КЗЯТПС-2022

ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»
26 — 27 травня 2022 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Biba N.V.
QForm UK:an ultimate metal forming simulation software for the industry, education and research
MICAS Simulations Ltd., Oxford, United Kingdom
17
Шинкаренко В.Ф.
Системність принципів гібридизації в структурній організації і еволюції технічних систем Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
19
Петраков Ю.В., Сікайло М.О.
Cталість процесу фрезерування кінцевими фрезами
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
21
Верба І.І.
Відновлення машинобудування – основа незалежності країни
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
23

СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Khavin G., Hou Zhiwen,
Law of abrasive instrument wear when cutting polymer composites
National Technical University «KhPІ», Kharkiv
24
Radzevich S. P.
The main periods of evolution of the conjugate action law: in parallel-axes gearing
EATON Corp., USA
25
Karyachenko N.1, Ropay V.2
Derivation of the resolving system of equations for flat bending of a rod with variable bending stiffness
1 Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
2 Dnipro State Technical University, Dnipro
27
Kornienko Y. M., Haidai S.S., Yevziutin P.Y., Sameliuk О.V.
Evaluation of hydrodynamics quality in the use of gas distribution devices for non-uniform fluidization
National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Kyiv
28
Tryshyn P., Honchar N., Stepanova A.
Ways to improve the operating characteristics of radar systems
National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia
30
Кузнєцов Ю.М.
Еволюція і моделювання шпиндельних вузлів модульного компонування
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
31
Яким Р. С.1, Петрина Д. Ю.2
Зв’язок між глибиною цементації та процентним вмістом вуглецю тришарошкових бурових доліт
1 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, м. Дрогобич
2 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Ів.Франківськ
32
Охріменко О.А.1, Клочко О.А.2, Шуплєцов Д.К.1, Скрипник Т.М.3
Застосування EDM технологій при виробництві зуборізних довбачів
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків 3 ДП АБПЛАНАЛП Україна, м. Київ
35
Клименко С. А., Манохін А. С., Клименко С. Ан., Копєйкіна М. Ю., Чумак А.О.
Моделювання стану зони стружкоутворення при торцевому фрезеруванніі загартованої сталі
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
37
Калафатова Л.П.
Обгрунтування впливу поверхнево-активних технологічних середовищ на енергоємність процесів механічної обробки крихких неметалевих матеріалів
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
39
Лупкін Б.В., Антонюк В.С., Корольков Ю.Я.
Забезпечення якості технологічного процесу свердління композиційних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
41
Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф.
Застосування гідроімпульсних приводів у виробництві вібраційних та віброударних вантажо-розвантажувальних пристроїв
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
42
Марков О.Є., Хващинський А.С., Мусорін А.В., Маркова М.О., Лисенко А.А.
Дослідження способу кування злитків з використанням операції профілювання
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
44
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Пелипенко О.О.
Магніторезонансна обробка металевих немагнітних зразків матеріалів
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
46
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Лупа Ю.В.
Магніторезонансна обробка зразків полімерних неметалевих матеріалів
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
48
Грибков Е.П.1, Івчик Р.С.2, Сун Сяо Фен3
Моделювання технологій правки листів
1Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
2ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ,
3ТОВ «Китайська машинобудівна інжинірингова корпорація», Китай
50
Грицай І.Є.
Тертя та теплові потоки на ділянках контакту, як чинники зношування червячних фрез Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
52
Дмитрієв Д.О., Питайло О.Ю.
Випробування абразивних сумішей при поліруванні покриттів автотранспорту із застосуванням мехатронного модуля
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
53
Широков В.В., Шахбазов Я.О., Широков О.В.
Оцінка впливу водню на зносотривкість металевих поверхонь
Українська академія друкарства, м. Львів
55
Олійник С.Ю.
Застосування магнітореологічних еластомерів для зниження вібрації тонкостінних великогабаритних оболонок на операціях механічної обробки
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
58
Тулупов В.І., Онищук С.Г.
Дослідження технології поверхневого зміцнення робочих поверхонь деталей машин
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
60
Дядя С.І., Козлова О.Б., Карамушка Д.Р., Кушнір Є.В.
Вплив видів коливань на формування поверхні при кінцевому фрезеруванні
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
61
Пастернак В.В.
Проектування дільниці з розробкою технологічного процесу механічної обробки деталі корпус КЗК 6.02.004
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
63
Молчанов В. Ф.
Аналіз основних напрямів забезпечення точності в автоматизованому виробництві Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
64
Басов Б.С., Кушніров П.В.
Підвищення жорсткості технологічної оснастки для оброблення площин заготовок
Сумський державний університет, м. Суми
66
Цибуленко В.О., Ковальов М. В., Сонець О.В., Воронцов Б.С.
Огляд гібридного аддитивного виробництва, поєднанного Laser Powder Bed Fusionі з високошвидкістним фрезеруванням
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
67
Ловейкін В.С.1, Міщук Д.О.2, Міщук Є.О.2
Оптимізація енергоефективного режиму руху дволанкового маніпулятора по параболічній траєкторії
1Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
2Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
68
Кошель С.О.1, Кошель Г.В.2
Дослідження структури складних механізмів
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
70
Кошель С.О.1, Кошель Г.В.2
Дослідження кінематики складних механізмів
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
71
Погребняк Р.П.
Пошук надлишкових зв’язків у схемі кулісного механізму захвата
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
72
Четербух О.Ю., Шахбазов Я. О., Широков В. В., Паламар О.О.
Порівняльна характеристика кінематичних параметрів натискної плити плоско-штанцювального преса
Українська академія друкарства, м. Львів
73
Пасов Г.В., Венжега В.І., Кологойда А.В.
Кар’єрні самоскиди та їх особливості
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
75
Венжега В.І.1, Пасов Г.В.1, Рудик А.В.2
Дослідження шорсткості при фрезеруванні опорних шийок та кулачків розподільчого вала на модернізованому верстаті ВЗ208Ф4
1 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2 ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
77
Качанова М.В., Нешта А.О., Дегтярьов І.М., Самардак М.П.
Особливості складання насосів вертикального типу в дрібносерійному виробництві
Сумський державний університет, м. Суми
78
Бабенко А.Є., Боронко О.О., Трубачев С.І., Лавренко Я.І.
Огляд технічних теорій внутрішнього тертя
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
79
Нечаєв В.П., Рязанцев А.О.
Встановлення режимів плазмово-механічної обробки з урахуванням накопиченого тепла в заготовці
Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
81
Авраменко С.Є., Дегтярьов І.М.
Перспективи застосування циклоїдальних редукторів в технологічному оснащенні виробництв
Сумський державний університет, м. Суми
83
Авраменко С.Є., Дегтярьов І.М.
Порівняльний аналіз хвильових передач та перспективи їх застосування у затискних верстатних пристроях з електричним приводом
Сумський державний університет, м. Суми
84
Кропівний О.О., Кириченко А.М., Гречка А.І.
Теоретичне визначення просторової жорсткості верстата з механізмом паралельної структури «Біпод»
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
85
Філатов Ю.Д.1, Сідорко В.І.1, Ковальов С.В.2, Ковальов В.А.2, Юрчишин О.Я.2
Полірування оптико-електронних елементів з полімерних оптичних матеріалів
1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ,
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
87
Зданевич С.В.
Параметрична кінцево-елементна модель та імітаційне дослідження навантаження елементів несучої конструкції причіпного широкозахватного посівного комплексу
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
89
Заєць С.С.
Система підвищення надійності обробки на фрезерних верстатах з ЧПК
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
90
Гладський М.М., Барандич К.С., Фролов В.К., Юренко С.Ю.
Втомна міцність конструктивної сталі за умови концентрації напружень
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
92
Приходько В.П.
Оцінка точності технологічних розмірів з урахуванням особливостей їх формування
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
93
Приходько В.П.
Особливості та можливості базування заготовок з використанням контактних вимірювальних систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
94
Стецько А.Є.
Комплексний метод формування нанокомпозитних зміцнених зносостійких шарів на щвидкозношувальних деталях машин хімічним осадженням і дифузійним насиченням
Українська академія друкарства, м. Львів
96
Валецький Б.П.
Моделювання мехатронного модуля переміщення
Луцький національний технічний університет, м.Луцьк
97
Миронова Т.М.1, Чухліб В.Л.2, Ашкелянець А.В.2
Вплив схеми деформування на розподіл деформації при гарячому куванні дактильованного чавуну
1 Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
98
Мигловець I. М., Широкий Ю.В.
Теоретичне дослідження впливу енергії кристалізації на формування наноструктур при іоно-плазмовій обробці міді
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
99
Стрельчук Р. М.
Моделювання шорсткості поверхні при електроерозійному шліфуванні зі змінною полярністю електродів
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
100
Панченко Ю.С.
Визначення параметрів для отримання наноструктур на інструментальній сталі У12 за рахунок дії іонізованого випромінювання
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
101
Бабенко М.О., Вірич М.В.
Ефективність використання САПР АutoСAD Inventor при проектуванні роботизованих технологічних комплексів
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ
103
Шепеленко І.В., Гуцул В.І., Магопець М.С.
Особливості розрахунку напружено-деформованого стану антифрикційних покриттів Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
104
Кушнірчук А.С.
Адитивні технології в ливарному виробництві
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
105
Денисюк В.Ю.
Метрологічне забезпечення точності обробки торців кілець роликопідшипників засобами активного контролю
Луцький національний технічний університет, м.Луцьк
106
Залета О.М.
Проблеми узгодження роботи функціональних модулів технологічних машин
Луцький національний технічний університет, м.Луцьк
108
Заїка О.М., Рудь В.Д., Самчук Л.М.
Виготовлення полімерних деталей 3D друком
Луцький національний технічний університет, м.Луцьк
110
Приходько О.В., Малигін М.О., Корсун В.А.
Розробка технології виготовлення литого базового вузла станин важких верстатів
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
112
Динник О.Д., Приходько О.М., Грищенко Б.А.
Дослідження впливу основних характеристик абразивного інструменту на якість обробленої поверхні
Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж» Сумського державного університету, м. Конотоп
114
Повстяной О.Ю., Імбірович Н.Ю.
Дослідження корозійної тривкості пористих проникних матеріалів із захисними покриттями
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
116
Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Зубовецька Н.Т., Редько Р.Г.
Особливості конструювання горизонтальних станин металорізальних верстатів
Луцький національний технічний університет, м.Луцьк
117
Чухно С.І., Чернишов О.В.
Пристрій для охолодження виробу розпиленою мастильно-охолоджувальною рідиною при внутрішньому шліфуванні
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
119
Морозова І.В.
Застосування авіаційного топлива з покращеними характеристиками для забеспечення ефективності експлуатації авіаційного двигуна
Національний авіаційний  університет, м. Київ
120
Банзак О.В., Банзак Г.В.
Модель безвідмовності не відновлюваного об’єкта машинобудівного обладнання
Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку, м. Одеса
121
Третяк В. В.1, Цивінда Н. І.2, Зуєв І. О.2, Міхненко О.С.3, Верстюк О.М.3
Математична модель методу синтеза без аналогів і можливості її реалізації в сучасних САПР системах
1 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
2 Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
3 ТОВ «Інформаційні технології САПР, м. Київ
123
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Савченко О.А.
Застосування спеціальних утримуючих елементів при виготовленні біметалевих матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
125
Даниленко О. В.
Здійснення діагностики обладнання у навчальному процесі
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
126
Дубицький М.Є., Майборода В.С.
Залишкові напруження 1-го роду після магнітно-абразивного оброблення плоских поверхонь індукторами на постійних магнітах
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
127
Матошин О.В., Стельмах Н.В.
Актуальність використання композиційних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
129
Євдокимов О.Д., Колесник В.О.
Проблематика токарної обробки суперсплаву Іnconel 718
Сумський державний університет, м. Суми
130
Лисенко Б.Г., Колесник В.О., Забара М.О.
Вплив режимів різання на якість поверхні при свердлінні отворів у пакетах «вуглепластик/титановий сплав»
Сумський державний університет, м. Суми
131
Биков М.С., Нешта А.О., Дегтярьов І.М., Самардак М.П.
Аналіз способів затягування стику кришки та корпусу відцентрових насосів та контролю видовження шпильок
Сумський державний університет, м. Суми
133
Дубініна О.Т.
Метод магнітно-імпульсного зміцнення металу як альтернатива термічній обробці великогаборитних деталей
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
134
Кіяновський М. В., Цивінда Н. І.
Оцінка ресурсу машин, що втрачають працездатність за моделлю «Накопичення пошкоджень»
Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
136
Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Парненко В.С., Кравець В.О.
Обґрунтування ефективності застосування гвинтового числення при дослідженні статичних, кінематичних та динамічних характеристик маніпуляторів мобільних роботів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
138
Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Родін Р.П, Кравець О.М.
Окремі аспекти теорії проектування маніпуляторів наземних роботизованих комплексів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
140
Дмитренко Н.Р., Євтухов А.В.
Про переваги використання композитних матеріалів у конструкціях верстатів та верстатних пристроїв
Сумський державний університет, м. Суми
141
Колос В.О.1, Іванов В.О.1, Павленко І.В.1, Ботко Ф.2, Гатала М.2
Математична модель вибору схеми базування деталей типу кронштейни
1 Сумський державний університет, м. Суми
2 Технічний університет м. Кошице, Словаччина
142
Онисько О.Р., Одосій З.М., Пастух А.А.
Аналіз формування замкової нарізі за допомогою гребінок
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Ів.Франківськ
144
Копей В. Б.
Синтез PLM-систем різьбових з’єднань за допомогою методів машинного навчання
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Ів.Франківськ
146
Копей В. Б., Ярема М. А.
Досвід вивчення робототехніки з використанням платформи Arduino і мови програмування Рython
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Ів.Франківськ
147
Мозговий О.В.
Вплив вуглецевих наномодифікаторів на розсіювання механічної енергії полімерними вуглепластиками
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця
148
Сьомічев А.В., Суворов В.В.
Алгоритм визначення енергосилових параметрів кривошипно-повзунного механізму
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
150
Проскурін О. Г., Рашківський В. П.
Розробка адаптивної рухомої противаги одноківшевого екскаватора
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
152
Руденко Н.В., Руденко В.О.
Прогнозування якісних характеристик деталей авіаційної техніки, що підвергнуті лазерній обробці
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
154
Акимов О.О., Бояров В.Т., Жданюк М.М., Міщенко Н.В.
Використання частотного аналізу для оцінювання надійності кулькових опор
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
155
Кобзар І. В.1, Третяк О. В.2
Аналіз напруженого стану елементів конструкції турбогенераторів потужністтю 325 МВт
1АТ «Українські енергетичні машини», м. Харків
2 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
157
Васильєв Є.А.1, Попов С.В.2
Розширення галузі використання способу визначення твердості металів методом ударного впливу
1 Національний університет «Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка», м. Полтава
2 Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава
158
Цивінда Н.І., Зюган У.І., Зуєв І. О.
Підвищення надійності роботи обладнання оптимізацією витрат ремонтних ресурсів
Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
159

СЕКЦІЯ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ І МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

Shchupakivskyy R., Andrashek J.
The short-term beech wood creep test by meаns of dynаmіc mechаnіcаl аnаlysіs (DMA)
Ukrainian National Forestry University, Lviv
162
Ломага В. В., Цапко Ю. В.
Умови застосування вогнезахищеної деревини на об’єктах різного призначення
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
166
Дацків Г. М., Кшивецький Б. Я.
Щодо результатів пришвидшених експериментальних досліджень міцності склеювання термічно модифікованої деревини клеями на основі ПВА
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
168
Буйських Н. В.1, Бондаренко Н. М.2
Щодо питань термінології лісопродукції
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
2Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро
169
Козак Р.О., Копанський М.М., Ортинська Г.Є.
Властивості стружкових плит з вмістом стружки зі стебел кукурудзи
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
171
Чернецький О.М., Кусняк І.І., Бехта Н.С.
Вплив товщини вторинної поліетиленової плівки на фізичні властивості букової фанери
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
173
Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.
Щодо закономірностей захисту полімерною оболонкою деревини від біоруйнування
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
175
Ортинська Г.Є., Козак Р.О., Копанський М.М.
Можливість застосування біоклеїв на основі соєвих протеїнів у виробництві фанери
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
177
Урбанюк Є.А.
Особливості застосування іонного азотування для зміцнення дискових пилок
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
179
Шевченко C.А., Погорілий В.К.
Методика моделювання руху деревних частинок у перехідній зоні очищувача повітря з активними робочими органами
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
181
Шевченко C.А.
Використання веб-версії AutoCAD при визначенні властивостей деревини
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
182
Бринь О.І.
Дослідження можливості виготовлення стружкових плит з використанням відходів текстильного виробництва
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
183
Луста Ю.Р.
Комплексний підхід у забезпеченні технологічної стійкості на ухилі лісозаготівельного комбайна
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
185
Щупак А.Л.
Основні втрати енергії в системі «лісотранспортна машина-ґрунтова поверхня руху»
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
187
Мороз О.Р., Маєвський В.О., Копинець З.П., Миськів Є.М.
Порівняння якісних характеристик пиломатеріалів, визначених за різними стандартами
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
188
Удовицька М.В.1, Маєвський В.О.2, Удовицький О.М.2
Прогнозування деформування поперечного перетину пиломатеріалів для клеєних щитових конструкцій
1 Технологічний коледж державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”, м. Львів
2 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
189
Маєвський В.О., Копинець З.П., Ференц О.Б., Кушпіт А.С., Мороз Р.О.
Вплив розмірних характеристик пиломатеріалів на об’ємний вихід чорнових заготовок
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
191
Мачуга О. С.
Якість та енергоефективність технологічних процесів оброблення деревини
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
192
Копанський М.М., Козак Р.О.
Використання опалого листя для виготовлення  волокнистих плит середньої твердості
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
194

СЕКЦІЯ 3. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ

Джафаров Т.В., Ратушний О. В.
Підвищення напірності ступеня відцентрового насоса шляхом створення від’ємної закрутки на вході у робоче колесо
Сумський державний університет, м. Суми
196
Ратушний О. В., Куліков О. А.
Числове дослідження кута атаки лопатевого диску контрроторного ступеня
Сумський державний університет, м. Суми
197
Апаракін А.Р., Підгаєцький М.М.
Шляхи підвищення рівня герметичності цапф вала-сектора кулько-гвинтового гідропідсилювача руля
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
199
Ляпощенко О.О., Старинський О.Є., Мандрика О.О.
Числове моделювання електрогідродинаміки при сепарації водонафтових емульсій
Сумський державний університет, м. Суми
200
Аврунін Г.А.1, Пімонов І.Г.1, Щербак О.В.1, Мороз І.І.1, Пилипенко Є.С.2
Аналіз застосування сучасних гідропристроїв в об’ємних гідроприводах мобільних підйомників з робочими платформами
1 Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
202
Сахно Є. Ю.
Модернізація гідростатичного підшипника роторного вузла
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
203
Петренко С. С., Панченко В. О.
Проєктування напрямного апарата багатоступеневого відцентрового насоса
Сумський державний університет, м. Суми
205

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Іщенко О.В., Плаван В.П., Ляшок І.О., Галаган В.В.
Технологія одержання екологічних матеріалів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
207
Орловський Б.В., Місяць М.В.
Параметричний аналіз і синтез вибору захватів маніпуляторів деталей крою з текстилю
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
209
Орловський Б.В.
Аналіз і синтез циклових мехатронних систем з програмованим логічним контролером
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
212
Huliienko S.V., Muzyka S.M.
Mathematical simulation of the reverse osmosis: current state and perspective of development
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
214
Демченко В.Л.
Формування нанокомпозитів методом катодного напилення наночастинок срібла на поверхню полілактиду
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ
216
Сила І.М., Бойченко О.І., Корольов О.О.
Рекомендації щодо модернізації майстерні електричного спеціального (МЕС) обладнання шляхом впровадження в її склад ефективних засобів діагностики
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
217
Бакалов В.Г., Кузьменко В.А., Яриш І.Ю.
Математична модель процесу витягування плоскої полімерної плівки після плоскощілинної головки і на приймально-охолоджуючому валку
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
219
Лапицька Н. В.1, Борисюк К. Г.2, Мозгова К. А.1
Виробництво збагаченого сливового пюре для харчування військових
1Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів
2ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
220
Дворжак В. М.
Механізм зміни глибини кулірування в’язальної машини
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
222
Савченко О.М.1, Сиза О.І.1, Городиська О.В.1, Гейко В.В.2, Гута С.С.2
Інгібітори корозії для захисту поверхні обладнання військової техніки
1 Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, м. Чернігів
2ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
223
Плосконос В.Г., Порохов Д.В.
Пошук можливостей створення пакувальних матеріалів без вмісту екологічно шкідливих добавок
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
225
Чорна О.Р., Байцар Р. І.
Застосування системи НАССР при виготовленні хлібобулочних виробів
Національний  університет «Львівська політехніка», м. Львів
226
Березненко С.М., Садретдінова Н.В.
Оцінка енерго-інформаційного впливу текстильних матеріалів на організм людини з обмеженими можливостями
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
228
Савчук А.П., Плаван В.П., Сова Н.В., Савченко Б.М.
Фізична модифікація в технологічних процессах переробки полівінілхлориду
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
230
Хлібишин Ю.Я., Почапська І.Я.
Використання яблучної сировини у виробництві алкогольних напоїв
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
232
Остапенко Н.В., Рубанка А.І., Олійник Г.М., Гречуха О.О.
Тактичні рюкзаки для військовослужбовців: конструктивні особливості та матеріали
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
233
Березін Л.М., Рубанка М.М.
Фактори впливу на надійність промислових роботів
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
235
Березін Л.М., Рубанка М.М.
Підвищення довговічності в’язальної голки шкарпеткового автомата
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
237
Шидакова-Каменюка О.Г., Болховітіна О.І., Логінова Д.
Використання збагачувальної рослинної сировини в технології пісочного печива
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
239
Кологойда А.В., Пасов Г.В.
Огляд тенденцій проектування обладнання та підприємств харчової промисловості з використанням засобів САПР
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
240
Замай Ж.В., Сорокіна Д.С.
Ферментовані напої на рослинному молоці
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
241
Ющенко Н.Ф., Денисова Н.М.
Використання електромагнітних випромінювань для обробки харчових продуктів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
242
Праховнік Н. А., Землянська О.В. Арламов О. Ю., Волков В.А.
Безпека праці в кондитерському цеху компанії «АВК»
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
243
Олійник С.Г., Степанькова Г.В., Недвіга С.В., Анпілогова Л.П.
Щодо використання борошна з чуфи (cyperus esculentus l.) у технології хліба
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
245
Хребтань О.Б., Волкова Р.М.
Застосування ресторанних технологій під час війни
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
246
Ковтун А. І., Землянська О. В., Праховнік Н. А., Італьянцев О. І.
Охорона праці при виробництві синтез-газу
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
248
Самохвалова О.В., Касабова К.Р., Бабаєв С.О.
Сучасні тенденції у технології виробництва та зберігання лукуму
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
250
Болховітіна О.І., Шидакова-Каменюка О.Г., Чугаєвська О.Г.
Хлібобулочні вироби зниженої вологості підвищеної харчової цінності
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
251
Кисилевська А.Ю., Бабов К.Д., Безверхнюк Т.М., Арабаджи М.В.
Гармонізація національних та європейських вимог до параметрів безпечності фасованих мінеральних вод
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса
252

СЕКЦІЯ 5. ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Mammadov Arif1, İsmailov Nizami1, Huseynov Mukhtar1, Guliyev Faiq2
Structural changes in thermal hardening of construction reinforcing steels
1Azerbaijan Technical University, Baku
2 “Baku Steel Company” LLC, Baku
18
Mammadov Arif1, İsmailov Nizami1, Huseynov Mukhtar1, Guliyev Faiq2
Some aspects of modeling of the steel-making process
1Azerbaijan Technical University, Baku
2 “Baku Steel Company” LLC, Baku
20
Zvirko O. I., Tsyrulnyk O. I., Voloshyn V. A., Kurylas М. S., Kurnat I. M.
Peculiarities of operational embrittlement and fracture of structural steels under hydrogen influence
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
22
Semenov P.O.1, Nesterov O.A.1, Hredil М.I.2
Materials science aspects of in-service reduction in brittle fracture resistance of metal structures of sea port cranes
1 Odessa National Maritime University, Odessa
2Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
23
Halchuk T.N.
Optimization of processes grinding of metal powders
Lutsk National Technical University, Lutsk
24
Shamsiyya İlham
Priority areas of ferroalloys production
Azerbaijan Technical University, Baku
25
Sereda B.P., Sereda D.B., Bilozir I.V.
Formation of molybdene coatings on steel in conditions of self propagating high temperature synthesis
Dnipro State Technical University, Kamyanske
26
Sereda B.P., Sereda D.B., Kiforuk D.M.
Formation of wear-resistant coatings on construction materials using self propagating high-temperature synthesis
Dnipro State Technical University, Kamyanske
27
Sereda B.P., Kruglyak I.V., Prolomov A.A.
Wear resistance of silicon coatings obtained in the conditions of self propagating high-temperature synthesis
Dnipro State Technical University, Kamyanske
28
Sereda B.P., Cherneta O. G., Skorohod M.
Strengthening of automotive parts taking into account structural transformations in surface layers
Dnipro State Technical University, Kamyanske
29
Kruglyak I.V., Cherneta O.G., Stasevich O.O.
Technologies of restoration and strengthening of cams of the crankshaft of the automobile engine
Dnipro State Technical University, Kamyanske
30
Vusala Jafarova.
Evaluation of the liquid steel desulfurization process in a furnace
Azerbaijan Technical University, Baku
30
H. Krechkovska1, І. Shtoyko1, І. Tsybailo1, P. Solovey1, S. Krechkovska2
Sensitivity of characteristics of heat-resistant steel to operational degradation
1 Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv
2 Lviv Polytechnic National University, Lviv
32
Kobzar N., Chvertko Y.
Possibility of transferring welding technologies to extraterrestrial conditions
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
33
Майданчук Т.Б., Ілюшенко В.М., Бондаренко А.М., Лук’янченко Є.П.
Особливості двоелектродного MIGпроцесу наплавлення бронзи по тонкому шару флюсу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м.Київ
34
Максимів О.В., Кирилів В.І., Звірко О.І.
Формування механоімпульсною обробкою поверхневих наноструктур на сталях перлітного класу
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів
35
Резнік С.А., Майданчук Т.Б., Лук’янченко Є.П., Ганчук А.В.
Удосконалення технології зварювання вертикальних стикових з’єднань з примусовим формуванням металу швів
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м.Київ
36
Фальченко Ю.В., Петрушинець Л.В., Федорчук В.Є.
Cучасні технологічні прийоми зварювання тиском магнієвих сплавів
Інcтитут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ
37
Казимиренко Ю.О., Лебедєва Н.Ю., Макруха Т.О.
Термоциклічні випробування покриттів, наповнених зольними мікросферами
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
38
Костін О.М.1, Мартиненко В.О.2
Автоматизоване визначення зварювально-технологічних характеристик покритих електродів  на комплексі УПЕ-500
1 Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв
2Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв
39
Cмирнов І.В., Чорний А.В., Лисак В.В.
Зміцнення стволів вогнепальної зброї азотуванням в імпульсному режимі
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ
41
Лебедєв В.О.1, Новиков С.В.2
Установка для наплавлення та зварювання в середовищі СО2 з механічними поперечними гармонічними коливаннями зварювальної ванни
1 ДКТБ Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, м. Київ
2 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ,
42
Лебедєв В. О.1, Спіхтаренко В. В.2  
Врахування термічного циклу при плазмовому напиленні
1 ДКТБ Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, м. Київ
2Херсонський ННІ Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон
44
Лебедєв В.О.
Кристалічна структура металу при наплавленні з модуляцією режимів
ДКТБ Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, м. Київ
46
Болотов Г.П., Болотов М.Г., Руденко М.М.
Експериментальне визначення впливу тиску газу на стабільність тліючого розряду в умовах зварювання Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
48
Волос О.В.
Магнетронне нанесення нанокомпозитних покриттів nc-TiC/a-C та CNx
Інститут Електрозварювання ім. Е. О. Патона НАНУ, м. Київ
49
Пулька Ч.В.1, Макаренко Н.О.2, Підгурський М.І.1, Сенчишин В.С.1
Застосування вібрації при індукційному наплавленні
1Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
2 Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
50
Смирнов І.В.1, Лопата О.В.1, Зіньковський А.П.2, Лопата Л.А.2, Кобзарь В.Л.2
Адгезійна міцність та залишкові напруження в покриттях, отриманних електроконтактним методом
1Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
2 Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, , м. Київ
52
Калюжний С.М., ВойнаровичС.Г., КислицяО.М.
Дослідження втрат розпилюваного матеріалу при мікроплазмовому нанесенні біосумісного покриття із цирконієвого сплаву КТЦ-110
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ
55
Калюжний С.М., Молтасов А.В., Димань М.М.
Встановлення залежності модуля пружності мікроплазмових покриттів зі сплавів ВТ1-00 та КТЦ-110 від їх пористості
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ
57
Бойко І.О., Пашинський В.В., Пашинська О.Г.
Зміцнення та відновлення пресових шайб наплавленням
Технічний університет «Метінвест політехніка», м. Маріуполь
59
Долгов М.А., Калініченко В.І.
Вибір методу азотування для поверхневого зміцнення сплавів
Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ
61
Чурсов С.О.
Оцінка пошкоджень матеріалів корду та резинокордної конструкції в елементах пневматичних шин
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
63
Широкий Ю.В. Торосян Г.Д., Торосян О.В.
Моделювання ерозійних процесів у плямах електродів під час вакуумного розряду при формуванні наноструктур
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
65
Ханюков К.С., Говорун Т.П., Пахненко Д.В., Бурлака А.Ю.
Зміцнення різального інструмента шляхом нанесення наноструктурованих покриттів на основі Ti, Al, Si та N
Сумський державний університет, м. Суми
66
Берднікова О.М.1, Алексеєнко І.І.1, Алексеєнко Т.О.1, Газнюк Ю.С.1, Гурнік  О.О.2
Структура та характер руйнування металу ЗТВ корозійностійкої сталі 06Г2БДП
1Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, м. Київ
2Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії та зв’язку НАУ», м. Київ
68
Кушнарьова О.С., Берднікова О.М., Половецький Є.В., Єремеєва Л.Т., Кайда  Т.В.
Структурні зміни у поверхневих шарах конструкційної сталі 40Х після імпульсно-плазмової обробки
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
70
Широкий Ю.В., Торосян О.В., Жидєєв П.Р.
Ефективність залежності коефіцієнта ерозії від часу життя плями та густини струму на електродах
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
72
Мазанко В.Ф., Герцрікен Д.С.
Взаємодія міді с криптоном та ксеноном у жевріючому розряді
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, м. Київ
73
Герцрікен Д.С., Мазанко В.Ф., Зайцева Н.В., Богданов С.Є.
Взаємодія заліза з легкими елементами та інертними газами при жевріючому розряді у суміші газів
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, м. Київ
75
Герцрікен Д.С., Мазанко В.Ф., Зайцева Н.В., Богданов С.Є.
Вплив агрегатного стану середовища при дії іскрових розрядів на в заємодію заліза з азотом та аміаком
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, м. Київ
77
Болотов М.Г., Болотов Г.П., Деркач О.Л.
Моделювання напружено-деформованого стану зварних з’єднань арматури залізобетону
Національний Університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
80
Гаєвський О.А., Гаєвський В.О., Пічугін І.С.
Процесноорієнтований статистичний критерій прийнятності зварювальних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
82
Зяхор І.В.1, Завертанний М.С.1, Наконечний А.О. 1, Wang Qichen2
Біметалічні перехідники сплав CuCrZr – сталь 316L
1 Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ
2 SIMC Offshore Engineering Institute Company Limited
83
Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М., Куликовський Р.А., Акритова Т.О.
Дослідження впливу типу карбідної фази на структуру та властивості залізохромвуглецевої карбідосталі
Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
85
Рассамакін В.Я.
Застосування PECVD гідрогенізованих шарів SіNH у напівпровідникових приладах
Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
86
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Савченко О.А., Ототюк О.С.
Підвищення якості плазмових зносостійких покриттів застосуванням лазерного термоциклування
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
87
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С., Ототюк О.С.
Покращення характеристик клейових з’єднань деталей авіаційної техніки попереднім лазерним модифікуванням їх поверхонь
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
88

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ. ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Savenko V.I.1, Vysotska L.M.2, Kushchenko I.V.3, Honcharenko T.A.1, Tkachuk  V.M.1
Іnnovative ecoprotection of metals against corrosion in metal-intensive structures with the help of the contrrust rust modifier
1 Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv
2 Private Enterprise «Ruslan and Liuydmyla», Kyiv 3 Pryazovskyi State Technical University, Mariupol
89
Mykytenko M.L., Kachynska N.F., Polukarov Yu.O., Polukarov O.I.
Ensuring the safety of workers on construction sites
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
91
Tkalich A.P., Marchenko M.V., Mosicheva I.I., Slavuta M.O.
Accounting for partial lateral soil expansion in calculations settlements of foundations on weak bases
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa
92
Молодід О.С., Ковальчук О.Ю., Рашківський В. П., Плохута Р.О., Мусіяка І.В.
Особливості обстеження будівель та споруд, що зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
94
Білик С.І., Нужний В.В.
Визначення кількості циклів при розрахунку на втому баштових конструкцій
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
96
Білик С.І., Джанов Л.В.
Особливості вибору оптимального перерізу сталевих двотаврових зварних балок зі змінною шириною полиці  та змінною висотою стінки
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
97
Антошкін О.А.
Шляхи вдосконалення індивідуального мобільного пристрою для виявлення диму
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
98
Кочевих М.О., Гончар О.А., Анопко Д.В.
Застосування декоративного бетону у формуванні елементів ландшафтного дизайну
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
99
Винников Ю.Л., Харченко М.О., Листопад С.М.
Інформаційні технології інженерних вишукувань
Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка», м. Полтава
100
Шатрова І.А., Демидова О.О.
Розробка календарних планів забудови мікрорайонів містобудівними комплексами
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
102
Бугаєвський І.Ю., Корзаченко М.М., Руденко М.М.
Створення нових житлових кварталів в містах за методикою зарубіжних спеціалістів
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
103
Підгурський І.М., Слободян В.В., Підлужний О.М., Биків Д.З., Підгурський  М.І.
Моделювання напружено-деформівного стану балок з різною перфорацією стінки
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
105
Хохрякова Д.О.
Швидкоспоруджувані будівлі: Modular vs. Prefab
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
106
Гоц В.І., Ластівка О.В., Мегеть В.С.
Роль мікронізованих восків у формуванні властивостей порошкового покриття
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
107
Дауров М.К.
Напружений стан сталевих каркасів багатоповерхових будівель під час пожежі та його вплив на живучість
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
108
Гончар О.А., Кочевих М.О., Бондаренко О.П., Кушнєрова Л.О.
Перспективні напрямки переробки сульфатомістких техногенних продуктів для отримання будівельних матеріалів та виробів
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
110
Барбаш М.І.
Використання САПР при впровадженні системи аналізу ризиків та критичних точок контролю
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
111
Клименко Т.Є., Талімонова Н.Л., Анікіна А.А.
Особливості конструктивних елементів POP-UP видань
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ
113
Завацький С.В., Пекур І.В.
Порівняльний аналіз освітленості навчальних аудиторій засобами комп’ютерного моделювання
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
114
Аксютенко К.А., Корзаченко М.М., Прибитько І.О.
Технології швидкого зведення будівель
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
117
Ганєєв Т.Р., Корзаченко М.М., Петренко І.О., Лісений О.О., Бречко О.О.
Аналіз сучасних тенденцій в проектуванні систем захисту цивільного населення
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
119

СЕКЦІЯ 7. РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕЛЕКТРОНІКА. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Закладний О.О.
Управління енергетичним та технічним станом електромеханічних систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
120
Тимофєєв В.Є., Кихтенко Я.В.
Сонячне випромінювання на похилу поверхню та оптимальні кути нахилу сонячного колектора
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ
122
Богомолов М.Ф.1, Троц А.А.,2 Симонюк В.П.3
Джерело енергії із води
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
3 Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
124
Єщенко О.І., Демченко В.В.
Акумуляція теплової енергії в системах децентралізованого теплопостачання
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
125
Виноградов-Салтиков В.А., Єщенко О.І., Ряго В.В.
Особливості визначення теплофізичних характеристик сипких матеріалів в регулярному режимі
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
127
Єщенко О.І., Тупотіна Є.Д.
Система гарячого водопостачання адміністративної будівлі з використанням теплового насоса
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
129
Трус І.М., Гомеля М.Д., Твердохліб М.М., Руденко О., Хомутовська А.
Підвищення ефективності знесолення мінералізованих вод при використанні алюмінієвих коагулянтів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
131
Сатюков А.І., Приступа А.Л.
Експериментальні дослідження проходження радіосигналів в  стандарті 5G через будівельні матеріали
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
133
Приступа А.Л.1, Кулик Б.І.1, Бондар Р.В.2
Аналітичні методи зменшення втрат електроенегії в електричних мережах 10/0,4 кВ АТ «Чернігівобленерго»
1 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2 АТ «Чернігівобленерго», м. Чернігів
134
Шинкаренко В.Ф., Красовський П.О., Котлярова В.В., Давиденко В.В.
Генетичні моделі структуроутворення електромеханічних об’єктів класу топологічних моногібридів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
136
Шинкаренко В.Ф., Шиманська А.А., Красовський П.О.
Принципи таксономії гібридних електромеханічних об’єктів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
138
Ігнатишин В.В.1, Ігнатишин А.В.1, Ігнатишин М.Б.1, Вербицький С.Т.1, Іжак Т.Й.2
Сейсмічний стан Закарпаття: просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності за 2021 рік
1 Відділ сейсмічності Карпатського регіону, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів
2 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
140
Радченко О.І., Ярова Т.Ю., Вакал В.С., Зеленський А.М., Вакал С.В.
Підвищення поживної цінності мінеральних добрив
Науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, м. Суми
142
Яковенко М. І., Шабатура О. В.
Інтегральна оцінка радону у відкритих природних джерелах Білоцерківського родовища
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
143
Чоботько І.І.
Екологоорієнтовані технології контролю за станом горіння відходів вуглевидобувних підприємств
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, м. Дніпро
145
Виноградов-Салтиков В.А., Ряго В.В.
Використання моделювання для оцінки стану ефективності будівель та впровадження альтернативних джерел енергії
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
147
Денисов О. І., Денисов Ю.О., Березняк А. М., Бурсала О. О., Кушніренко О.В.
Адаптивний регулятор контуру швидкості однократноінтегруючої системи  електроприводу для запуску газотурбінного двигуна вертольота
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
149
Собчук Д.С.
Дослідження надійності розподільних електричних мереж з відновлювальними джерелами
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
150
Добровольська Л.Н.
Аналіз шляхів вирішення енергетичної безпеки України
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
152
Куць Н.Г.
Дослідження транспортної енергетичної та екологічної безпеки
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
153
Хохотва О.П.
Очистка промислових вод систем оборотного водопостачання від іонів важких металів композиційним сорбентом у присутності солей кальцію
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
155
Шульга Ю.І.
Використання нетрадиційних джерел енергії в сільському господарстві
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
157

СЕКЦІЯ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ. КІБЕРБЕЗПЕКА. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Zaritskyi О.V.
Structural model of human intelligence and the limits of artificial intelligence realization in information systems
National Aviation University, Kyiv
159
Kuzovik V.D., Melnikov O.V., Bezvershnіuk K.O.
Analysis of modern methods for estimating the brain level of brain tires of operators of extreme activities
National Aviation University, Kyiv
161
Стригун В.В., Барвінок Р.Д., Білоус О.В., Павлюк Т.В.
Обгрунтування загальних вимог до телекомунікаційного обладнання радарних систем траєкторних вимірювань
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
163
Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Пташенчук В.В.
Вплив роздільної здатності відеокамери на виконання критеріїв вирішення оперативних задач
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
164
Хращевський Р.В., Іванець О.Б., Горський О.М.
Особливості розробки математичної моделі прогнозування виникнення небезпечної події в авіації
Національний авіаційний університет, м. Київ
166
Трофименко М.С.
Розробка колісного мобільного роботу
Національний авіаційний університет, м. Київ
167
Корнієнко І.В.1, Руденко О.В.2, Кравченко В.С.2
Автоматизація процесів розробки програм і методик випробування
1Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
169
Корнієнко І.В.1, Камак Д.О.2, Доманов І.О.2
Функціональна наповненість геоінформаційної компоненти інформаційної системи супроводження випробувань
1Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
170
Пилипенко О.І., Кохан В.В., Вусатий Ю.П., Журахов О.В., Сиворакша Д.В.
Інформаційно-вимірювальні системи контролю відпрацювання втомного ресурсу вертольотних редукторів
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
171
Корнієнко С.П.1, Шевага В.В.2, Казначей С.М.2
Етапність створення інформаційної системи супроводження випробувань
1Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
173
Корнієнко С.П.1, Жирна О.В.2, Телевна Т.П.2
Спосіб оцінювання пов’язаності інформаційних потоків у складних системах
1Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
2ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
174
Артикула А.Г., Ветошкіш О.Г., Феськов О.С.
Створення новітніх інформаційних технологій науково-технічного супроводження для автоматизованої системи управління випробуваннями озброєння та військової техніки
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
175
Герасимов С.В.1, Гаценко Л.В.2
Моделювання генерації сигналів спеціальної форми для контролю технічного стану радіоелектронного обладнання
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ,
176
Іохов О.Ю., Тимченко С.Ю.
Моделювання контролю технічного стану зразків спеціальної техніки
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
177
Поліщук В.В.1, Бутенко Я.О.1, Салюк А.Ф.1, Жовтоног О.І.2
Забезпечення якості прийняття рішень у зрошенні за рахунок впровадження інформаційних систем
1 Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ
2 ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку, НАН України», м. Київ
178
Пастернак В.В.
Еволюція розвитку інформаційних систем та технологій
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
180
Кукобко С.В.1, Рощупкін Є.С.2
Моделювання системи технічного обслуговування безпілотних літальних апаратів
1 ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
2 Харківський національний університет повітряних сил, м. Харків
181
Тарасенко Ю.С., Клим В.Ю., Cавченко Ю.В.
Кіберфізичні можливості щодо забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
182
Криворучко О.В., Костюк Ю.В., Самойленко Ю.О.
Оцінка якості вершкового масла на основі карт Кохонена
Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
184
Корзун І.М., Павлов О.А.
Методи та програмні засоби виявлення пошкоджених даних при скануванні зображень оптичними сенсорами
Національний технічний університет України «КПІ ім. ІгоряСікорського», м. Київ
185
Морозова І.В., Корчан В.М.
Інноваційні методи ідентифікації захисту пристроїв інтернету речей
Національний авіаційний університет, м. Київ
187
Козир А.Г., Зройчиков Д.В., Шабанов Д.М.
Оцінка алгоритмів діяльності членів екіпажу повітряного судна методом побудови циклограми
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
188
Трофименко С.І., Соболєв В.В., Козак С.В.
Впровадження концепції модульної побудови наземних роботизованих комплексів (систем) військового призначення
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
189
Рудніченко С.В., Геращенко М.М., Саутін О.О.
Можливості дослідження стадій протікання процесів під час випробувань
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
190
Ільєнко В.М., Солодчук М.О.
Огляд розвитку системи супутникового зв’язку Збройних сил України
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
191
Андрієнко О.В.1, Чередніков О.М.1, Каламурза О.Г.1, Гдовін П.О.2
Алгоритм ергономічної оцінки дослідних зразків льотно-технічного обмундирування
1 ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
2 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
193
Монченко О.В., Мовчан Н.С.
Модифікація структури апарату для дарсонвалізації
Національний авіаційний університет, м. Київ
195
Рзаєва С.Л.1, Рзаєв Д.О.2, Ковальова Л.І.1
Проєктування архітектури інформаційної системи управління технічним обслуговуванням підприємства
1 Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
2 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ
197
Харченко О.А., Степашкіна К.В.
Прогнозування показників успішності ЗВО з використанням нейромережних систем
Державний торговельно-економічний університет», м. Київ
199
Розломій І.О., Науменко С.В.
Методологія використання матричних решіток Кардано для комплексних систем захисту інформації
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси
201
Кузовик В.Д., Безвершнюк К.О., Руденко Д.Б.
Апаратно-програмний комплекс оцінювання стану серцево-судинної системи
Національний авіаційний університет, м. Київ
202
Дарницький Ю.В., Зозуля Л.А., Слєднікова О.С.
Аналіз приладів вимірювання дульної швидкості
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
204
Шабала Є.Є., Клюєва В.В.
Тенденції розвитку інтелектуальних відеотехнологій під час пандемії COVID-19
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
205
Архирей М.В., Буриченко М.Ю.
Особливості обробки сигналів від біологічних систем
Національний авіаційний університет, м. Київ
207
Фешанич Л.І.
Застосування методу фазових траєкторій для системи раннього виявлення відхилень процесу роботи газоперекачувальних агрегатів
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Ів.Франківськ
208
Аркушенко П.Л., Андрушко М.В., Шейн І.В., Кузьміч О.Є.
Обґрунтування необхідності застосування сучасних інформаційно-вимірювальних систем для підвищення якості проведення випробувань складних технічних систем
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів
209
Курдеча В.В., Ткаченко В.М.
Аналіз проблем інтернету речей при побудові мережі
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
210
Харченко О.А., Яремич В.Р.
Сучасні тенденції розвитку електронної комерції
Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
212
Бурбан О.В.1, Поліщук М.М.2
Дослідження роботи систем автоматичного вмикання світла із звуковим керуванням
1 Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій, м. Луцьк
2 Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
213
Подопригора А.А., Міхайлуца О.М.
Створення тривимірної моделі за допомогою програмного пакету BLENDER
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
214
Зубенко С.С., Віршило І.В.
Моделі організації структури та збереження геопросторових даних
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
216
Квашук Д.М.
Застосування операційних підсилювачів в приладах для вимірювання обертальних моментів
Національний авіаційний університет, м. Київ
218
Смілянець Ф.А., Фіногенов О.Д.
Огляд методів ідентифікації захворювань на основі знімків комп’ютерної томографії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
220
Джала Р.М., Вербенець Б.Я., Джала В.Р.
Технологія комплексних обстежень підземних трубопроводів
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
222
Катаєва М.О.1, Ігнатенко П. Л.2
Розробка методу вимірювання параметрів рельєфу нанооб’єктів
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
223
Криворучко О.В., Вікторов В.В.
Управління розгортанням та випуском сучасних інформаційно-аналітичних систем
Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
225
Криворучко О.В., Десятко А. М., Захаров Р.Г.
Моделювання процесу формування компетентностей ІТ-фахівців
Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
227
Кучеренко В.Л.1, Хірс І.І.2
Прогнозування відмов як фактор ефективності технічної експлуатації медичної техніки
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 АТ «Укртелеком», м. Київ
228
Палагута К.О.
Використання XML-технологій для формування звітності суб’єктів господарювання україни
Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
229
Фролова Н.Є.1, Михальчук І.І.2, Кущевський Д.Р.1
Система контролю доступу на базі UWB технології
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
231
Павленко П.М., Тетерін С.О., Лучков В.Ф., ЗахарчукТ.М.
Інтелектуальна технологія автоматизації задач андерайтингу страхової організації
Національний авіаційний університет, м. Київ
232
Кондратюк С.С.
Забезпечення безпеки систем електронного документообігу
Київський державний торговельно-економічний університет, м. Київ
233

СЕКЦІЯ 9. ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

Voitenko О.А., Mitiuk L.O., Polukarov Yu.O., Kachynska N.F.
Analysis of the signs of the use of chemical weapons
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,Kyiv
236
Холодний Р.В., Гайдак І.Г.
Деякі питання щодо визначення вартості етапів життєвого циклу озброєння та військової техніки на стадії розроблення
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, м. Чернігів
237
Лаппо І.М., Приходько С.М., Авраменко В.М.
Основні аспекти забезпечення якості проведення випробувань зразків бронетанкової та автомобільної техніки
ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, м. Чернігів
238
Кузовик В.Д., Ковальчук В.І.
Порівняльний аналіз результатів виживання ниркового транспланту для ряду країн
Національний авіаційний університет, м. Київ
239
Шишкін В.М., Ромашко А.С., Кравець О.М., Гаврушкевич Н.В.
Оцінка відповідності продукції в Україні
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
240
Ромашко А.С., Шишкін В.М., Кравець О.М., Гаврушкевич Н.В.
Компетенції фахівця з технічною освітою в курсі «Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю»
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
242
Ємельянова О.М., Титок В.В.
Значення контролінгу в управлінні будівельною організацією
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
244
Присяжний В.В., Литвиненко В.М.
Удосконалення держаної кадрової політики в Збройних Силах України
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
246
Пекур Д.Л., Литвиненко В.М.
Роль соціально-психологічних методів в управлінні персоналом
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
248
Сторожук В.М., Ференц О.Б., Сомар Г.В., Соколовський І.А.
Декларування спроможності підприємства експлуатувати транспортно-технологічне устаткування
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
250
Карпова І.Г.
Деякі аспекти викладання “громадянської освіти” у закладах вищої освіти України
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
252
Древаль Ю.Д.1, Резніченко Г.М.1, Мітюк Л.О.2
Сутність та особливості формування культури охорони праці в закладах освіти
1 Національний університет цивільного захисту України, м Харків
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
254
Букатіна В.О., Шестак Л.В.
Проблемні питання строків розгляду справ, пов’язаних з корупцією
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
255
Барабаш А.Г., Cурай А.О.
Правове регулювання стягнення аліментів у міжнародному приватному праві
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
258
Москаленко В.В.
Ідентичність особистості як соціально-психологічний фактор забезпечення послідовності поведінки у зміненій ситуації (структурно-функціональний підхід)
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ
260
Ліксман В.Ю., Козинець О.Г.
Реформи Карла Мартелла та їх вплив на формування ранньофеодального суспільства
Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів
261