваних WAAM процесом
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
50
Огінський Й.К.1, Гридін О.Ю.2, Власов А.О.1, Гречаний О.М.1, Васильченко Т.О.1 Нові конструкторські рішення у процесах беззливкового прокатування
1 Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
2 Падерборнський університет (Німеччина)
52
Чухліб В.Л.1, Палієнко В.О.1, Біба М.В.2 Дослідження формозміни при куванні пустотілих циліндрів з внутрішнім уступом
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Micas Simulation Ltd, Oxford, Great Britain
54
Чухліб В.Л., Дуванський О.М. Прогнозування розподілу металу при куванні корпусів запірної арматури
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
55
Марков О.Є., Панов В.В., Іванова Ю.О., Мусорін А.В. Дослідження та розробка процесу розкочування ступінчастих конусних кілець
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
56
Федорчук Д.Д., Дмитрієв Д.О. Виготовлення дослідного зразка прокатної волоки з неприводними роликами для обробки трубчастих виробів
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
58
Дмитрієв Д.О., Русанов С.А., Чурсов С.О. Моделювання руху колеса при подоланні перешкод від властивостей матеріалу пневматичної шини
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
60
Олійник С.Ю.1, Калафатова Л.П.2 Дослідження конструкції оправки для встановлення тонкостінних великогабаритних оболонок на операціях механічної обробки
1 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
2 Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
62
Хавін Г.Л., Хоу Чживень Оцінка зношування інструменту при обробці полімерних композиційних матеріалів
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
64
Загородний А.І., Завгородній Б.М., Кириченко А.М. Програмування друку тіл з гвинтовими поверхнями на 3D принтері з поворотною віссю
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
65
Пилипенко О.І., Колесник Д.М., Березняк А.М. Засоби технічного діагностування зубчастих передач вертольотних редукторів
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
67
Яглінський В.П.1, Гутиря С.С.2, Чепков І.Б.2, Даник Ю.Г.3, Бєліков В.Т.4, Перспективи створення конструктивних варіантів бойових платформ підвищеної прохідності
1Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
2 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України, м. Київ
3 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
4 Одеська військова академія, м. Одеса
69
Яглінський В.П.1, Гутиря С.С.2, Чепков І.Б.2, Даник Ю.Г.3, Бєліков В.Т.4, Відтворення рівня акселераційних навантажень на комбінованих модульних тренажерах
1Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
2 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України, м. Київ
3 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
4 Одеська військова академія, м. Одеса
71
Пермяков О.А.1, Клочко О.О.1, Камчатная-Степанова О.В.1, Ковальов В.Д.2, Васильченко Я.В.2, Сапон С.П.3 Моделювання технологічних процесів оброблення великомодульних зубчастих коліс
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків,
2 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
3 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
73
Гасанов М.І.1, Клочко О.О.1, Шелковий О.М.1, Мироненко Є.В.2, Шаповалов М.В.2 Відновлення великогабаритних загартованих зубчастих коліс методом високошвидкісної лезової обробки
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
75
Марчук В.І.1, Марчук І.В.1, Джугурян Т.Г.2 Керування температурою на операціях безцентрового шліфування
1 Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
2 Щецинська морська академія, м. Щецин, Польща
77
Солових Є. К., Катеринич С. Є., Солових А. Є., Магопець С. О., Дубовик В. О. Підвищення експлуатаційних параметрів і вимог в сучасному двигунобудуванні
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
78
Шаповал М.В., Вірченко В.В., Криворот А.І., Скорик М.О. Аналіз роботи розчинонасоса різних конструктивних рішень
Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», м. Полтава
79
Погребняк Р.П., Коптілий О.В. Спеціальні верстати для обробки залізничних коліс в технологічних лініях масового виробництва
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
82
Погребняк Р.П.1, Погребняк М. Р.2 Технологічні схеми оброблювання залізничних коліс в Україні
1 Національна металургійна академія України, м. Дніпро
2 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро
84
Корбут Є.В., Родін Р.П. Підвищення працездатності інструменту для обробки волокнистих полімерних композиційних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
86
Литвиненко О.А., Бойко Ю.І. Дослідження стійкості твердосплавних фрез
Національний університет харчових технологій, м. Київ
88
Дядя С.І., Козлова О.Б., Коршунова Н.І. Забезпечення якості обробки при кінцевому фрезеруванні в умовах дії автоколивань
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
89
Бабенко А.Є., Боронко О.О., Лавренко Я.І., Трубачев С.І. Автоматизована система визначення динамічних характеристик машинобудівних конструкцій
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
91
Васильєв Є.А.1, Попов С.В.2 Спосіб хонінгування невеликих отворів
1 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
2 Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
92
Міцик А.В.1, Федорович В.О.2 Фізико-технологічні властивості віброкиплячого шару робочого середовища в резервуарі віброверстата для оздоблювально-зачищувальної обробки
1 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
93
Стецько А.Є. Зміцнення поверхонь швидкозношувальних деталей машин комплексним методом Українська академія друкарства, м. Львів95
Тулупов В.І., Онищук С.Г. Дослідження способу зміцнення металевих зразків методом алюмотермії Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ97
Філатов Ю.Д.1, Сідорко В.І.1, Ковальов С.В.1, Гаращенко В.В.1, Ковальов В.А.2 Продуктивність полірування та шорсткість оброблених поверхонь елементів опто- та мікроелектроніки
1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
98
Денисюк В.Ю., Симонюк В.П., Лапченко Ю.С. Засоби активного контролю в машино- та приладобудуванні і перспективи їх розвитку
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
100
Гальчук Т.Н., Миxальчук О.О. Технологічне забезпечення кінематичної точності зубчастиx коліс
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
102
Пастернак В.В., Янчишин Т.В. Проектування дільниці з розробкою технологічного процесу механічної обробки деталі ступиця STP 00.20.017
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
103
Скляр В.М. Аналіз методів обробки колінчастих валів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
104
Мозговий О.В. Вплив термоциклювання на розсіювання механічної енергії волокнистими композитами алюміній-бор-сталь
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця
106
Кальченко В.В., Кальченко В.І., Кужельний Я.В., Скляр В.М. Аналіз конструкцій коробок перемикання передач автомобілів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
108
Морочко В.В. Дослідження складових сил шліфування під час обробки циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
110
Молчанов В.Ф. Методи підвищення точності при механічній обробці
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
112
Лещенко О. I. Можливості CAD систем для аналізу параметрів зрізу в процесі фрезерування
Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь
113
Мурашковська В.П., Скляр В.М., Слєднікова О.С. Тенденції розвитку міського громадського транспортного середовища
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
114
Кальченко Д.В., Єрошенко А.М. Дослідження процесу двостороннього шліфування торців роликів підшипників на верстатах з ЧПК орієнтованими кругами з конічними калібрувальими ділянками
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
116
Венжега В.І., Пасов Г.В., Морочко В.В. Дослідження динамічних характеристик шпиндельного вузла верстата ВЗ208Ф4 при шліфуванні циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
118
Кальченко Д.В. Підвищення точності та продуктивності двостороннього шліфування торців роликів підшипників кругами з конічними калібрувальними ділянками
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
120
Яровий Ю.В., Ткаченко Б.О., Ісаєнко І.В. Дослідження шорскості поверхні при обточуванні
Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса
122
Онисько О.Р., Cлободяник М. З. Дослідження осьових відхилів при точінні замкової нарізі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
123
Тришин П.Р., Гончар Н.В., Лаговський О.В. Дослідження циклічної довговічності щіткових дискових полімерно-абразивних інструментів
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
124
Степаненко Д.Р. Моделювання процесу різання з урахуванням динамічних характеристик обладнання
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
125
Колос В.О., Амелін М.М., Іванов В.О., Павленко І.В. Вдосконалення технологічної підготовки виробництва за рахунок автоматизації процесу проектування верстатних пристроїв
Сумський державний університет, м.Суми
126
Каряченко Н.В.1, Ропай В.А.2 Виявлення характеру нелінійних залежностей напружень від відносних деформацій при стисканні різних типів гум
1 Національна металургійна академія України, м. Дніпро
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське,
127
Широкий Ю.В. Визначення температурних полів при іоно-плазмовій генерації наноструктур на поверхні міді
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
128
Рубанка М.М.1, Олійник О.Ю.2 Підвищення довговічності роботи привода круглов’язальної машини
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
129
Банзак О.В., Банзак Г.В. Вплив коефіцієнта варіації на величину оптимального рівня технічного обслуговування
Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку, м. Одеса
131
Кошель С.О.1 , Кошель Г.В.2  Дослідження просторового механізму обладнання легкої промисловості
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
133
Кошель С.О.1 , Кошель Г.В.2  Проєктування програмоносія обладнання легкої промисловості
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
135
Романенко В.В. Особливості технології отримання біметалів лазерно-ливарним методом зі змінною швидкістю сканування лазерного випромінювання
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
137
Романенко В.В., Сімогостицький А.О. Новий підхід до виготовлення біметалічних матеріалів полегшеної конструкції та з корозійностійкими властивостями
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
139
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Салій С.С., Юрченко Ю.В. Застосування комбінованих лазерних процесів для виготовлення композитних біметалевих елементів авіаційних двигунів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
141
Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Юрченко Ю.В., Жегет І. М. Застосування лазерного модифікування поверхонь для покращення характеристик клейових з’єднань деталей авіаційної техніки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
142
Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Жегет І. М. Лазерне модифікування поверхонь склеювання композитних велосипедних зірок
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
143
Митрохін О.А., Кузяєв І.М., Казіміров І.П. Деякі аспекти дослідження пластичного деформування металів
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро
144
Зуєв І.О., Цивінда Н.І. Підвищення ефективності технологічного підготовлення ремонту гірничо-металургійного обладнання
Криворізький національний університет м. Кривий Ріг
145
Руденко Н.В. Вплив стану поверхні на витривалість
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
147
Неведомський В.О.1, Чернишов О.В.2, Музичка Д.Г.2, Музичка В.А.2 Комбінована кам’яна станина металообробного верстата
1 ТОВ «ТехноСКАРМ» м. Нікополь
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
148
Дегтярьов І.М., Нешта А.О., Самардак М.П., Парфенцев І.С. Порівняльний аналіз конструкцій конічних та циліндричних штифтових з’єднань
Сумський державний університет, м. Суми
150
Кологойда А.В. Основні проблеми роботи коробок передач автомобілів та способи їх вирішення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
152
Vakulenko S., Modern research methods of non-stationary vibration process in the lathe during cutting
National technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
153
Морозова І.В. Комплесний підхід до вирішення завдань поліпшення параметрів і характеристик складних об’єктів
Національний авіаційний  університет, м. Київ
154
Бень А.М., Матюхін А.Ю. Моделювання формоутворення біметалевих заготовок методом видавлювання
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
155
Ленок А.А., Обдул В.Д., Матюхін А.Ю. Сучасні технології виготовлення крутозагнутих відводів
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
156
Губська В.В. Дослідження руху шасі по перешкоді у вигляді сходового маршу
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
157
Губська В.В. Моделювання руху циліндричного резервуару і рідини з вільною поверхнею при заданому гармонічному русі резервуару
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
159
Козирєв О.С., Луценко Д.В. Ітераційний підхід при розв‘язанні зворотної задачі теплопровідності
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
160
Феденюк Д.В., Шелковий О.М. Оптимізація завантаженості транспортних потоків складальних операцій машинобудування в системі імітаційного моделювання
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
162
Шелковий О.М., Стрельчук Р. М. Дослідження зносу зв’язки кругів при електроерозійному шліфуванні зі зміною полярністю електродів
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
163

СЕКЦІЯ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ І МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

Удовицька М.В.1, Маєвський В.О.2, Удовицький О.М.2 Спосіб отримання клеєних щитових конструкцій з деревини із врахуванням текстурних особливостей
1 Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”, м. Львів
2 Національний лісотехнічний університет України, м.Львів
164
Пінчевська О. О., Лакида Ю. П., Спірочкін А. К. Шляхи використання низькоякісної деревини сосни
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
166
Чернецький О.М., Кусняк І.І. Застосування термопластичних полімерів у виробництві фанери
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
167
Ломага В.В.1, Цапко Ю.В.1, Цапко О.Ю.2 Стійкість на вимивання з деревини водорозчинних фосфоро-амонійних солей вогнезахисного покриття з поліуритановою оболонкою
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
2 Український державний науково-дослідний інститут “Ресурсˮ, м. Київ
168
Маєвський В.О., Копинець З.П., Ференц О.Б., Миськів Є.М., Якуба М.М. Напрями економії деревинної сировини під час виготовлення віконних блоків з тришарового клеєного бруса
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
169
Буйських Н.В. Щодо стандартизації пиломатеріалів
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
171
Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Дослідження ефективності додаткового оброблення поверхні виробів із термомодифікованої деревини
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
172
Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю. Дослідження параметру зносостійкості поверхні паркетної дошки
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
173
Пінчевська О.О., Баранова О.С. Сучасні тенденції у дизайні меблевих виробів та інтер’єрів
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
174
Дацків Г.М., Кшивецький Б. Я. Щодо пришвидшених експериментальних досліджень міцності клейового з’єднань термічно модифікованої деревини клеями на основі ПВА
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
175
Копанський М.М., Петришак І.В. З’ясування можливості використання опалого листя для виготовлення м’яких волокнистих плит
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
177
Ляшеник А. В.1, Дадак Ю.Р.2, Дорундяк Л. М.2, Максимів Ю. В.2 Математична модель турбулентного руху повітряних потоків у циклоні  
1Коломийський політехнічний коледж НУ «Львівська політехніка», м. Коломия
2 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
179
Ортинська Г.Є. Шляхи модифікування соєвих протеїнів у виробництві деревинних композиційних матеріалів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
180

СЕКЦІЯ 3. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ

Ночніченко І.В., Яхно О.М. Дифузійні процеси масопереносу у прикладних задачах гідроаеромеханіки у багатокомпонентних системах
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
182
Аврунін Г.А.1, Самородов В.Б.2, Пелипенко Є.С.2 Аналіз трансмісій сільгоспмашин з використанням об’ємних гідроприводів
1Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
2Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
184
Шаргородський С.А.1, Моторна О.О.1, Гречко Р.О.1, Іванов М.І.2 Особливості роботи гідростатичної трансмісії у режимі екстреної зупинки
1 Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
2 Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики
186
Панкратов Є.В., Стельмах Н.В. Розробка функціональної схеми гідравлічної трансмісії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
188
Зінько Р.В.1, Бойко О.Д.2 Багатосекційні шини – спосіб підвищення безпеки руху транспортних засобів
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2 Національна академія сухопутних військ, м.Львів
190
Зінько Р.В.1, Круць Т.І.2 Дослідження системи вентиляції салону великогабаритного автобуса
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2 Львівський державний автомобільно-дорожній коледж, м.Львів
192
Пасов Г.В., Венжега В.І. Анімаційне моделювання прямолінійного поступального руху за допомогою гідроциліндрів
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
194
Завальнюк І.П., Завальнюк О.П., Нестеренко В.Б. Модернізація системи управління судновими компресорами пускового повітря
Херсонська державна морська академія, м. Херсон
196
Кривошеєв В.Є., Ночніченко І.В. Експериментальне дослідження гідродинамічної люмінесценції при кавітації в потоці рідини з додаванням аргону
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
198
Костюк Д.В., Ночніченко І.В., Галецький О.С., Муращенко А.М. Візуалізація гідродинамічних процесів в елементах гідроприводу
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
200
Довгополий М. М., Ночніченко І. В. Особливості застосування явища переносу при моделюванні робочих процесів у гідравлічному демпфері
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
202
Зінько Р.В.1, Демчук І.Б.2 Глушник з перфорованими трубами
1 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2 Хмельницька АЕС, м. Нетішин
203

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бабак Т.Г., Демірський О.В., Хавін Г.Л. Моделювання интенсивности появи відкладень на поверхні пластинчастих теплообмінників
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
206
Пристинський С. В., Будаш Ю. О., Плаван В. П. Перспективи вторинної переробки багатокомпонентних відходів полімерів методом лиття під тиском
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
207
Місяць М.В., Орловський Б.В. Класифікація контактних та безконтактних пневматичних захоплювачів деталей крою з текстилю
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
209
Орловський Б.В., Місяць М.В. Механізм процесу відокремлення текстильних деталей крою з магазинного завантажувального пристрою
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
211
Дворжак В. М. Силовий аналіз механізму четвертого класу для приводу петлетвірних органів основов’язальних машин
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
213
Акимов О.О. Дослідження впливу параметрів бобінотримача машини БП-340 на його крутильні коливання
Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
215
Кайдаш М.Д. Визначення тиску на нитконосій з нелінійною характеристикою податливості
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
217
Березін Л.М. Тенденції у виробництві панчішно-шкарпеткового обладнання
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
219
Березін Л.М. Проектування клинів в’язальних машин з консольними балками рівної міцності
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
221
Гревцева Н.В.1, Городиська О.В.2, Брикова Т.М. Вплив виноградних порошків на показники якості кондитерських виробів
1 Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
2 Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів
222
Кисилевська А.Ю., Бабов К.Д., Безверхнюк Т.М., Коєва Х.О. Порівняння національних та європейських законодавчих і нормативних вимог до організації виробництва фасованих мінеральних вод
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса
223
Бусел О. В., Денисова Н.М. Апарат для збору та відокремлення гарбузового насіння механічним способом
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
226
Шаніна О.М., Боровікова Н.О., Гавриш Т.В., Гирка Г.І. Вплив виду упакування на зберігання безглютенового рисового хліба
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків
228
Іваненко К.М., Хозей О. В. Застосування буряка печеного в технології борошняних виробів
Національний університет “Чернігівська політехніка”, м. Чернігів
229
Матвійчук С.С. Альтернативи шовку в сучасній текстильній промисловості
Мукачівський державний університет, м. Мукачево
230
Білей-Рубан Н.В., Горчакова О. Характеристика стилю family look та його роль в дизайні одягу
Мукачівський державний університет, м. Мукачево
231
Долошко Т.А., Клименко Т. Є. Виготовлення дитячого календаря з відкриваючими елементами
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
233
Палюх О. О., Дзядик Є. А. Вплив дискретного нанесення клею на розрахунок технологічних витрат при виготовленні інтегральних обкладинок
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
234
Дебелий Б.С., Савченко Б.М., Слепцов О.О. Вплив пластифікатора на фізико-механічні показники еластичних виробів, отриманих методом адитивного виробництва Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ236
Чоботько І.І. Технологічний пристрій для безпечного формування породних відвалів стійких до самозаймання
Інститут фізики гірничих процесів НАН України, м. Дніпро
237