Підсумки і здобутки конференції у 2023 році

Вітаємо, шановні колеги, учасники конференції!

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ -2023» успішно відбулась. Очікування організаторів та більшості учасників перевершено.

В цьому році встановлено новий рекорд за кількістю учасників 908 осіб та кількістю опублікованих тез — 399 доповідей! Результати попередніх років та динаміка розвитку конференції — на рисунку нижче.

Серед учасників конференції в цьому році: 164 докторів наук, професорів, 366 кандидатів наук, 128 студентів.

Традиційно робота конференції проводилась за 9-ма секціями. Програму конференції можна скачати за посиланням, що нижче.

За підсумками роботи конференції видано 2 томи збірника матеріалів тез доповідей.

Новизною цьогорічної конференції був дводенний онлайн-семінар на тему: Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології. Спікери семінару та тематика їх виступів була сформована за принципом мультидисциплінарності і таким чином, щоб максимально охопити тематику конференції.

Першим спікером семінару був член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, член програмного комітету конференції Сергій Анатолійович Клименко.

У своєму виступі Сергій Анатолійович сконцентрував увагу на трибологічних основах процесів різання інструментами, оснащеними надтвердими композитами на основі синтетичного алмазу і кубічного нітриду бору.

Другим виступаючим був всесвітньо відомий вчений в галузі формоутворення поверхонь при обробці різанням, член програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор Степан Павлович Радзевич.

У вступі Степан Павлович відмітив, що формоутворення поверхонь при механічній обробці є важливою науковою ланкою в технології машинобудування, на основі якої можлива розробка теоретичної технології машинобудування. Відповідно у виступі було зосереджено увагу на сучасному стані теорії формоутворення поверхонь. Зокрема Степан Павлович розкрив питання про інженерну геометрію поверхонь деталей та інструментів, кінематику формоутворення поверхонь деталей, системи координат та лінійні перетворення, геометрію контакту поверхні деталі та генеруючої поверхі інструменту.

Завершував перший день семінару Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології доктор технічних наук професор кафедри проектування машин та автомобільного інжинірингу Національного університету «Львівська політехніка», член програмного комітету конференції Роман Володимирович Зінько.

У виступі Роман Володимирович показав важливість розуміння психологічних особливостей інженера та процесу створення при проєктуванні нових технічних об’єктів і систем.

Першу половину дня 26 травня робота конференції проходила в секціях. Після сеційних засідань більшість учасників конференції долучилася до другого дня семінару Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології.

Розпочав роботу другого дня семінару Сергій Володимирович Пристинський, начальник виробництва виробів з пластмас компанії «Костал-Україна», м. Переяслав-Хмельницький.

У своєму виступі Сергій Пристинський представив основні засади філософії бережливого виробництва та історію походження Lean. Спікер показав основні принципи Lean та системи TQM (Total Quality Management), а також здійсним огляд основних інструментів ощадливого виробництва, таких як 5S, Canban, SMED (Single Minute Exchange of Die), ТРМ (Total Productive Maintenance) і методів пошуку кореневих причин (5 Why – 5 Чому та Діаграма Ішикави).

Наступним спікером був Приступа Анатолій Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».

В своєму виступі Анатолій Леонідович представив сучасні технічні рішення для створення автономної автоматизованої станції гідрометеорологічного моніторингу річки Дніпро.

Третім ТОП-спікером другого дня конференції був Володимир Маркович Базилевичкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Національного університету «Чернігівська політехніка».

У своєму виступі Володимир Маркович висвітлив можливі виклики та можливості штучного інтелекту в контексті освітнього процесу. Зокрема на власних практичних прикладах Володимир Маркович показав можливості ChatGPT.

Заключним спікером онлайн-семінару Інновації в науці та освіті: новітні тренди і технології була доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Вікторія Валеріївна Онищенко.

Виступ Вікторії Онищенко на тему «Гейміфікація на прикладі SCRUM, як один із креативних методів навчання» викликав найбільше емоцій у слухачів. Тому обговорення виступу пані Вікторії було найтривалішим з багатьма питаннями і неприхованою зацікавленістю учасників конференції. На такій позитивно-емоційній хвилі конференція наблизилася до свого завершення.

Місію підвести загальні підсумки конференції з чіткою конкретизацією досягнень і побажань оргкомітету взяв на себе член програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Броніслав Вікентійович Орловський.

Традиційно свої враження і думки з приводу організації та проведення конференції висловив член програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор кафедри конструювання машин Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Юрій Миколайович Кузнєцов. До дискусії долучилися інші учасники пленарного засідання, присвяченого підведенню підсумків та завершенню ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (КЗЯТПС-2023).

Дякуємо всім учасникам конференції, а також воїнам Збройних сил України, що забезпечили абсолютну безпеку під час проведення конференції в Національному університеті «Чернігівська політехніка». До зустрічі в наступному році!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *