КЗЯТПС-2019

Зміст збірника матеріалів конференції КЗЯТПС-2019 Том1

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Клаус Шефер. Инновационные концепции переработки полиэфирных производственных и потребительских отходов ВВЕngineering, г. Ремшайд, Германия15
Дитмар Йенке. Требования к квалификационному потенциалу высоко-квалифицированного сотрудника в сфере современного специального машиностроения ВВЕngineering, г. Ремшайд, Германия27
Кузнєцов Ю.М. Автоматизація виготовлення бурштинових кульок – гарантія національної безпеки України Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 35
Чухліб В.Л. Розвиток наукової школи обробки металів тиском у національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків 37

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Radzevich S. P. A possible way of evolution of Novikov gearing Stoneridge, Inc., USA39
Frolov V.1, Artiushenko V.2 Messsystem zur erfassung von mikrobewegungen bei der prüfung von hüftprothesen im simulator
1Nationale Technische Universität der Ukraine «Kiewer Polytechnisches Institut benannt nach Ihor Sikorsky», Ukraine 2Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland
41
Chupryna V. Dynamic quality of technological catting machines in aggregate-modular design
State Scientific Research Institute of Testing and Certification of the Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine, Chernihiv
43
Kalchenko V., Sliednikova О., Vynnyk V., Sklyar V. The research of the process of milling of cams of camshafts with crossed axes of the tool and the workpiece,
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
44
Osypenko V., Plakhotnyi O., Timchenko O. Features of the single crater geometry formation in wire electrical discharge machining using modern current generators
Cherkasy state technological university, Cherkasy
47
Дмитрієв Д.О., Русанов С.А., Федорчук Д.Д. Прогнозування функціональних можливостей і закономірності керування просторовими системами приводів для технологічних задач
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
49
Кальченко В.І., Сіра Н.М., Аксьонова О.О. Дослідження процесу чорнового фрезерування циліндричних поверхонь зі схрещеними осями інструмента та деталі
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
52
Воронцов Б.С.1, Кривошея А.В.2 Комп’ютерно-інтегрована система, як засіб інформаційного забезпечення конструкторсько-технологічних етапів життєвого циклу зубчастих передач
1Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
54
Шахбазов Я.О., Широков В.В., Широков О.В., Паламар О.О. Встановлення технологічних умов ефективності процесу шліфування
Українська академія друкарства, м. Львів
55
Огинский И.К., Таратута К.В., Востоцкий С.Н., Воронцова Н.Ю. Совмещенные технологические процессы литья и обработки давлением в металлургии и машиностроении
Запорожский национальный университет, г. Запорожье
57
Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. Особливості конструювання наземних роботизованих комплексів для роботи з небезпечними об’єктами
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
59
Бабенко А.Є., Равская Н.С., Боронко О.А., Лавренко Я.И. Кинематическое возбуждение вынужденных поперечных колебаний дисковой фрезы с неравномерным шагом
Национальный технический университет Украины «КПИ им. И.Сикорского», г.Киев
60
Грицай І.Є. Комп’ютерне моделювання нестаціонарного процесу зубофрезерування червячною фрезою та його просторового силового поля
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
61
Шевченко О.В., Манзюк С.А. Ефективний пристрій малих переміщень для прецизійної токарної обробки Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ63
Григор’єва Н.С., Шабайкович В.А. Забезпечення якості продукції
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
65
Мироненко Е.В., Міранцов С.Л., Гузенко Д.Є. Багатокритеріальна оптимізація параметрів токарної обробки на важких верстатах
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
67
Калафатова Л.П., Славінський В.О. Шляхи підвищення ефективності механічної обробки в умовах сучасних автоматизованих виробництв
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
69
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Кошевой А.О. Управління якістю багаторізцевих різальних інструментів з механічним кріпленням пластин
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
71
Ковалевський С.В., Ковалевська О.С., Глушич К.С. Обробка робочих поверхнів деталей машин обертовим магнітним полем Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ74
Кологойда А.В. Підвищення ефективності шліфування циліндричної та голчастої поверхонь зі схрещеними осями круга і валика текстильної машини
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
76
Кужельний Я.В. Моделювання процесу різання одиничним абразивним зерном під час шліфування пластичних матеріалів
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
78
Науменко А.О., Біляєва О.С., Науменко О.А. Дослідження процесу оновлення тракторів потужністю більше 100 КВт в АПК України
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків
80
Кривий П. Д.1, Петречко І. Р.1, Тимошенко Н. М.2 Метод вимірювання головного заднього кута токарних різців з циліндричною задньою поверхнею
1Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
2Національний Університет «Львівська Політехніка», м. Львів
82
Попов С.В., Васильєв А.В., Карапузь А.І. Оптимізація процесу точіння нержавіючої сталі мартенситного класу 40Х13 твердим сплавом Т15К6
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, м. Полтава
83
Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Пастернак В.В., Зубовецька Н.Т. Регенерація фільтрувальних металокерамічних елементів ультразвуком
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
84
Дядя С.І., Козлова О.Б., Зубарєв А.Є. Самоорганізація руху тонкостінної деталі та якість обробленої поверхні при кінцевому ціліндричному фрезеруванні
Запорізький національній технічний університет, м. Запоріжжя
86
Тулупов В.І., Онищук С.Г. Дослідження зносостійкості деталей після фрикційного електроімпульсного вигладжування з модифікуванням дисульфідом молібдену
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
87
Тришин П.Р. Проблемы отделочной обработки внутреннего канала алюминиевых волноводов в местах сварки (пайки)
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье
88
Лещенко А. И., Формирование в управляющей программе системы поправок, учитывающих изменяющиеся условия обработки
Приазовский государственный технический университет, г.Мариуполь
90
Хавін Г.Л. Прогнозування зношування інструменту при свердлінні полімерних композиційних матеріалів
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
92
Симонюк В.П., Лапченко Ю.С., Денисюк В.Ю. До обробки деталей у вільному абразивному середовищі
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
93
Лесик Д.А.1, Джемелінський В.В.1, Данилейко О.О.1 Мордюк Б.М.2, ПрокопенкоГ.І.2 Технологічне забезпечення якості поверхневого шару сталі 45 комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою
1Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
2Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, м. Київ
94
Клименко С.А., Манохін А.С., Копєйкіна М.Ю., Клименко С. Ан., Мельнійчук Ю. О., Чумак А. О. Високопродуктивна чистова лезова обробка деталей зі сталей високої твердості
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
95
Кошель С.О., Кошель Г.В. Структурний аналіз складних плоских шестиланкових механізмів четвертого класу
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
96
Кошель С.О., Кошель Г.В. Структурний аналіз складного плоского шестиланкового механізму
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
98
Лимарченко О.С.1,Губська В.В.2 Дослідження узагальненого параметричного резонансу для резервуара гиперболоїдальної форми
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
100
Дзюбик А.Р., Назар І.Б., Дзюбик Л.В. Ключові етапи забезпечення якості інженерних проектів
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
101
Дзюбик Л. В., Зінько Я. А. Особливості дослідження міцності крупногабаритних оболонкових конструкцій
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
102
Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
103
Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І. Прогнозування часових тенденцій на прикладі експериментальних досліджень високошвидкісних опор шпиндельних вузлів
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
104
Охріменко О.А., Станєв А.І. Визначення профілю дискового інструменту для обробки гвинтових канавок за допомогою CAD систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
106
Чаругин Н. В., Хамитов Ю. А. Воздействие поверхностной энергии электродов на производительность процесса электроэрозионной обработки
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
108
Пасов Г.В., Бакалов В.Г. Симулятор робозизованого технологічного комплексу на базі токарного верстата з ЧПК
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
109
Штанкевич В.С.1, Балушок К.Б.2, Клименко В.Ю.2 К вопросу о подавлении автоколебаний при концевом цилиндрическом фрезеровании
1 Национальный университет «Запорожская политехника», г. Запорожье
2 Акционерное общество «Мотор Сич», г. Запорожье
111
Рудик А. В., Венжега В. І. Підвищення ефективності шліфування поверхонь обертання за рахунок керування контактом
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
113
Кондрашев П. В. Визначення оптимальних аеродинамічних характеристик коаксіального сопла
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
114
Grechana O., Kovalenko Yu., Bondarenko M. Gradient microstructures formed by electron flow on the optical glass
Cherkasy State Technological University, Cherkasy
115
Пермяков А.А.1, Клочко А.А.1, Старченко Е.П.1, Камчатная-Степанова Е.В.1, Сапон С.П.2 Технологические основы зубофрезерования шевронных закаленных колес с раздельной схемой формообразования
1Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков
2Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов
117
Шаповалов О. Л.1, Колесник Д. М.1, Пилипенко О. І.2Конструкції, кінематичні схеми та технічні характеристики вертольотних редукторів
1 НДІ випробувань та сертифікації військової техніки та озброєнь ЗСУ, м. Чернігів
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
119
Шаповалов О. Л.1, Колесник Д. М.1, Пилипенко О. І.2Навантаженість зубчастих передач вертольотних редукторів
1 НДІ випробувань та сертифікації військової техніки та озброєнь ЗСУ, м. Чернігів
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
121
Stepanov D., Semeryuk T., Churilov O. Using numerical method for determination of the minimum thickness of the sample treating by pa brushes
Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia
123
Бондарчук А.В., Бойко Ю.І. Дослідження стійкості кінцевих фрез
Національний університет харчових технологій, м. Київ
124
Майданюк С.В. Оптимізація оброблення дисковими відрізними фрезами з різнонаправленими зубцями
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
126
Литвин О.В., Ящук І.Р. Удосконалена модель пошуку технічних рішень
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
127
Шихалєєв М.М., Медведєв В.В. Дослідження акустичного сигналу від двох датчиків при фрезеруванні на верстаті з ЧПУ
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
128
Погребняк Р.П., Коптілий О.В. Навантаженість верстата за різними схемами обробки ділянки гребеня залізничного колеса різцем з круглою поворотною вставкою
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
130
Рубан В.М. Cистеми інженерного аналізу
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
132
Рубан В.М. Фрези для ремонту робочої поверхні колісних пар машин рейкового транспорту на верстатахКЖ20
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
134
Жутенко Є.П.1, Каліберда І.В.1, Гончар Н.В.2 Застосування полімерно-абразивних щіток на фінішному етапі виготовлення зубчастих коліс і шліцевих валів
1ДП «Івченко-Прогрес», м. Запоріжжя
2Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
136
Сиромятніков П. С., Іванов В.В. Проектування ланцюгів постачання виробничого підприємства
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків
138
Мурашковська В.П., Руновська Л.А., Сіра Н.М., Подзолкіна А.П. Система автоматизації розрахунку фасонних поверхонь
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
140
Неженцев А.Б. Снижение потерь энергии при торможении мостовых кранов
Национальный технический университет Украины «КПИ им. И.Сикорского», г. Киев
142
Сошко В.О., Грубник О.В. Особливості фізико-хімічної взаємодії мастильно-охолоджувальних технологічних середовищ з металами під час механічної обробки різанням
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
143
Приходько В. П., Біланенко В. Г. Особливості технологічного оснащення виробництва при застосуванні віртуального базування заготовок
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
145
Біланенко В.Г. Технологічні особливості оброблення титанових сплавів
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
146
Приходько В. П., Біланенко В. Г. Вибір технологічних баз на основі аналізу розмірних зв’язків деталей
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
148
Єрошенко А.М. Кальченко Д.В. Литвин О.О., Венжега В.І Дослідження процесу двостороннього шліфування торців клапанів двз різного діаметру кругами з калібруючуми ділянками та без них
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
150
Гриценко Д. С. Особливості використання кулачкових механізмів приводу у транспортувальних пристроях
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
153
Філатов Ю.Д.1, Сідорко В.І.1, Ковальов В.А.2 Вплив реологічних властивостей дисперсних систем на продуктивність полірування оптичних матеріалів
1Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
154
Плеснецов Ю.А. Теоретический анализ процесса переформовки трубной заготовки
Национальный технический университет «ХПІ», г. Харьков
156
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С. Розробка пристрою для ливарного виготовлення біметалів з використанням технологічних отворів та утримуючих елементів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
157
Романенко В.В., Головко Л.Ф., Блощицин М.С. Виготовлення корозійностійких біметалів при використанні потужних джерел енергії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
159
Козирєв О.С. Опис геометрії лазерного променя при моделюванні процесів лазерної обробки матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
161
Козирєв О.С. Дискретний підхід при моделюванні процесів лазерної обробки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
162
Романенко В.В., Козирєв О.С. Теоретичне моделювання і реалізація процесу газолазерного різання металевих заготовок великої товщини
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
164
Олійник С.Ю. Технологічні схеми обробки маложорстких складнопрофільних деталей на верстаті з механізмом паралельної кінематики
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
166
Курин М.А. Исследование деформированного состояния материала стружки при обтекании пластины в условиях несвободного резания
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков
167
Шелковий О.М., Набока О.В. Підвищення ефективності механо-складального виробництва
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
168
Чухліб В.Л.1, Дуванський О.М.1, Біба М.В.2 Моделювання кування поковок з титанових сплавів
1Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2Micas Simulation Ltd, Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
169
Банзак О.В., Банзак Г.В. Имитационная статистическая модель процессов технического обслуживания машиностроительного оборудования
Одесская государственная академия технического регулирования и качества, г. Одесса
170
Некрасов С. С., Довгополов А. Ю. Забезпечення міцності роз’ємного гвинтового з’єднання, формоутвореного в армованому композиційноу матеріалі
Сумський державний університет, м. Суми
172
Лоза Т.В., Курін М.О. Визначення кінетичної енергії твердої частинки в потоці газу при детонаційному обробленні
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАИ», м. Харків
174
Зигуля С. М. Аналіз методів підвищення довговічності деталей поліграфічних машин
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
175
Марчук В.І., Марчук І.В., Сачковська Л.О. Розрахунок коефіцієнта теплообміну для умов безцентрового шліфування кілець роликопідшипників з використання МОР
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
177
Литвиняк Я.М., Гвоздик Є.В. Інноваційний процес зубонарізання при виготовленні циліндричних зубчастих коліс Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів179
Олійник О.Ю.1, Рубанка М.М.2 Підвищення надійності роботи механізмів відтягнення полотна круглов’язальних машин
1Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
2Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
180
Ісаченко А.О.1, Ігнатенко П.Л.2 Синтез системи планування траєкторії руху вимірювального робота
1Національний авіаційний університет, м. Київ
2Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
182
Алексик Д.І., Гаврушкевич А.Ю., Гаврушкевич Н.В. Застосування немагнітних матеріалів при проектуванні станини
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
184
Залета О.М. Методологія генерування варіантів структури технологічної машини в умовах її оптимізаційного синтезу
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
185
Литвин О.В., Гаврушкевич Н.В., Максименко І.С. Стенд для дослідження зусилля затиску інструменту для верстатів з ЧПК
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
187
Жартовський О.В., Кравченко В.І. Система регулювання і вимірювання параметрів імпульсного електричного струму установки поверхневого легування
Донбаська державна машинобудівна академія, м Краматорськ
189
Зінько Р.В. Мобільний робот для моніторингу надзвичайних ситуацій
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
190
Доброскок В.Л.1, Шпилька А.Н.2, Криворот А.И.2, Шпилька Н.Н.3 Программное моделирование вибраций, возникающих в процессе шлифования
1Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков
2Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка, г. Полтава
3Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава
192
Ігнатенко П.Л.1, Галицький В.А.2 Особливості конструкції систем вимірювання механічних величин на базі гіроскопу
1Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2ПАТ Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики», м.Київ
193
Колотуха В.А., Кузнєцов Ю.М. Прилад вимірювання динамічних характеристик системи «Шпиндель-патрон-деталь»
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
195
Чаругин Н.В., Илюшина В.М. Влияние физико-химических процессов на формирования эксплуатационних характеристик поверхностных слоев при термопластических деформациях
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
197
Передерко А.Л. Прецизійний контактний вимірювач переміщення
Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса
198
Ромашко А.С., Юрчишин О.Я. Ризики розголошення інформації з обмеженим доступом
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
199
Музичка Д.Г., Солод В.Ю., Шульга А.С., Кашинський І.С. Дослідження впливу теплофізичних властивостей зв’язок на теоретичну довжину твірної головного різального конусу
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
200
Третяк В. В., Федорова А. С., Некрашевич А. О., Бондарєва К. В. Спосіб штампування коробчастих деталей
Національний аерокосмічний університіт ім М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
202
Данильченко Ю.М., Петришин А.І. Експериментальне визначення власних частот пружної системи «інструмент-заготовка» при кінцевому фрезеруванні тонкої пластинки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
204
Лаппо І. М., Кулинич С. П., Червотока О. В., Геращенко М. О. Дослідження впливу керованих параметрів в зоні різання на точність профілю отвору під час оброблення осьовим інструментом
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, м. Чернігів
205
Петришин А.І., Данильченко М.А. Врахування контактної взаємодії заготовки і інструмента при моделюванні діаграм стійкості процесу поздовжнього точіння
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
207
Квасніков В. П., Катаєва М. О. Аналіз методів вимірювання лінійних розмірів рельєфних наноструктур
Національний авіаційний університет, м. Київ
208

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ І МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

Цапко Ю.В., Ломага В.В. Захист деревини від термічного ушкодження сумішами неорганічних речовин та полімерних комплексів
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
210
Дацків Г.М., Кшивецький Б. Я. Щодо методики склеювання термічно модифікованої деревини
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
211
Буйських Н.В. Дещо до визначення модуля пружності та реологічних коефіцієнтів деревини сосни
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
212
Копанський М.М. Вплив питомого вмісту ріпакових частинок у вихідній композиції на механічні показники волокнистих плит
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
213
Губер Ю.М., Копинець З.П., Миськів Є.М., Якуба М.М. Вплив умов зберігання пиломатеріалів на розподіл вологості за їхньою товщиною
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
215
Маєвський В.О., Копинець З.П., Ференц О.Б., Сторожук В.М., Ленцик О.Т. Дослідження об’ємного виходу чорнових заготовок для клеєних щитів з пиломатеріалів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
217
Серкіз О.Р., Бойко М.В., Сокіл Н.І. Спеціалізована автоматична лінія механічної обробки каркасних дерев’яних елементів двохярусних дитячих ліжок
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
218
Андрашек Й. В., Кушпіт О. М. Дослідження кінцевої вологості термічно модифікованої деревини ясеня
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
219
Шатківський М. М., Маєвський В. О. Дослідження формостійкості деталей, виготовлених із заготовок, склеєних з деревини різних порід
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
221

СЕКЦІЯ 3. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ

Андренко П. М.1, Кулініч К.О.1, Свинаренко М.С.2 Удосконалений пристрій гасіння гідравлічних ударів
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків
223
Іванов М.І., Ковальова І.М., Моделювання роботи механізму регулювання подачі аксіального роторнопоршневого насоса типу PVC
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
225
Стаднік М. І., Іванов М.І., Моторна О.О., Переяславський О.М. Покращення роботи розвантажувального золотника електрогідравлічного розподільника,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
227
Боровець В.М., Боровець Н.В. Використання пневматичних приводів у пакувальному обладнанні
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
228
Кулініч С.П., Гавриленко О.М. Моделювання роботи гідравлічного приводу з синхронізованими двигунами
Сумський державний університет, м. Суми
230
Начовний І. І., Немчинов С. І. Теоретичне дослідження напружено-деформованого стану пластин кільцевих клапанів поршневих компресорів
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро
231
Іванов М. І., Гречко Р. О. Дослідження впливу об`ємів гідроліній на роботу гідростатичної трансмісії типуГСТ90
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
232
Медведєв С.В. Критерії проектування та формування вигляду системи видалення відходів літака
Державне підприємство «АНТОНОВ», м. Київ
233
Панченко В.О. Розрахунок напору вільновихрового насоса
Сумський державний університет, м. Суми
234
Шостачук О.П. Особливості експлуатації пневматичних систем у флексографічних друкарських машинах
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
235

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Орловський Б. В. Об’єктно-оріентоване проектування діаграми об’єктів машин для стібків класу 300
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
17
Чулєєва О. В.1, Плаван В. П.2 Моделювання теплофізичних властивостей наповнювачів пожежобезпечних полімерних композицій
1Приватне акціонерне товариство «Завод Південкабель», м. Харків
2Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
19
Kolosov A. E., Kolosova E. P. Approaches to modeling of technical means for formation of classical and nanomodified polymer composites on constructional purpose
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
21
Bilei-Ruban N., Siedoukhova Y. Constructive and decorative characteristics of the hungarian sobolch-sotmar costume from berezsky region for modern
Mukachevo State University, Mukachevo
23
Бабак Т. Г., Демірський О. В., Хавін Г. Л. Розрахунок взаємозв’язаних теплообмінних систем з уразуванням забрудення поверхні теплопередачі
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
24
Дворжак В. М. Дослідження траєкторій характерних точок просторових механізмів технологічних машин галузей легкої промисловості
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
25
Пащенко Б. С., Литвиненко О. А., Штефан Є. В. Інформаційно-аналітична методика для прогнозування і розрахунку конструктивних параметрів мембранних фільтрувальних елементів
Національний університет харчових технологій, м. Київ
27
Березін Л. М. Перевірочний розрахунок гвинтових циліндричних пружин за критерієм втомної міцності
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
29
Сиза O. І.1, Корольов О. О.1, Савченко О. М.1, Квашук Ю. В.2 Дослідження впливу нітроген- та сульфур-вмісних рідких добрив на корозійні руйнування маловуглецевої сталі
1Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів
31
Білей В. І., Білей-Рубан Н. В. Формування силуетного вирішення пальто жіночих у взяємозв’язку з технологічними властивостями матеріалів
Мукачівський державний університет, м. Мукачеве
33
Бараускєне О. І. Паковання з фактурних матеріалів, виготовлених цифровим друком
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
35
Клінцов Л. М. Економічний дротовий термопластифікатор для текстуруючих машин несправжнього кручення
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права «ЧІІБІП ім. академіка Бугая», м. Чернігів
36
Буря О. І.1, Гращенкова М. О.1, Шогенов В. М.2 Трибологічні властивості композиційних матералів на основі кополімеру сульфарилБСП-7, армованого вуглецевим волокном
1Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
2Інститут екології гірських територій ім. А. К. Темботова, м. Нальчик, Росія
37
Матвійчук С. С., Юрак Х. І. Особливості розробки жакетів жіночих на основі створення каталогу вшивних рукавів
Мукачівський державний університет, м. Мукачеве
39
Бокша Н. І., Білей В. І. Особливості застосування САПРв сучасних умовах роботи швейних підприємств
Мукачівський державний університет, м. Мукачеве
41
Бакалов В. Г., Пасов Г. В. Оцінка якості суміші нанотрубок з в’язкою складовою
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
43
Семінський О. О., Бишко М. А. Перспективні методи виготовлення біорозкладного пластику
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
45
Батраченко О. В., Філімонова Н. В. Структурно-механічні властивості м’яса, як об’єкта переробки у вовчку
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
47
Петруша О. О., Бідах Д. В. Застосування методу оцінки ризиків «аналізування причин і наслідків» на етапі просіювання борошна
Національний університет харчових технологій, м. Київ
49
Самохвалова О. В.1, Олійник С. Г.1, Лапицька Н. В.1, Шарапа Л. В.2, Бондаренко М. М.2 Вплив шроту плодів шипшини на технологічні властивості пшеничного борошна
1Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
2Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
51
Петруша О. О., Ткаченко Є. Ю. Використання харчових відходів як вторинної сировини
Національний університет харчових технологій, м. Київ
54
Петруша О. О., Шуліка А. О. Запобіжні заходи від саботажу на харчових підприємствах
Національний університет харчових технологій, м. Київ
55
Петруша О. О., Грибович Ю. С. Доцільність перевірки ікри лососевої на фальсифікацію
Національний університет харчових технологій, м. Київ
56
Гуменюк О. Л., Ксенюк М. П., Кирій А. С. Вибір інгредієнтів для приготування пісочного напівфабрикату на основі рослинної сировини
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
57
Гуменюк О. Л., Ксенюк М. П., Дениско О. М. Використання розпушувача подвійної дії з кремором тартаро у виготовленні кексів
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
59
Петруша О. О., Рупа В. А. Технологія блокчейну в харчовій промисловості
Національний університет харчових технологій, м. Київ
61
Гревцева Н. В.1, Городиська О. В.2 Вплив фенольних сполук виноградних порошків на тривалість зберігання глазурі та глазурованих виробів
1Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
2Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
62
Хлібишин Ю. Я.1, Почапська І. Я.1, Качмарик В. П.2 Технологічні аспекти одержання зернових дистилятів
1Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
2Львівський НДЕКЦ МВС України, м. Львів
64
Алиев Ш. Р., Алиева Г. Н., Рамазанова Х. А. Разработка и исследование систем питания и предварительной очистки хлопка-сырца в очистителях крупного сора
Азербайджанский технологический университет, г. Гянджа, Азербайджан
66

СЕКЦІЯ 5. ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Петрушинець Л. В., Фальченко Ю. В., Федорчук В. Є. Дифузійне зварювання у вакуумі тонколистового сплавуNiCr через бар’єрне покриття з Ni та багатошарові прошарки
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ
70
Копилов В. І., Солодкий С. П., Світоч І. О. Зносостійкість никельхромових плазмових покриттів при застосуванні зовнішнього магнітного поля
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» м. Київ
71
Смирнов И. В.1, Черный А. В.1, Лопата А. В.1, Грищенко А. П.2 Повышение функциональных свойств газотермических покрытий электроконтактной обработкой
1Национальный технический университет Украины «КПИ им. И. Сикорского», г. Киев
2Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев
73
Болотов Г. П., Болотов М. Г., Руденко М. М. Змочування металевих поверхонь припоями при нагріванні та паянні в тліючому розряді
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
75
Долгов Н. А., Рутковский А. В., Исследование остаточных напряжений в стали 18ХГТ после вакуумного плазменного термомоциклического азотирования
Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины, г. Киев
76
Novomlynets O., Nahorna I. Blocking of diffusion processes during the production and operation of thermoelements
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
77
Смирнов А. А., Соловых Е. К., Смирнова Т. В. Разработка математической модели и программного обеспечения для оптимизации режима электроконтактной обработки газотермических покрытий
Центральноукраинский национальный технический университет, г. Кропивницкий
78
Ляховая И. В., Васильев Д. В., Шепелюк Ю. А. Влияние толщины покрытия электродов для подводной сварки на геометрические параметры сварного шва
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев
80
Oleksiienko S., Yushchenko S. Solid-phase welding in the electrostatic field of silicon-glass-silicon welds
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
82
Kostin О., Martynenko V., Gladchenko D. The impact of hafnium on the properties of nickel alloy SM104
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv
83
Khrustalov V. I, Yushchenko S. M. The ways of surface cleaning and activation at diffussion welding
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
85
Акрытова Т. А., Капустян О. Е., Брыков М. Н., Андрущенко М. И., Осипов М. Ю., Мягкий И. В. Исследование влияния свойств абразивных материалов на способность к самоупрочнению и интенсивность изнашивания сталей в различном структурном состоянии
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье
86
Стецько А. Є., Манько О. В., Стеців Я. Б. Поверхневе зміцнення деталей машин комплексним методом
Українська академія друкарства, м. Львів
88
Дубовий О. М., Макруха Т. О. Наноструктурування промислових деформованих сталей
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв
90
Строгонов Д. В., Куликовський Р. А. Особливості електродугового адитивного виробництва
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
92
Болотов Г. П., Болотов М. Г., Прибитько І. О., Бородавко Е. І. Моделювання напруженного стану метало-керамічних зварних з’єднань, отриманих дифузійним зварюванням в тліючому розряді
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
93
Селиверстов И. А.1, Закора Е. А.1, Селиверстова С. Р.2 Характер разрушения материалов при склерометрировании
1Херсонский национальный технический университет, г. Херсон
2Херсонская государственная морская академия, г. Херсон
95
Білобородченко В. І., Дзюбик А. Р., Хомич І. Б. Застосування магнітного керування при оптимізації параметрів зварного шва
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
96
Грабовський А. П., Бондарець О. А. Деформаційні основи прогнозування довговічності конструкційних матеріалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
98
Берднікова О. М., Алексеєнко І. І., Половецький Є. В., Алексеєнко Т. О. Структура та механічні властивості високоміцної сталіalform620М
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ
99
Зяхор І. В., Завертанний М. С. Температурні умови формування та структура різнорідних з’єднань жароміцних нікелевих сплавів при зварюванні тертям
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ
101
Максимова С. В., Воронов В. В., Ковальчук П. В. Вплив системи легування нікелевих припоїв на змочування ливарного жароміцного сплавуЖС6У
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ
103
Кулініч M. В., Устінов A. I. Реакційне паяння алюмінієвих сплавів шляхом локального розігріву зони з’єднання за допомогою багатошарових фольг
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ
105
Сошко А. И., Сошко В. А. Механоплазменная обработка металла
Херсонский национальный технический университет, г. Херсон
106
Илюшенко В. М., Лукьянченко Е. П., Бондаренко А. Н. Высокоэффективная технология азотнодуговой сварки медных полос для последующей прокатке
Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины, г. Киев
107

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ. ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

Никитенко М. И.1, Дубатовка И. П.2 Рациональные свайные фундаменты в сложных грунтовых условиях объекта в г. Минске
1 Белорусское общественное объединение специалистов геотехников, г Минск, Республика Беларусь
2 ЧПУП «Моноракурс», г Минск, Республика Беларусь
109
Білик С. І., Нужний В. В., Цюпін Е. І. Критерій стікості консольних сталевих двоступінчастих колон із плавно-змінною жорсткістю кожної частини
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
112
Yeromin A. V. Directions of enhancing the energy efficiency of domestic buildings through the performance of thermosanation
Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kyiv
113
Сахно Є. Ю., Терещук О. І., Щербак Ю. В., Зимовець Д. В. Тепловізійний моніторинг енергоощадності будівель і споруд
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
115
Васильєв Є. А., Васильєв О. С. Вибір матеріалу для багатошарової діафрагми розчинонасоса з метою підвищення її зносостійкості
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава
117
Драпалюк М. В.1, Пилипенко В. Н.2, Шамрук О. П.2 Исследование влияния модификатора на эксплуатационные характеристики бетонных труб
1Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса
2Академия государственной пенитенциарной службы, г. Чернигов
118
Шокарев А. В. Впровадження технології усунення наднормативних кренів будинків в практику будівництва
Запорізьке відділення Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Запоріжжя
119
Литвиняк О. Я. Шаруваті залізобетонно-пінобетонні плити перекриття
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
121
Марченко М. В.1, Мосічева І. І.1, Аніскін А. А.2 Коефіцієнт поперечного розширення грунтів як багатофакторний параметр
1Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
2 Університет «Північ», м Вараждін, Хорватія
122
Буряк С. В., Корзаченко М. М. Складні інженерно-геологічні умови будівництва
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
124
Мосічева І. І., Марченко М. В., Кердікашвілі Д. В., Бойко Р. І. Оцінка тривалої стійкості схилів з врахуванням повзучості глинистих грунтів
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
126
Кочевих М. О. Способи запобігання висолоутворенню на поверхні декоративних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
128
Мікуліч О. А. Використання уточнених моделей механіки суцільного середовища до дослідження напруженого стану пінистих елементів конструкцій
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
129
Чирва Т. Л.1, Чирва В. М.2, Савченко А. А.3, Романенко К. М.4 Підвищення несучої здатності колон плавального басейну
1 Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
2 ТОВ «Придніпров’я»
3ГІП, ТОВ «Виакон Украина»
4 Криворізький національний університет, м. Кривий ріг
131
Гончар О. А. Використання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в’яжучих систем
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
132
Шарий О. М., Корзаченко М. М. Аналіз причин початкових деформацій підпірних стін
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
133
Іванишин В. А.1, Бугай В. Г.2 Польові та лабораторні інженерно-геологічні вишукування ділянки в мікрорайоні «Масани» під будівництво багатоповерхових житлових будинків
1Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2ЗАТ «Чернігівбудрозвідування», м. Чернігів
134
Дубенець В. Г., Савченко О. В., Деркач О. Л. Вільні коливання композитної лопаті турбіни вітрогенератора при дії відцентрового навантаження
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
135
Кайдаш М. Д. Чисельний розрахунок гнучких ниток із зосередженим навантаженням
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
137
Болотов М. Г., Прибитько І. О., Корзаченко М. М. Прецизійне зварювання арматурних сталей різного діаметру Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів139
Павленко В. В., Завацький С. В. Відродження палацового комплексу К. Г. Розумовського в Батурині як архітектурно-історичної спадщини України
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
141
Савенко В. І., Клюєва В. В., Пальчик С. П. Явища ентропії і синергії як впливові фактори в ефективній діяльності виробничої системи
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
145
Барбаш М. І. Застосування примітивів геометрії поверхні при моделюванні промислових виробів
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
146
Булавка О. І., Соколенко С. В., Каплюченко М. А. Актуальність використання монографічного методу аналізу виробничого травматизму в будівельній галузі
Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС, м. Тальне
147
Суханевич М. В. Використання нанотехнологій для одержання цементних композиційних матеріалів
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
148

СЕКЦІЯ 7. ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЕНЕРГЕТИКА ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Штепа В. М.1, Морголь О. В.2 Використання удосконалених науково-технічних засад нормативної бази електротехнологій водоочищення
1 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
2 Поліський державний університет, м. Пінськ, Республіка Білорусь
150
Молчанов В. Ф., Ткаченко А. В. Постановка и решение граничной задачи фильтрации жидкостей в переменной пористой среде
Днепровский государственный технический университет, м.Кам’янське
152
Ковальов О. В.1, Ковальова С. О.2 Лабораторні дослідження очищення господарсько-побутових стічних вод реагентним комплексним методом
1 КП «Славутич-Водоканал», м. Славутич
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
154
Ковальов О. В.1, Ковальова С. О.2 Вплив кількості стічних вод на роботу очисних споруд
1 КП «Славутич-Водоканал», м. Славутич
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
156
Антошкін О. А., Бардіян Р. О. Використання електростатичного поля для осадження пилу
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
158
Карамушко А. В., Подуфала Т. С. Розрахунок експлуатаційних показників комбінованого пиловловлюючого апарата
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
159
Максимов М. М., Давыдов В. О. Решение проблемы утилизации сброженного остатка биогазовых установок
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
161
Киричок П. О., Палюх О. О. Конструктивні особливості створення ергономічних і ресурсозберігаючих видів книжково-журнальних обкладинок
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
162
Денисова Н. М., Чернуха А. С. Аналіз шкідливих та небезпечних факторів, що виявляються під час виготовлення дерев’яних виробів
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
164
Вакал В. С.1, Гурець Л. Л.2 Кінетика вивільнення азоту з капсульованих гранул
1НДІ мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, м. Суми
2Сумський державний університет, м. Суми
165
Лукінюк М. Ю.1, Шамкіна С. С.2, Будзинська І.А.3 Новий стандарт на моторні оливи
1ПП «ДІСМА», м. Київ
2ТОВ «ГРОМ-ЕКС», м. Київ
3Національний авіаційний університет, м. Київ
166
Сторожук В. М., Олянишен Т. В., Ференц О. Б., Копинець З. П. Зниження виробничого шуму на межі житлової забудови методом екранування
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
167
Оборонов Т. Ю., Терезюк А. М. Доцільність регулювання індивідуальної системи опалення
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
169
Шульга Ю. І. Сушіння зерна за рахунок енергії відновлюваних джерел
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
170
Закладний О. О. Діагностика енергоефективності електромеханічних систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
172
Добровольська Л. Н., Собчук Д. С. Дослідження ефективності розподільних мереж електропостачання з відновлювальними джерелами енергії
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
174
Мачуга О. С. Енергетичний підхід у задачах вибору раціональних режимів роботи мобільних машин на ухилі
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
176
Єремєєв І. С.1, Єщенко О. І.2 Система управління теплоспоживанням енерго-ефективного будинку
1Національний Таврійський університет ім. В.І. Вернадського, м. Київ
2Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
178
Виноградов-Салтиков В. О., Єщенко О. І. Комплексний енергоаудит житлового будинку
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
180
Дешко В. І., Буяк Н. А., Голубенко О. О. Динамічна зміна показників теплового комфорту для приміщення з різною орієнтацією
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
182
Дешко В. І., Білоус І. Ю., Гурєєв М. В. Аналіз впровадження регулювання системи опалення за допомогою енергетичного моделювання
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
183
Ігнатишин В. В., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. Особливості просторово-часового розподілу сейсмічності закарпатського внутрішнього прогину та геодинамічний стан регіону
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інститут геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України
185
Кулик Б. І. Цільове управління реактивною потужністю при моделюванні режимів роботи електричних мереж
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
187

СЕКЦІЯ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ. ЕЛЕКТРОНІКА

Shlykov V.1, Kotovskyi V.1, Dubko A.2 Temperature monitoring for high frequency welding of cardiac tissues
1 National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
2 E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv
189
Филоненко С. Ф., Стахова А. П. Статистические амплитудные параметры акустической эмиссии при нормальном и катастрофическом износе обрабатывающего инструмента
Национальный авиационный университет, г. Киев
190
Feshanych L. І. Informative technology of early diagnosis of deviated gas compression process based on the analysis of phase portraits
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk
192
Kolosova E. P., Kolosov A. E. Features of geometric modeling in the design of structural and technological means for the formation of polymer composites
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
193
Гетун Г. В. , Безклубенко І. С., Баліна О. І. Дискретизація стохастичних сигналів в системах масового обслуговування
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
195
Сінько І. С., Гуріна Д. Д., Ситарук І. А. Програмний модуль орієнтування засобу пересування у гіпермаркетах
Одеський національний політехнічний університет, м. Одесса
196
Лахно В. А., Плиска Л. Д. Модель для опису процесу інвестування у кібербезпеку
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
198
Безвесільна О. М. Оцінка стану гірогравіметра АГС з цифровою обробкою інформації
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
199
Сінкевич О. В. Розроблення програмного забезпечення для параметризації компонентів досліджуваної CAD моделі SolidWorks
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
201
Сторчак А. С. Вразливості систем обробки державних інформаційних ресурсів
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
203
Дубягін О. Б. Ефективність керуючого впливу в системі показників міжрівневого балансу204
Кузовик В. Д., Кучеренко В. Л., Монченко О. В. Стратегія експлуатації біомедичних комплексів за фактичним станом
Національний авіаційний університет, м. Київ
206
Монченко О. В., Філіпова Ю. К. Оцінювання біоритмів та фаз сну пілотів під час льотної діяльності
Національний авіаційний університет, м. Київ
208
Pakhaliuk B.1, Shevchenko V.1, Derkacz P.2 Сomparative evaluation of ferrite shielding designs in inductive power transfer systems
1 Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine,
2 Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland
209
Морозова І. В. Особливості оцінювання чутливості систем навигації
Національний авіаційний університет, м. Київ
211
Лапіна О. В. Аналіз способів і методів розробки метрологічного забезпечення контролю технічного стану автотранспортних засобів
Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса
213
Лукань Т. В., Ільків Н. В. Cтворення керуючого автомата на основі жорсткої логіки у середовищі ISIS PROTEUS
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
215
Мельников О. В., Безвершнюк К. О., Кулинич В. М. Імітаційне моделювання в біокібернетиці
Національний авіаційний університет, м. Київ
216
Пастернак В. В., Ільчук Н. І. Прогнозування мікроструктури неоднорідних матеріалів за допомогою комп’ютерного моделювання
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
218
Ярова І. А., Сконечний В. В., Собянін І. В. Проектування портативного електрокардіографа для внеамбулаторної єкспрес-кардіометрії
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
219
Буриченко М. Ю. Оцінювання якості медичних послуг
Національний авіаційний університет, м. Київ
221
Іванець О. Б. Методика оцінювання гомеостазу
Національний авіаційний університет, м. Київ
223
Мелешко Є. В., Охотний С. М., Босько В. В. Розробка програмного забезпечення для збору та аналізу даних із соціальних мереж
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
225
Єременко В. С., Осінцева М. Б. Модель породження сигналу складної форми
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
227
Мойсеєнко В. С., Артеменко Д. Д. Прогнозування ризику розвитку захворювань
Національний авіаційний університет, м. Київ
228
Кузьмич Л. В.1, Ігнатенко П. Л.2 Теоретичні основи побудови приладової системи вимірювання напружено – деформованого стану складних конструкцій
1Національний авіаційний університет, м. Київ
2Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
230
Мальована А. П.1, Желіба Д. В.2 Створення об’єктів засобами ОpenGL
1Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міської ради, м. Чернігів
2 Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, м. Чернігів
232
Оксанич И. Г. Онтологическая модель задачи синтеза структуры управляемой системы
Кременчуцький національний університет, м. Кременчук
233
Іванець С. А. Апаратні методи верифікації систем на пліс
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
236
Тігарєв В. М., Клименко С. А. Симуляція механічних навантажень на систему двохосьової сонячної батареї
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
237
Собова С. Ю. Система для проведення синергетичних процедур
Національний авіаційний університет, м. Київ
239
Лахно В. А., Порохня І. М. Методи та інформаційні технології кластерного аналізу надзвичайних ситуацій в СМАРТ-сіті
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
241
Бивалькевич М. О., Журко В. П. Порівняльні характеристики побутових джерел світла
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
242
Кришнев Ю. В.1, Приступа А. Л.2, Безручко В. М.2 Вибір датчика рівня води для автономних станцій гідрологічного моніторингу
1Гомельський державний технічний університет ім.П.О.Сухого, м. Гомель, Республіка Білорусь 2Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
244
Орнатський Д. П., Добржанська Б. В. Прецизійний вимірювальний перетворювач активної потужності
Національний авіаційний університет, м. Київ
246
Яценко С. І., Єршов Р. Д. Принцип синтезу ядра дельта-сигма модулятора довільного порядку і розрядності за допомогою VHDL
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
247
Базів О. І. Удосконалення системи автоматизації процесу очищення вуглеводневих газів розчином лугу на основі гібридних мереж
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
249
Бардін О. О. Інтегрована система управління для протитанкових комплексів з оптоволоконними каналами зв’язку
Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, м. Чернігів
251
Шингалов Д. В. Використання алгоритмів нечіткої логіки у рекомендаційних системах
Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
252
Zhivkov A., Sobko Т., Akoian P., Galickiy І. The modelling of the group delay in metamaterial cells
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
254
Назарчук М. А. Методичний підхід до оцінювання функціонального стану
Національний авіаційний університет, м. Київ
256
Граф М. С.1, Квасніков В. П.1, Ігнатенко П. Л.2 Побудова алгоримту навчання нейронної мережі в безпілотних повітряних суднах
1Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
257

СЕКЦІЯ 9. ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

Anna Verbytska Quadruple helix approach: quality assurance of knowledge production and national competitiveness
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
259
Алхасов С. Я. Изучение экономической терминологии в иностранной аудитории
Азербайджанский университет кооперации, г. Баку, Азербайджан
260
Ющенко Н.Л. До питання підтримки технологічної індустрії владою на рівні країни
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
262
Коломієць Н. В., Хименко А. О. Злочини проти безпеки виробництва
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
264
Радько О. В., Мельник В. Б., Ільїна О. А. Аналіз основних змін у новій версії стандарту з менеджменту ризику ISO 3100
Національний авіаційний університет, м. Київ
266
Острянко Т. С. Методи дослідження виробничої адаптації  працівників різних типів підприємств
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
268
Коленіченко Т. І. Особливості побудови ефективної системи мотивації для працівників підприємств
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
269
Левицька Н. С. Розвиток підприємливості у студентів різних спеціальностей Чернігівського національного технологічного університету
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
271
Ємельянова О. М., Титок В. В. Методичні основи управління якістю будівельної продукції
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
272
Гадиров Низами Изафеддин оглу. Проблемы подготовки будущих учителей иностранного языка
Бакинский славянский университет, г. Баку, Азербайджан
274
Багирова С. Б. Особенности обучения устной коммуникации на иностранном языке
Бакинский славянский университет, г. Баку, Азербайджан
275
Алхасов Я. К. Некоторые вопросы определения содержания обучения иностранным языкам в Азербайджане
Бакинский славянский университет, г. Баку, Азербайджан
277
Асадзаде Расима Фархад газы. Изучение мифологизма и мистицизма в азербайджанской аудитории (на примере романа Джона Фаулза «Коллекционер»)
Азербайджанский университет языков, г. Баку
279