Підвищення кваліфікації

В рамках конференції буде проведено круглий стіл на тему: Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології. В програмі круглого столу передбачені виступи провідних українських і закордонних науковців та представників промисловості з питань розвитку вищої освіти в Україні в умовах поточних викликів і перспектив, а також доповіді за тематикою секцій конференції.

Всі особисто присутні учасники круглого столу отримають окремий сертифікат про підвищення кваліфікації обсягом 0,5 кредиту ЄКТС/ 15 годин з вказанням набутих компетенцій.

Детальна інформація про спікерів та теми виступів буде повідомлена додатково по мірі узгодження тем з доповідачами.