Спікери конференції у 2023 році

В рамках конференції у 2023 році буде проведено дводенний онлайн-семінар на тему: Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології. Семінар передбачає доповіді-презентації провідних українських і закордонних вчених та представників промисловості за тематикою секцій конференції. Інформація про спікерів конференції і короткі анотації їх виступів наведено нижче.

Переглянути програму конференції можна за посиланням:

Клименко Сергій Анатолійович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна

ТРИБОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ ІНСТРУМЕНТАМИ З НАДТВЕРДИМИ КОМПОЗИТАМИ

У доповіді буде розглянуто трибологічні основи процесів різання інструментами, оснащеними надтвердими композитами на основі синтетичного алмазу і кубічного нітриду бору. Основна увага буде зосереджена на особливостях процесу різання, зокрема на процесах тертя на задній та передній поверхнях різальної частини інструменту. Буде показано механізм взаємодії на контактних поверхнях інструменту, що дасть змогу сформулювати вимоги до матеріалу його різальної частини, забезпечення яких є основою створення ефективного інструменту, високих технічних і економічних показників процесу обробки.

Радзевич Степан Павлович, доктор технічних наук, професор, інженер-дослідник в EATON Corp. (США)

Радзевич Степан Павлович, доктор технічних наук, професор, інженер-дослідник в EATON Corp. (США)

ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Формоутворення поверхонь при механічній обробці є важливою науковою ланкою в технології машинобудування, на основі якої можлива розробка теоретичної технології машинобудування. Така, більш узагальнена наука сприятиме послідовному переходу від широко розповсюдженої емпірики (що в значній мірі бізується на trial-and-error підході), до використання наукових підходів для розробки технологічних процессів. Ці наукові підходи базуються на результатах у галузі геометрії поверхонь та кінематики відносного руху поверхонь у тривимірному просторі. В доповіді буде зосереджено увагу на сучасному стані теорії формоутворення поверхонь. Зокрема доповідач у формі дискусії в більшій чи меншій мірі планує розкрити питання про:

  • інженерну геометрію поверхонь деталей та інструментів;
  • кінематику формоутворення поверхонь деталей;
  • системи координат та лінійні перетворення;
  • геометрію контакту поверхні деталі та геренеруючої поверхі інструменту;
  • проектування фасонних інструментів;
  • геометрія різальної частини інструменту;
  • необхідні та достатні умови формоутворення заданої поверхні деталі заданим інструментом;
  • точність формоутворених поверхонь деталей;
  • приклади практичного використання сучасної теорії формоутворення поверхонь при механічній обробці деталей;
  • споріднені питання та задачі.

Зінько Роман Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри проектування машин та автомобільного інжинірингу Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ 

У виступі буде показано важливість розуміння психологічних особливостей процесу створення при проєктуванні нових технічних об’єктів і систем. Буде наведено технологічні, економічні та інші чинники, які формують різницю між бажаним і отриманим результатами створення людиною (конструктором) технічних об’єктів та систем. Будуть розглянуті відмінності між ідеальним і реальним виробами, а також технічні протиріччя (суперечності) при оптимізації реального виробу. Описано інформаційний дефіцит (невизначеність) при проектуванні як метамірні ситуації. Спікером буде описано перелік факторів, що впливають на творчі здібності конструктора, показано важливість знання неефективних стратегій, факторів і бар’єрів творчості, які можуть перешкодити успішному досягненню мети. Буде представлена модель процесу сприйняття довкілля людиною, розглянуто психічні процеси і психологічні дії в процесі мислення.

Приступа Анатолій Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

АВТОНОМНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

В доповіді будуть представлені сучасні технічні рішення для створення автономної автоматизованої станції гідрометеорологічного моніторингу річки Дніпро. Будуть продемонстровані узагальнені схеми системи автоматизованого моніторингу та розказано про особливості реалізації окремих модулів станції. Автор представить процес проектування системи енергозабезпечення автоматизованої станції моніторингу та запропоновану структуру бази даних станції з інформаційним додатком для візуалізації виміряної інформації.

Пристинський Сергій Володимирович, начальник виробництва виробів з пластмас ТОВ «Костал-Україна», м. Переяслав-Хмельницький

LEAN MANUFACTURING (ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО) ТА ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

У виступі будуть представлені основні засади філософії бережливого виробництва та історія походження Lean, цілі та візії. Виробничі системи на базі Lean будуть показані на прикладах всесвітньо відомих виробничих компаній. Демонструватиметься концепція восьми великих втрат, дається визначення «процесам», їх типам та характеристикам і простим методам аналізу процесу. Буде показано основні принципи Lean та системи TQM (Total Quality Management), а також стислий огляд основних інструментів ощадливого виробництва, таких як 5S, система витягування (Canban), SMED (Single Minute Exchange of Die), ТРМ (Total Productive Maintenance) і методів пошуку кореневих причин (5 Why – 5 Чому та Діаграма Ішикави).

Базилевич Володимир Маркович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Штучний інтелект є технологією, яка стала невід’ємною частиною освітньої сфери. Разом із позитивними аспектами, існують виклики та загрози, пов’язані із застосуванням штучного інтелекту в освітньому процесі. У виступі буде також зосереджено увагу та багатьох можливостях, які розкриває штучний інтелект в освітній сфері.

Онищенко Вікторія Валеріївна, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та технологій Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ГЕЙМІФІКАЦІЯ НА ПРИКЛАДІ SCRUM, ЯК ОДИН ІЗ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Наш світ стрімко змінюється. Методи навчання, які вимагали запамятати на все життя інформацію і користуватись, пішли в минуле. Інформаційні технології розвиваються дуже швидко, що вимагає навчатись впродовж життя. Війна, Стрес, Невпевненність – як в цих умовах спонукати учня/студента до навчання?  “Вчись зараз, щоб мати гарну роботу” – не працює, бо для більшості вчитись – це нудно і довго. Наше завдання показати, що вчитись – це цікаво, розвинути навички, які будуть потрібні все життя. Для цього маємо поєднати МЕТУ та МОТИВАЦІЮ. А один з креативних методів, який дозволяє це зробити – ГЕЙМИФІКАЦІЯ. Саме ГЕЙМИФІКАЦІЯ дозволяє нам зробити процес навчання ЦІКАВИМ, те, чого потребує наш учень/студент.

Переглянути програму конференції можна за посиланням:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *