КЗЯТПС-2018

Зміст збірника матеріалів конференції КЗЯТПС-2018 Том 1

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Шинкаренко В. Ф. О природе структурных параллелизмов в эволюции технических систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
14
Повстяной О. Ю. Прогнозування закономірностей формування структури та властивостей пористих порошкових матеріалів
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
18
Іванов М. І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. Дослідження регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів типу PVC 1. Для LS – гідроприводів мобільних машин
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
20

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ

СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Radzevich S. P. Three fundamental laws of gearing: for gear design and gear production
RICARDO, Inc., USA
21
Рыжов Ю.Э., Абрамова С.Л. Управление свойствами поверхностных слоев деталей машин при финишной обработке
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев
23
Ель-Дахабі Ф. В.1, Кузнєцов Ю. М.2 Комбінаторний підхід до синтезу технічних систем на прикладі затискних механізмів
1Національна консерваторія мистецтв і ремесел (Ліван)
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
25
Злочевська Н. К., Лавріненков А. Д., Вишневський П. С., Щупіченко А. А. Збільшення механічних властивостей заготовок із титанового сплаву ВТ22 для подальшого виготовлення лопаток газотурбінного двигуна
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
27
Шахбазов Я. О., Широков В. В., Широков О. В., Паламар О. О. Підвищення ефективності експлуатації шліфувальних кругів
Українська академія друкарства, м. Львів
29
Грицай І. Є. Розвиток зубчастих передач та їх технологій на основі радіально-колового способу зубонарізання
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
31
Рудь В.Д., Савюк І.В., Самчук Л.М., Повстяна Ю.С. Утилізація окалини кувально-штампувального виробництва
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
33
Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. Триботехнічні властивості деталей тертя для середньоважких умов експлуатації
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
34
Васильєв А. В., Попов С. В. Дослідження способу ротаційного видавлювання зовнішніх профільних поверхонь
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава
36
Вовченко В. П.1, Малюшицький О. В.2 Розширення діапазону вимірювань на стенді для дослідження зусиль різання при свердлінні
1Полтавський коледж нафти і газу, м. Полтава
2Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава
37
Марчук В. І., Марчук І. В. Технологічне керування температурою безцентрового шліфування кілець роликопідшипників
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
38
Гальчук Т.Н. Обробка статистичних даних контролю точності виробів машинобудування за допомогою програмного продукту Minitab
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
39
Григор’єва Н. С., Шабайкович В. А. Віртуальна розробка модульних складальних процесів
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
40
Бурыкин В. В., Клименко С. Ан., Мельничук Ю. А., Рыжов Ю. Э., Муковоз С. Ю. Инструмент для подготовки кромок сотовых панелей перед вакуумной пайкой
Институт сверхтвердых материалов НАН Украины, г. Киев
42
Клименко С.А.1, Клименко С.Ан.1, Копєйкіна М.Ю.1, Хейфец М.Л.2 Контактування стружки із передньою поверхнею інструментів, оснащених композитамисBN-Sі3N4 (3 об.%), сBN-TіC (45 об.%)–Sі3N4 (3 об.%)
1Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ
2ДДВО «Центр» НАН Білорусі, м. Мінськ
44
Іваненко Є. В., Пащенко Б. С., Бойко Ю. І., Литвиненко О. А. Сучасні технології проектування у виробництві швидкозношуваних деталей обладнання
Національний університет харчових технологій, м. Київ
46
Дядя С. І., Штанкевич В. С. Визначення подачі для забезпечення рівномірного різання
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
48
Гончар Н. В., Степанов Д. Н., Мерлікова Ю. Р. Применение центрального композиционного анализа для определения рациональных режимов полирования дисковыми полимерно-абразивными щетками
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
49
Манько О. В., Стецько А. Є. Особливості протікання дифузії в процесі формування покриття під час комплексної зміцнювальної обробки
Українська академія друкарства, м. Львів
51
Рудик А. В., Венжега В. І., Пасов Г. В. Аналіз адекватності математичної моделі теплової напруженості торцевого шліфування
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
53
Калафатова Л.П., Рашков І.О. Особливості використання технологічних середовищ при шліфуванні крихких неметалевих матеріалів
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
55
Шевченко О. В., Беляєва А. Ю. Спеціальне інструментальне оснащення для розширення технологічних можливостей токарних верстатів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
57
Шевченко О. В., Гаталай О. В. Забезпечення точності обробки та стійкості технологічної системи токарного верстата при розточуванні
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
59
Пермяков О. А.1, Шепелев Д. К.1, Іщенко М. Г.2 Систематизація компонувань мобільного портативного технологічного обладнання
1Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
2ПАТ «Турбоатом», м. Харків
61
Олійник С. Ю. Підвищення функціональних властивостей антифрикційної поверхні підшипників рідинного тертя з бабіту Б83
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
62
Кондрашев П. В. Підвищення продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу керуванням формою газопорошкового струменя
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
63
Луців І. В., Волошин В. Н., Грицишин І. І. Розтискні оправки із сегментними цангами та конічними багатопрофільними поверхнями з рівновісним контуром
Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, м. Тернопіль
65
Ковальов В. Д., ВасильченкоЯ. В., Шаповалов М. В. Зміцнення твердосплавного різального інструменту для важкого машинобудування на основі обробки імпульсним магнітним полем
Донбаська державна машинобудівна академія, м.Краматорськ
67
Бондаренко М.О., Мельник І.В., Хандюк М.В., Бондаренко Ю.Ю. Підвищення зносостійкості прецизійних деталей мікропристроїв
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
69
Задорожня І.М., Задорожній М.О., Пономарьов Д.С., Сердюк М.А. Аспекти та критерії вибору приводної системи установок вібраційної обробки деталей
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
71
Пузырь Р.Г.1, Щипковский Е.В.2 Сравнение технологий изготовления стального диска колеса 1
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, г. Кременчуг
2 Научно-производственная фирма «Техвагонмаш» г. Кременчуг
73
Тулупов В.І., Онищук С.Г. Інженерія поверхні деталей після фрикційного електроімпульсного вигладжування з модифікуванням дисульфідом молібдену
Донбаська державна машинобудівна академія, м.Краматорськ
74
Кошель С.О., Кошель Г.В. Кінематичне дослідження складних механізмів з плоскими структурними групами вищого класу
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
76
Добровольская Л. Н, Куць Н. Г.,Собчук Д. С. Особенности разработки технологических процессов ремонтного производства
Луцкий национальный технический университет, Луцк
78
Ламнауер Н.Ю. Застосування ймовірнісно-статистичних методів оцінки якості технологічних процесів для забезпечення точності розмірів деталей при обробці різанням
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
79
Рябченко С.В., Гржибовский Б.Б., Сильченко Я.Л., Федоренко В.Т. Обеспечение качества шлифования зубчатых колес кругами из КНБ
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев
81
Струтинський В.Б., Скрипник В.С. Підвищення точності наземних роботизованих комплексів на основі раціональних співвідношень швидких переміщень виконавчого органу та його точних мікропереміщень
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
83
Струтинський В.Б., Бондаренко Н.Б., Келавець Ю.Р. Визначення нелінійних характеристик деформативності мобільного робота побудованого на основі механізмів із паралельними кінематичними зв’язками
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
84
Струтинський С.В., Семенчук Р.В. Динамічні властивості конвейерної системи для нанесення рідких покриттів на поверхню виробів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
85
Данильченко Ю.М. Моделювання похибок токарного оброблення внаслідок пружних деформацій системи «шпиндель-заготовка»
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
86
Майданюк С.В. Дослідження якості оброблення дисковими відрізними фрезами з різнонаправленими зубцями
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
87
Біланенко В.Г., Приходько В.П. Базування в технологічних процесах оброблення різанням
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
88
Біланенко В.Г. Проектування ефективних технологічних процесів оброблення різанням
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
90
Волох В.И., БуряА. И. Влияние температуры на структуру и магнитные свойства сталей
Днепровский государственный технический университет, г. Каменское
92
Буря А. И.1, Томина А. – М. В.1, Теренин В. И.2 Влияние термостойкого волокна лола на прочностные свойства органопластиков
1Днепровский государственный технический университет, г. Каменское
2Всероссийский научно-исследовательский институт полимерных волокон
94
Сиромятніков П.С. Логістична система внутрішньовиробничого управління матеріальними потоками промислового підприємства
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
95
Кошель С.О., Кошель Г.В. Структурне дослідження складних механізмів з плоскими структурними групами вищого класу
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
96
Тришин П.Р. Влияние режимов обработки на износ дисковой полимерно-абразивной щетки
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье
98
Чернета О.Г.1, Буря О.І.1, Набережна О.О.1, Волощук Р.Г.2 Технологія відновлення і зміцнення поверхневого шару деталей автомобіля
1 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
2 ПАТ «Дніпро-Азот»
100
Приходько В.П. Автоматизація формування та розмірного моделювання маршрутів оброблення отворів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
102
Мироненко Є.В., Полупан І.І., Міранцов С.Л. Підвищення ефективності процесу відновлення колісних пар на колісотокарних верстатах
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
103
Максименко І. С., Гаврушкевич А. Ю., Гаврушкевич Н. В. Системи числового програмного керування – вимога сучасного виробництва
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
105
Кальченко В. І., Сіра Н. М., Кужельний Я. В., Кальченко Д. В. Дослідження сил різання абразивного зерна під час процесу шліфування
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
106
Литвин О.В., Кравець В.О. Захват мобільного робота для маніпулювання небезпечними об’єктами
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
108
Литвин О.В., Ящук І.Р. Структурно — морфологічний синтез затискних патронів токарних верстатів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
110
Литвин О. В., Гаврушкевич Н. В., Ільічов А. В. Вплив жорсткості затискного патрона на точність обробки
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
112
Романенко В.В. Технологія виготовлення гнутих біметалів при з’єднанні пластин за допомогою потужного джерела енергії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
114
Романенко В.В. Особливості реалізації технології виробництва алюмо-сталевих біметалів при з’єднанні пластин потужним джерелом енергії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
116
Головко Л.Ф., Романенко В.В., Блощицин М.С., Салій С.С. Лазерно – ливарні процеси виготовлення біметалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
118
Головко Л.Ф., Романенко В.В., Блощицин М.С., Салій С.С., Свічкар І.В. Кір’янова К.О. Застосування індукційного нагрівання при лазерно-ливарній технології виробництва біметалів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
119
Процишин В.Т., Кравець С.В. Вплив змащувальних характеристик мастильно-холодильних рідин на їх технологічні властивості НДІННП “МАСМА” Міненерговугілля, м. Київ120
Міщук О.О., Велігорська Ю.В., Годун Б.О., Яворська З.С. Мастильні синтез-матеріали для функціональних покриттів
Науково-дослідний інститут НДІННП “МАСМА”, Міненерговугілля, м. Київ
122
Міщук О.О. Квантово-розмірні релаксаційні ефекти структурних перетворень тертьової контактної зони.
Науково-дослідний інститут НДІННП “МАСМА”, Міненерговугілля, м. Київ
124
Новік М.А., Юрчишин О.Я. Оптимізація процесу виконання затиску та розтиску гідромеханічного трикамерного затискного патрона
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
126
Тігарєв В.М., Гончаренко А.О., Медведєв А.А. Розробка технології створення та аналізу параметричної моделі рами електроскутера
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
128
Сусла Д.В., Стельмах Н.В. Покращення продуктивності виробництва за рахунок сучасної методології Design for Assembly
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
130
Осадчий О.А.1, Рижук Я.О.1, Девін Л.М.2 Зменшення ймовірності руйнування різальних пластин з КНБ за рахунок збільшення демпфуючих властивостей державки різця
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
2 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, м. Київ
131
Осадчий О.А., Доценко О.К. Вплив демпфування різальної пластини з КНБ на шорсткість обробленої поверхні
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
133
Мозговий О.В.1, Тітов А.В.2, Герасимова О.В.3 Використання механічної спектроскопії при оцінюванні ефективності поверхневого пластичного деформування алмазним вигладжуванням
1 Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
3 Національний авіаційний університет, м. Київ
134
Буховець В.М. Забезпечення радіальної точності обробки конструкторсько-технологічними методами на токарних верстатах
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль
136
Тарган Д.В., Майборода В.С. Вплив розташування мітчиків в робочій зоні верстату на параметри якості їх робочих поверхонь при магнітно-абразивному обробленні
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
137
Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Слободянюк І.В., Коцун Ю.В. Вплив режимів магнітно-абразивного оброблення на шорсткість плоских поверхонь
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
139
Олійник О. Ю.1, Рубанка М. М.2 Доцільність використання в приводі круглов’язальної машини відцентрової фрикційної муфти з регульованим крутним моментом
1 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
2 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
141
Веселовська Н.Р., Малаков О.І. Принцип роботи та основні пристрої самохідної косарки-плющилки на прикладі КПС-5Б
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
143
Chupryna V.M. Simulation of the spatial stiffness of technological robots by parts
State Research and Development Center of the Armed Forces of Ukraine, Chernihiv
145
Дмитрієв Д. О., Войтович О. А., Чурсов С. О., Баль О. Д. Застосування багатокоординатних механізмів в якості випробувальних стендів шин автотранспорту
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
147
Буря О.І., Єрьоміна К.А. Вплив самофлюсуючого сплаву на зносостійкість металополімерів Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське 149
Анастасенко С.М., Григурко І.О. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування
Первомайська філія Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Первомайськ
151
Денисюк В.Ю., Симонюк В.П., Лапченко Ю.С., Красовський В.В. Технологічне керування температурою на операціях безцентрового шліфування робочих поверхонь роликів підшипників
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
154
Danylenko O. V., Chechotkina A. M. Computerized research of temperature deformations of a machine
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute“
156
Мазанко В.Ф., Богданов С.Е., Богданов Е.И., Ворона С.П. Взаимодействия сплава ВК 8 со Ст. 20 при электроискровом легировании
Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, г. Киев
157
Мазанко В.Ф.1, Филатов А.В.1, Шипицын С.Я.2, Степанова Т.В.2 Особенности поведения углерода в сталях в условиях испытаний на усталостную выносливость
1 Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, г. Киев
2 Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев
159
Юрченко Ю.Д. Оптимізація режимів різання при чистовому точінні аустенітних сталей різцями з внутрішнім тепловідведенням
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
161
Пилипенко О.І. Ресурсоощадні технології виробництва деталей машин
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
163
Єрмоленко В.М. Перспективи використання композитів на основі кубічного нітриду бора при фрезеруванні поверхонь деталей з важкооброблюваних сплавів на основіFe-C
Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН України, м. Київ
165
Солод В.Ю., Кашинський І.С. Шліфувальні круги на основі поліімідів
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
167
Шульга А.С., Музичка Д.Г., Сошенко С.В., Шульга Р.О. Дослідження кутової жорсткості кільцевих напрямних
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
168
Бойко І.А. Використання показника питомої жорсткості при визначенні частот власних коливань шпиндельного вузла багатоцільового верстата
ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя
170
Верба І.І., Даниленко О.В. Ремонтуємо, модернізуємо чи купуємо нове: «За» і «Проти»
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
172
Verba I. I., Danylenko O. V. We repair, modernize or buy new: «For» and «Against»
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute“
174
Пуховський Є.С., Кореньков В.М., Розанов В. Розробка постпроцесора для 4-осьової обробки на верстаті з ЧПК
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
176
Зигуля С. М. Дослідження геометричних розмірів циліндрів поліграфічних машин
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
177
Петришин А. І., Оцінка точності обертання шпиндельного вузла на опорах кочення з використанням методу непрямого вимірювання коливань
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
178
L.A. Prots, V.I. Lavrinenko, V.F. Molchanov, V.Yu. Solod Evaluation of reliability of injury in the finish formulation of optical surfaces of borosilicate glass with semiconductor CDS nanocrystals at the execution of the machining processes
1 Institute of electron Physics National academy of sciences of Ukraine, Kyiv
2 Institute of superhard materials named after V.M. Bakul National academy of sciences of Ukraine, Kyiv
3 Dnieper State Technical University, Kamenskoe
179
Кальченко В. В., Венжега В. І., Литвин О. О., Кальченко Д. В. Дослідження процесу двостороннього шліфування торців різного діаметру кругами з калібруючими ділянками та без них
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
181
Єрошенко А. М., Кальченко Д. В. Дослідження процесу двостороннього шліфування торців циліндричних деталей орієнтованими кругами з калібруючими ділянками
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
183
Яшина Т. В.1, Динник О. Д.2, Залога В. О.3 Автоматизована оцінка якості виробничих процесів машинобудівного підприємства
1 Сумський державний університет, м. Суми
2 Конотопський інститут СумДУ, м. Конотоп
185
Чернишов О.О.1, Чернишов О.В.2, Трикіло А.І.2, Чухно С.І.2, Швачка А.В.2, Продан А.Н.2 Підготовка шламів шліфувальних верстатів до металургійного переплаву
1 Дніпровський металургійний комбінат, м. Кам’янське
2 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
186
Кореньков В.М., Ткач І.І., Крачков В. Застосування алгоритму Ant Сolony Оptimization для вирішення задачі календарного планування
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
187
Буря О.І.1, Калініченко С.В.2, Начовний І. І.2 Оганопластики на основі фторполімеру
1 Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
2 Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро
189
Роп’як Л. Я., Шовкопляс М. В., Витвицький В. С. Особливості розрахунку припусків на механічну обробку деталей з хромовими покриттями
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
191
Пригоровська Т.О. Аналіз сучасних технологічних процесів виготовлення доліт типуPDC
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
192

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ ТА МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

Кравченко В. И. Математическая модель для АРМ бригадира деревообрабатывающего цеха
Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
193
Максимів Ю. В., Бехта П. А., Щупаківський Р. Б. Дослідження зміни кольору шпону берези та вільхи при термомеханічному ущільненні
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
194
Мачуга О. С.1, Яхно О. М.2, Библюк Н. І.1 Наукові засади інтегрованого енергозабезпечення технологічних процесів лісозаготівлі із відновних джерел
1 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
2 Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
197
Копанський М.М. Вплив вмісту і розмірів частинок ріпакового наповнювача на міцність арболіту
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
199
Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Вплив мінеральних речовин покриття на ефективність захисту деревини від дії полум’я магнію
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
201
Козак Р. О. Розроблення технологічної схеми виготовлення стружкових плит з використанням соломи
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
202
Тігарєва Т. Г.1, Тігарєв А. М.2 Моделювання системи регулювання процесу сушіння тирси
1 Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса
2 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, м. Одеса
204
Лютий П.В., Ортинська Г.Є., Виготовлення деревинно-полімерних комозитів полоским способом
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
206
Пінчевська О. О., Горбачова О. Ю. Колористичні характеристики термообробленої деревини різних порід
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
208
Денисюк В. А., Кушпіт А. С., Кушпіт О. М. Аналіз впливу виду з’єднань за шириною на формостійкість меблевих щитів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
209
Новицький С.В. Щодо властивостей сухостійної деревини сосни звичайної
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
211
Буйських Н.В. Дослідження впливу складу лакофарбового матеріалу на адгезійну міцність
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
213
Заворотнюк О.В. Практичні рекомендації щодо прогнозування довговічності плит MDF
ТОВ «НІТ-ГРУПП», м. Бердичів
214
Тимик Д.В. Зменшення токсичності карбамідоформальдегідних смол додаванням органічних наповнювачів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
215

СЕКЦІЯ 3. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОЇ ГІДРАВЛІКИ ТА ПНЕВМАТИКИ

Андренко П. М.1, Лебедєв А.Ю.2 Критерій оцінки технічного рівня елементів систем гідроприводів
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 ТОВ «ХЗТФ «Моторімпекс», м. Харків
217
Доценко О., Стельмах Н.В. Проектування повітряних трубопроводів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
220
Орловський Б. В. Комп’ютерна кінематика програмно керованого механізму машин легкої промисловості для двох операцій при одному циклі роботи
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
221
Миронов К. А., Олексенко Ю. Ю. Механічний вплив динамічних явищ на радіально-осьові гідротурбіни при нестандартних умовах
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
223
Іванов М.І., Ковальова І.М. Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
224
Іванов М.І., Гречко Р.О. Моделювання роботи гідростатичної трансмісії типу ГСТ 90
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
226
Циба О.А. Локалізація активної зони реактора в кавітаційному емульгаторі вихрового типу
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
228
Закревський В.П. Дослідження впливу параметрів насоса типу PVC 1 на якість витратних характеристик
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
229
Медведєв С.В. Моделювання процесу видалення відходів в трубопроводі вакуумної системи літака
Державне підприємство «АНТОНОВ», м. Київ
231
Аврунин Г.А. О методике обучения современному объемному гидроприводу в высшей школе
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков
232
Семінський О. О., Семінська Н.В., Косенко В.В. Експериментальне дослідження кінетики емульгування в одноступінчастому роторно-пульсаційному апараті проточного типу
Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ
234
Гречка І. П.1, Хованський С. О.2, Свинаренко М. С.3 Надійність гідроагрегату обертання
1 Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
2 Сумський державний університет, м. Суми
3 Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків
235
Бадах В. М., Браженко В. М. Гідродинаміка рідини у поверхні та в отворах проникного фільтроелемента ротаційного фільтра
Національний авіаційний університет, м. Київ
237
Слабий О. О., Никифорчин Ю. М., Ільків Н. В. Моделювання динаміки роботи двоступеневого компресора шляхом побудови його імітаційної моделі в мові Modelica
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
238
Світлої памяті Олександра Кириловича Караулова241

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Будаш Ю. О., Плаван В. П., Ступа В. І. Вплив умов високошвидкісного формування поліпропіленових волокон на їх фізико-механічні характеристики
Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ
14
Корнієнко Я. М., Любека А. М. Особливості роботи механічного диспергатора при грануляції у псевдозрідженому шарі
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
16
Корнієнко Я.М., Гайдай С.С., Сачок Р.В. Моделювання автоколивального режиму неоднорідного псевдо зрідження
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
18
Колосов О. Є. Модифікація як базовий напрямок удосконалення технологічних та експлуатаційних характеристик традиційних і наномодифікованих рідких полімерних середовищ та зміцнених полімерних композитів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м.Київ
20
Добролюбова М. В, Клєвцова М. О. Оцінювання стабільності багатопараметричного технологічного процесу при кореляції його показників
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
21
Гуменюк О. Л., Ксенюк М. П., Козлов М. В. Реологічні властивості напівфабрикатів з добавкою конопляного шроту для приготування хліба білого
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
23
Орловський Б. В., Полевий Р. І. Комп’ютерна кінематика 2D-механізму програмованого відбору голководів з голками вишивального автомату
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
25
Дворжак В.М. Застосування механізмів з кінематичною парою, що змінюється, для приводу вушкових голок основов’язальних машин
Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
27
Березін Л. М. До розрахунків деталей на міцність та надійність
Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ
29
Денисова Н. М., Кузьменко Л. А. Дослідження використання лактулози в технології виробництва діабетичних хлібобулочних виробів
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
31
Топоров А.А., Третьяков П.В. Обобщенные критерии оценки надежности элементов химического оборудования
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск
33
Самохвалова О.В., Олійник С.Г., Лапицька Н.В., Степанькова Г.В. Щодо перспективності використання шроту зародків пшениці в технології житньо-пшеничного хліба підвищеної харчової цінності
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
35
Скрипник С.П., Шумний Ю.Д. Використання вторинного ПВХ у виробництві труб для меліорації та водного господарства
1 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2 ПАТ «Хімтекстильмаш», м. Чернігів
37
Гулієнко С.В., Лещенко О.А. Експериментальне визначення опору шару концентраційної поляризації при зворотному осмосі
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м.Київ
41
Кайдаш М.Д. Визначення розподілу міжшарового тиску для завданої густини текстильних паковок
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
43
Городиська О. В.1, Гревцева Н.В.1, Буштрук І.В.2 Дослідження реологічних властивостей кондитерської глазурі з додаванням порошків з виноградних кісточок
1 Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
45
Зінько Р.В., Тодавчич С.І. Використання резонансних режимів в дозувальному обладнанні
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
47
Буря О. І., Шогенов В. М., Гращенкова М. О. Тертя та зношування кополімеру БСП-7, армованого термостійким хімічним волокном
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
49
Протченко О.І., Корольов О.О. Розробка технології та вивчення властивостей хлібобулочних виробів із застосуванням лляного борошна
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
50
Морозова Н. В., Корольов О.О. Покращення органолептичних та фізико-хімічних показників борошняних кондитерських виробів з використанням сорбіту
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
52
Сівецький В.І., Куриленко В.М., Поліщук О.В. Екструзійно-інжекційний спосіб формування погонажних виробів з введенням інтелектуальних датчиків
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
54
Акимов О. О.1, Манойленко О. П.2, Завертаний Р. С.2 Дослідження впливу кінематики перемотувального механізму машини БП-340 на статичну силу притискування укочуючого ролика до бобінотримача
1 Державний науково-випробувальний центр ЗС України, м. Чернігів
2 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
56
Петруша О.О., Шуліка А.О. Попередження виникнення небезпечних факторів при виробництві горошку зеленого консервованого
Національний університет харчових технологій, м. Київ
58
Петруша О.О., Литвин Д. О. Впровадження міжнародного стандарту IFSна молокопереробних підприємствах
Національний університет харчових технологій, м. Київ
59
Бакалов В.Г. Аналіз факторів, які впливають на динамічні та механічні властивості композита з вуглецевими нанотрубками на основі епоксидної матриці
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
61
Корнієнко Я.М., Денисенко В.Р. Підвищення ефективності процесу грануляції за рахунок введення в автоколивальний режим псевдозрідження
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
63
Білей-Рубан Н.В., Білей В.І. Особливості забезпечення функціональності  пальтового асортименту одягу з врахуванням технологічних властивостей основних матеріалів
Мукачівський державний університет, м. Мукачеве
64
Білей-Рубан Н.В., Романюк Т.І. Технологічні прийоми трансформації дефектів трикотажних полотен в «ефекти» декорування виробів
Мукачівський державний університет, м. Мукачеве
66
Лотоцька О. І. Дослідження стійкості і довговічності відбитків з металу виготовлених термосублімаційним друком
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
68

СЕКЦІЯ 5. ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ

A. Kostin1, V. Martunenko1, A.Maluy2 KMKH and KMKHS alloying wear-resistant materials temperaure interval
1 Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev
2 Zorya-Mashproekt Gas Turbine Research and Development Complex, Nikolaev
69
Гаєвський О.А. Змінюваність ширини шва при зварюванні у суміші захисних газів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м.Київ
70
Кіяновський М.В., Цивінда Н.І., Іванова О.Р. Аналіз впливу кількості наплавлень на твердість поверхонь відновлених деталей
ДВНЗ «Криворізький  національний університет» м. Кривий ріг
71
Kulinich M.V., Kosintsev S.G., Liapina K.V., Ustinov A.I. Process of brazing in conditions of local heating of the joint zone
Ye.O.Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine
74
Андрущенко М.І., Капустян О.Є. Осіпов М.Ю., Куликовський Р.А., Акритова Т.О. Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
75
Березін Л.Я., Руденко М.М. Вплив хімічного очищення діелектрика на процес зварювання в електричному полі високої напруги
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
77
Фальченко Ю.В., Петрушинець Л.В., Федорчук В.Є., Шинкаренко В.С. Виготовлення тришарових стільникових панелей з алюмінієвих сплавів
Інститут Електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, м. Київ
79
Гаєвський В. О. Розрахунок часу подовження виробничого циклу зварювання внаслідок виникнення дефекту
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м.Київ
80
Размышляев А. Д.1, Агеева М. В.2 Методика расчетно-экспериментального определения магнитной проницаемости материалов, применяемых при дуговой сварке
1 ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь
2 Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
81
Болотов Г. П., Болотов М. Г., Пустовойт Х. М. Визначення впливу зовнішніх збурень на стабільне існування тліючого розряду в умовах зварювального нагріву
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
82
Болотов Г. П., Болотов М. Г., Прибитько І. О., Бадай М. В. Застосування газорозрядної плазми тліючого розряду в процесах отримання тонкоплівкових металопокриттів
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
84
Голуб Д. М. Эффективные электродные материалы для наплавки режущего и штампового инструмента
Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
85
Ганєєв Т. Р., Прибитько І. О., Бадай М. В. Розробка технології наплавлення криволінійних елементів подвійного призначення
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
86
Герцрикен Д.С.1, Богданов С.Е.1, Мазанко Ф.В.1, Миронов Д.В.2 Изучение накопления инертных газов в приповерхностных слоях алюминия
1 Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова НАН Украины, г. Киев
2 Самарская государственная сельскохозяйственная академия, г. Самара
88
Олексієнко С. В.1, Руденко М. М.1, Ющенко С. М.1, Найдьон М. Ю.1, Мартиненко В. О.2 Електродугове наплавлення молібдену на графіт
1 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2 Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова, м. Миколаїв
90
Сєліверстов І. А. Визначення механічних властивостей покриттів методом склерометрії
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
91

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ У БУДІВНИЦТВІ. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Терещук О.І., Сахно Є.Ю., Буренін О.І. Проведення тепловізійного моніторингу малоповерхових будівель та споруд
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
93
Никитенко М. И.1, Дубатовка И.П.2 Опыт проектирования и выполнения инъекционного упрочнения грунтов в основаниях фундаментов полимерными смесями на объектах Республики Беларусь
1 Белорусский национальный технический университет, г. Минск
2 ЧПУП «Моноракурс», г. Минск
95
Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Сучасні ефективні стінові матеріали-товарозамінники
Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
97
Єрьомін А.В. Підвищення енергетичної ефективності вітчизняних будівель і споруд шляхом здійснення термомодернізації
Київський національний університет будівництва та архітектури, м.Київ
99
Кочевих М. О. Вивчення можливості отримання декоративного щебеню для ландшафтного дизайну з продукту рециклінгу бетону
Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
100
Савенко В.І.1, Доценко С.І.2, Клюєва В.В.1, Пальчик С.П.1 Генетичний підхід до ділової досконалості та ізоморфізм структури будівельної організації
1 Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
2Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
101
Драпалюк М.В.1, Пилипенко В.М.2 Дослідження причин руйнування бетонних виробів у біоагресивних середовищах
1Одеська державна академія будівництва и архітектури, м. Одеса
2Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів
103
Дешко В. І., Білоус І. Ю., Голубенко О. О. Динамічні методи розрахунку у будівництві та поширені технології утеплення
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
105
Грабовський А.П., Бондарець О.А. Мікромеханіка руйнування конструктивних деталей та споруд
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
107
Васильєв Є. А., Павельєва А. К. Підбір параметрів мембрани для визначення величини тиску в трубопроводі
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава
109
Булавка О. І., Соколенко С. В. Статистичні методи аналізу виробничого травматизму у будівельній галузі
Відокремлений структурний підрозділ Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва, м. Тальне
110
Литвиняк О.Я. Розрахунок шарувато-залізобетонно-пінобетонних плит перекриття
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
111
Сторожук В.М., Ференц О.Б., Копинець З.П. Проблеми системи підготовки інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
112
Мікуліч О.А., Шваб’юк В.І. Метод дослідження напруженого стану неоднорідних середовищ за нестаціонарного навантаження
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
114
Ігнатишин В.В. Cучасні горизонтальні рухи земної кори в зоні Оашського глибинного розлому та сейсмічність закарпатського внутрішнього прогину
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України
116
Корнієнко М.В., Шепетюк Г.О., Корзаченко М.М., Мовчан В.О. Конструктивні особливості будівель і споруд об’єктів культурної спадщини м. Києва та їх класифікаційні ознаки
Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
118
Зоценко М.Л., Винников Ю.Л. Сучасна практика проектування та зведення основ і фундаментів, які споруджують без виймання ґрунту Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава119
Корнієнко М.В.1, Жук В.В.1, Корзаченко М.М.2 Оцінка ефективності запропонованого варіанту підсилення фундаменту малоповерхового будинку
1 Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
121
Шульга Ю. І. Ресурсоенергозбереження під час проектування та експлуатації об’єктів підземного будівництва
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м.Київ
123
Корнієнко М. В., Ндінга М. Р. Геотехнічні розрахунки при проектуванні основ і фундаментів  будівель в екваторіальній частині Африки
Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ
124
Барбаш М.І. Кінематичне формування поверхонь з використанням кривих другого порядку
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
125
Дешко В.І., Буяк Н.А., Бессальнова О.Р. Оцінювання зміни рівня теплового комфорту при утепленні шкільної будівлі
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
127
Завацький С.В., Павленко В.В. Град Чернігів: історія містобудівного розвитку
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
128
Дубенець В. Г., Савченко О. В., Деркач О. Л. Нестаціонарні демпфірувані коливання споруди з урахуванням взаємодії з основою
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
131

СЕКЦІЯ 7. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ, ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

K.Krasovska, Сybersecurity in banking sector. Long-term perspective
Taras Shevcenko National University of Kyiv
134
Sinkevych O.V. Software and algorithmic support for working with cellular automata
IT Department, Ukrainian National Forestry University, Lviv
136
Tychkov V.V., Halchenko V.Ya., Trembovetska R.V., Kunytska L.H. The use of a single-parametric regeptional analysis for chrome(vi)-selective electrode manufacture parameters of modeling and optimization
Cherkassy State Technological University, Cherkassy
138
Pakhaliuk B.P., Khomenko M.A., Revko A.S., Husev A.A. Distributed autonomous delivery system based on mobile robots with wireless charging
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
140
Kryshneu Y.1, Prystupa A.2 Transboundary hydro-meteorological and environmental monitoring system of dnipro river (theorems-dnipro)
1 Educational Institution «Sukhoi State Technical University of Gomel», Gomel
2 Chernihiv National University of Technology, Chernihiv
142
Колосова О. П. Геометричне моделювання при проектуванні конструктивно-технологічних параметрів формуючих засобів
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
143
Ігнатенко П. Л.1, Петров Ю. І.2 Основні види невизначеності при вимірюванні шкірно-гальванічної реакції
1 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2 Національний авіаційний університет, м. Київ
144
Крячок С.Д., Мамонтова Л.С. Лідарне знімання ландшафту та перешкод в районах аеропорту
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
145
Ситников О.П. Керована електричним полем фазова рідкокристалічна дифракційна ґратка як елемент оптоелектронних вимірювальних систем
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
147
Ісаченко А.О.1, Ігнатенко П.Л.2 Структура комп’ютеризованої системи кутових та лінійних положень вимірювальної руки
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
149
Шелуха О.О.1, Ігнатенко П.Л.2 Особливості моделей прийняття рішень в складних технічних системах
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
151
Богдан М. П., Кравченко В. И. Информационная модель поддержки деятельности менеджера контакт — центра машиностроительного предприятия
Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
152
Кравченко В.И., Жартовский А.В., Карягин Ж.Г., Ларичкин А.В. Моделирование наилучшего приближения экспериментальных даннях
Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
154
Добровольська Л.Н., Собчук Д. С. Ефективність електричних мереж- запорука енергетичної безпеки держави
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
155
Анісімов В. В., Гармаш О. І., Митрохін О. А., Клименко А. В. Розробка нейронної мережі для класифікації токарних різців
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро
157
Митрохін О. А., Анісімов В. В., Удовенко М.Ю., Малаєв М. В., Клименко А. В. Порівняння розрахунку валів з використанням Solidworks Simulation та класичного підходу опору матеріалів
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро
159
Безвесільна О.М., Цірук В.Г. Cучасні стабілізатори озброєння
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
160
Кулик Б.І. Розміщення засобів штучної компенсації реактивної потужності при моделюванні режимів роботи електричних мереж 0,4-10 КВ
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
162
Волот О. І. ІT-рішення для сучасного підприємства: автоматизація обліку та управління Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів164
Катан В. А., Клим В. Ю. Особливості моделювання виникнення внаслідок удару руху пластинки, що знаходиться на поверхні рідини
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
165
Харевич А. С., Сорока С. О. Визначення глибини розповсюдження лазерного випромінювання в анізотропне середовище тіньовим методом
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
167
Валецький Б.П. Роботизовані склади
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
169
Монченко О.В., Мазуренко Є.І. Акустична система виявлення витоків рідини в трубопроводах
Національний авіаційний університет, м. Київ
171
Дуднік А.С. Методи визначення координат на основі дальності сигналу та обчислення позиції розташування у пристроях сенсорних мереж
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ
173
Даниленко Д.А. Система безпечних хмарних обчислень методами гомоморфного шифрування
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ
174
Перепадя О. В. Ідентифікація поперечних аберацій в рейтрейсинговій аберометрії ока
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
175
Лапіна О. В. Вдосконалення обробки та контролю інформації датчиків кутової швидкості в системі керування рухом транспортного засобу
Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса
176
Кузьмич Л. В. Непараметрична ідентифікація щільності розподілу вірогідності в складній постійно змінній завадовій обстановці
Національний авіаційний університет, м. Київ
178
Оборский Г. А., Прокопович И. В., Моргун Б. А., Моргун Ю. Б. Оценка контролируемых параметров динамики ветродвигателя методом моделирования
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
179
Антошкін О.А. Стратегія рішення задачі розміщення пожежних сповіщувачів як задачі сенсорного покриття
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
181
Клименко Т.Є., Талімонова Н.Л. Візуалізація оптичних захисних елементів поліграфічної продукції спеціального призначення
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
182
Хоменко А.С., Космач О.П. Моделювання руйнування композиційних матеріалів у випадку складного напруженого стану
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
183
Коваль А. О. Аналіз впливу нестаціонарності технологічних процесів на метрологічні характеристики вимірювальних інформаційних систем Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків185
Фешанич Л. І. Модель визначення зон втрати стійкості розв’язків системи диференціальних рівнянь для виявлення явища помпажу
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
187
Менжинська Т.В. Система дослідження робастного методу обробки даних між лабораторних вимірювань
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
189
Менжинська Т.В. Дослідження робастного S-методу до попередньо оброблених результатів лабораторних вимірювань
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
190
Сінько І. С., Дібров В.Г., Медведєв А.А. Автоматизоване проектування акустичних конструкцій
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
191
Сінько І.С., Балан В.О., Рабчук О.А. Проектування моделі засобу пересування у гіпермаркетах
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
193
Сінько І.С., Замятін М.І., Ланова Д.Д., Панченко А.О. Композиційне проектування моделі ювілейної медалі та практична реалізація на станку з ЧПУ
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
195
Копей В. Б. Прогнозування частоти відмов колон насосних штанг за допомогою ансамблів дерев рішень
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
197
Павленко П. М.1, Балушок К. Б.2, Захарчук Т. М.1, Темніков А. В.1 Методи та технологія інтеграції виробничих даних
1 Національний авіаційний університет, м. Київ,
2 ПАТ Мотор Січ, м. Запоріжжя
199
Вознюк А.В., Павленко П.М. Технологія представлення інформації на графових моделях
Національний авіаційний університет, м. Київ
201
Закладний О.О. Апроксимація автокореляційних функцій процесу електроспоживання електропривода
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
203
Пастернак В.В. Аналіз структурно-неоднорідних матеріалів за допомогою 3d моделювання
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
205
Кезля П.А.1, Захарченко С.С.2 Применение технологии виртуальной реальности в образовательных технологиях электроэнергетической сферы
1 Digital Engineering and Magic
2 ПАТ «Черниговоблэнерго», г. Чернигов
206
Доставалов В.В.1, Ігнатенко П. Л.2 Впровадження дирижаблів у системи захисту периметру та систем визначення ландшафту
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
208
Граф М.С.1, Ігнатенко П.Л.2, Модернізація та удосконалення інтелектуальних систем керування безпілотного повітряного судна
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
210
Шатохіна Ю.В.1, Клінцов Л.М.2, Ковалев А. В.3 Моделювання залежності концентрації спар від концентрації фосфатів у стічних та очищених водах
1 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
2 Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права, м. Чернігів
3 КП «Славутич водоканал», м.Славутич
212
Чейпеш В.В., Павловський О.М. Створення мікропроцесорної системи для пригнічення тремору верхньої кінцівки людини
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
214
Нестеренко А.О., Вислоух С.П. Імітаційне моделювання складних виробничих систем
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
215
Базів О. І. Підвищення ефективності автоматизації технічного процесу очищення вуглеводневих газів
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
217
Шам О.М., Тетерін І.Д. Структура автономної системи енергозабезпечення на базі відновлювальних джерел енергії
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Е.Пухова НАН України, м. Київ
218
Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І. Програмне забезпечення моделювання гідростатичних підшипників із деформованими перемичками
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
219
Шевченко С.А. Моделювання впливу обслуговування машин рослинництва за станом перед технологічною операцією на втрати врожаю
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка, м. Харків
221
Дубина П.П. Сучасні методи побудови систем керування мобільних роботів
Національний авіаційний університет, м. Київ
223
Стахова А.П.1, Ігнатенко П.Л.2 Моделювання системи діагностики композиційних матеріалів на основі імпедансного методу
1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
225
Cатюков А.І., Приступа А.Л., Ленько Ю.В. Особливості послаблення НВЧ сигналів зволоженими дерев’яними матеріалами
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
227
Сатюков А. І, Журко В. П., Бивалькевич М. О. Вимірювання послаблення НВЧ-сигналів будівельними матеріалами різної вологості
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
229
Дешко В.І., Карпенко Д.С. Імітаційне моделювання та оптимізація ринку теплової енергії
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
231
Бодунов В.М., Кулько Т.В. Парето-оптимізація в електроенергетичних задачах
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
232
Наумчик П. І., Новик К. С. Залежність електричної міцності суміші аргону і повітря від концентрації повітря
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
233
Орнатський Д.П., Добржанська Б.В. Cистема з покращеними техніко-економічними показниками для передачі аналогових сигналів через телефонні мережі
Національний авіаційний університет, м. Київ
235
Ащепкова Н. С., Богданов В. О. Система ультразвукової дефектоскопії і контролю якості
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро
236
Лісовий О. П. Методи підвищення точнісних характеристик засобів вимірювань геометричних величин циліндричних поверхонь у промисловості
Національний авіаційний університет, м. Київ
238

СЕКЦІЯ 8. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Прокудін Г.С., Ремех І.О., Майданик К.О., Редіч Ю.А. Оптимізація схем доставки вантажу у міжнародному сполученні
Національний транспортний університет, м. Київ
239
Науменко О.А., Науменко А.О. Аналіз попиту на запасні частини для сільськогосподарськоїтехніки
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
241
Круцяк М. О. Особливості розрахунків інвестиційних проектів зеленої енергетики
Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ
243
Ігнатенков О.Л., Ющенко Н.Л. Про підвищення ефективності використання активів галузі теплоенергетики в Україні
Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів
245